Souvislosti, které všude nenajdete

Neznalost zákonů neomlouvá a to platí nejen ve 3D realitě, ale i ve vyšších světech

(Článek 328)

Existuje dlouhá tradice a kultura duševní činnosti a vědomí, ale lidstvo je temnými silami manipulováno a od takového pozitivního přístupu neustále odváděno. Člověk s nesprávnými myšlenkami pak ubližuje nejen sám sobě, ale také celému okolí. Je třeba si uvědomit, že každý z nás je plně zodpovědný za svoje činy, slova a dokonce za svoje myšlenky. Takže karma nám také neodpustí to, "že jsme nevěděli" a "nikdo nám to neřekl", protože informací je kolem nás skutečně dost, jenom si je najít...

Duševní činnost, a hlavně práce rozumu vytváří kolem sebe zvláštní energetické záření, které ovlivňuje prostor, přitahuje k sobě odpovídající události a lidi. V životě každého konkrétního člověka se karma začíná projevovat právě takovým způsobem a zároveň se tak utváří i jeho osud. Sami vidíte, jak důležité je pozitivní myšlení: proto se vyhýbejte všem zbytečným slovům a raději realizujte všechno, co řeknete. Pochopte jednoduchou pravdu: člověk může být silný a samostatný jen jako kompaktní celek. Jestliže člověk nesprávně využívá své vědomí, je iniciátorem vzniku nemocí v současnosti a vzniku karmických problémů v budoucnosti.

Člověk je zodpovědný za rozumné využívání Země. Život na planetě Zemi by měl být vědomý, opatrný a posvátný. Země dává člověku k jeho životu ve fyzickém těle úplně všechno! Vztah k Zemi, který je naplněn láskou ale i respektem, rodí stejnou lásku. Matka Země podporuje člověka a pomáhá mu. Dává sílu nejen samotnému člověku, ale i celému národu. Člověk, který skutečně žije svůj život, chápe rozdíl mezi šťastným životem a životem plným bohatství. Člověka jen toužícího po různých věcech "dusí" celospolečenská karma. Jestliže chce jedinec snížit negativní tlak, který na něj působí a žít opravdu důstojný lidský život, je potřeba, aby začal nejdříve měnit sám sebe.

Člověk, který žije v současnosti, sklízí plody celého lidstva v podobě změny klimatických podmínek a zhoršení ekologické situace. Zároveň také sklízí plody karmy dané země nebo národa, to znamená, že žije v určitých sociálních podmínkách, kde ho ovlivňují národní zvyky, které si osvojil. Tyto podmínky mohou prohlubovat, nebo zmírňovat následky karmy celého lidstva. Proto existují chudé země a národy, kde účinky následků karmy celého lidstva jsou podstatně výraznější.

Karmické informace vytvářejí běžné vědomí člověka pomocí myšlenek, emocí a nálad. Myšlenky, emoce a nálady nejsou ničím jiným, než určitými balíčky programů. Tyto programy propojují příslušné struktury "mimovědomé formy života" (duše), ale člověk si je z pravidla neuvědomuje. Tím se však podvědomí může měnit patologickým způsobem. Vytvořené negativní programy se mohou přenášet na děti a příbuzné a postupně se usazovat v podvědomí jako určitá zátěž. Takové programy ovlivňují i lidi v okolí, pokud je s nimi člověk, který příslušné programy vytvořil, v nějakém kontaktu. Pokud jsou tyto programy negativní, mohou ozářit prostor a předměty, které se pak mohou stát negativními zářiči.

Neznalost zákonů neomlouvá a to platí nejen ve 3D realitě, ale i ve vyšších světech

29.06.2019

Rychlá navigace: