Souvislosti, které všude nenajdete

Zákon rezonance, nemožné je pouze to, co za nemožné považujeme

(Článek 329)

Možná jste v tomto okamžiku přesvědčeni, že myšlenka neomezených možností je nereálná. To je ale jen vaše přesvědčení. Není na tom nic správného nebo nesprávného, nic dobrého ani špatného. Je to pouze vaše přesvědčení. A přesně podle toho se bude utvářet a rozvíjet váš život. Co se však děje, když jsou vaše názory založeny na nesprávných skutečnostech a informacích? Nejnovější vědecké poznatky jednoznačně prokázaly, že prostřednictvím našich myšlenek, pocitů a přesvědčení získáváme schopnost zvládnout cokoliv. Právě všechna tato naše emočně potlačená a skrytá přesvědčení jsou to, co vytváří nesmírně silné rezonanční pole. A všechno na tomto světě, co může s tímto rezonančním polem společně kmitat, je jím uchopeno a nemůže dělat nic jiného, než kmitat společně s ním. Zákonem rezonance rozumíme fakt, že všechno ve vesmíru spolu navzájem komunikuje prostřednictvím kmitání. Všechny věci a živočichové, v pro vás známém světě, mají svou úroveň kmitání (frekvencí) tak, jako všechny orgány a buňky našeho těla a stejně tak, jako veškerá hmota. Když prozkoumáme energii kmitání hmoty, zjistíme, že různé objekty kmitají s různou frekvencí, některé ovšem mají frekvenci stejnou nebo podobnou. Je to jako u klavíru: rozezníme–li jeden tón, rozkmitají se i všechny ostatní struny, které s daným tónem rezonují – rozpoznají ho a ladí s ním. Tyto tóny mohou být vyšší nebo nižší. Pokud se ale nacházejí ve společné, harmonické frekvenci, tak se rozkmitají.

Ostatní lidé, věci nebo události se nemohou vzepřít oscilačnímu poli, které vytváříme, pokud rezonují s jeho frekvencí. Musí a také budou na ni reagovat. Ani lidé, věci nebo události se nemohou ubránit společnému kmitání, pokud se nachází na stejné vibrační hladině jako oni. Všechno, co s námi rezonuje, je nevyhnutelně přitahováno do našeho života. To však pro nás nemusí být vždy pozitivní. Vibrace mohou být tak silné, že zničí hmotu. Operní zpěvák může třeba jen pouhou silou svého hlasu rozbít sklenici. "Negativní" vibrační energie, kterou v sobě neseme, však může rozkmitat oblasti, jež nemáme rádi, nebo může přitáhnout do našeho života nepříjemné, či dokonce zdrcující události. Proto je pro nás velmi důležité, abychom přesně věděli, v jaké vlastní vibraci se nacházíme a jaké rezonanční pole vědomě nebo nevědomě vytváříme.

Díky novým objevům kvantové fyziky a kvantové biologie se stále důrazněji dostává do popředí názor, že je to síla našich vlastních přesvědčení, která nám umožní stát se tím, kým věříme, že se staneme: od zdraví po nemoc, přes odolnost imunitního systému, hospodaření s hormony, vlastní léčivé síly až po schopnost být šťastnými. Výzkumy dokonce ukazují, že svými přesvědčeními ovlivňujeme nejen svůj vlastní život, nýbrž také celé naše okolí. Prostřednictvím síly našich myšlenek a pocitů můžeme ve svém životě provést všechny změny, které si budeme přát. S novým přístupem můžeme dokonce změnit i naši DNA, povzbudit vlastní léčebné schopnosti, vdechnout našemu životu štěstí, radost a dosáhnout všeho, co se nám bude zdát možné.

Zákon rezonance, nemožné je pouze to, co za nemožné považujeme

30.06.2019

Rychlá navigace: