Souvislosti, které všude nenajdete

Cílem Archontů je abyste uvěřili některému z archontských programů

(Článek 91)

Katolicismus, židokřesťanství, islám, židovství, šivaismus, všechny politické strany, fašismus, komunismus, demokracie, dokonce i věda. To všechno jsou uměle vytvořené systémy víry, které slouží jedné archontí síle. Je to perfektní odvedení pozornosti od skutečného problému lidí – Archontů. Chtějí, abychom v sobě zabili naši lidskou identitu a skutečnost, že patříme k jednomu živočišnému druhu. Manipulují nás k tomu, abychom odmítli lidské kolektivní vědomí a zapomněli historické zkušenosti lidstva a svého rodu. Snaží se všemožně rozbít institut rodiny a zničit všechny pozitivní tradice. Chtějí zpřetrhat tyto kořeny, které nás vyživují, dávají nám obrovskou sílu, moudrost a nezlomnost, a to jak jednotlivcům, tak i celému lidstvu. Jejich cílem je rozdělení lidstva na digitální body, slabé kousky beztvaré hmoty, které pak můžou Archonti a jejich hybridní zástupci zde na Zemi modelovat v jakoukoliv formu. Neustále nás rozdělují. Prosazovat někoho či nějakou politickou stranu, klub či náboženství nebo se postavit na jednu stranu v nějakém válečném konfliktu je přesně to co Archonti chtějí. Odvedení pozornosti od toho, kdo a co je skutečnou příčinou a původcem všeho zla. Syonismus, Židé, Vatikán, američtí neokloni, globalisté jsou v konečném důsledky koně z jedné stáje, podobně jako jsou na nižší úrovni Merkelová a francouzký prezident Macron zaměstnanci chazarské Rothschildovské mafie. Všechno je ale v konečném důsledku podřízeno Archontům.

Všechny původně světelné ideje, úžasné myšlenky, dokonalé systémy, politické strany, humanní ideologie a světlá náboženství jsou cílevědomě postupně překrucovány, zatemňovány a infiltrovány archontským virem. Proto se krásné a čisté myšlenky postupně mění v temnou lež a démonský škleb. Tak vidíme jak v rámci láskyplného, křesťanského a čistého "Nezabiješ" jsou páleny čarodějnice, vybíjeno původní obyvatelstvo v křižáckých výpravách a zabíjeni ti nejčistší věříci (Bogomilové, Kataři). Viděli jsme, jak byly myšlenky přátelství, soudružství, přeměněny v komunistické společnosti na zvůli, násilí a zabíjení, jak myšlenka "svoboda, rovnost, bratrství" ve Francouzské revoluci se přetavila ve smrt těch, kteří byli původně propagátory svobody a tolerance.

Nemusíme ale propadat skepsi a panice. Stačí si uvědomit, kdo jsme, odkud jsme přišli a kam směřujeme. To, že jsme nesmrtelné duše, inkarnované v této falešné "skutečnosti" jako "avataři" v hmotných tělech, které nám slouží jako dopravní prostředek a hmotná schránka naší světelné duše a nástroj pro získávání zkušeností. Naše intenzivní ponoření do nejhlubšího nitra nás přivede k důležitému vnitřnímu poznání a propojení s naší skutečnou podstatou – svým duchem a světlem poznání. To nás zcela osvobodí od strachu a hrůz této pseudoreality. Už jako vnější pozorovatelé pak můžeme v zóně vnitřního klidu, v bezpečí středu a osy materialistického uragánu, který roztáčí, žene a devastuje veškerou hmotu neustále kolem nás, pozitivně ovlivňovat a probouzet všechny zmatené a začarované a pomáhat postupně všem lidem zbavit se archontského klamu, lži a otroctví.

Cílem Archontů je abyste uvěřili některému z archontských programů

07.10.2018

Rychlá navigace: