Souvislosti, které všude nenajdete

Náš svět řídí archontští paraziti

(Článek 90)

Švýcarský jasnovidec Anton Styger jednou popsal: "Když vidím některé podnikatele a politiky, kteří jsou obzvláště v zajetí materiálního světa, tak si všímám, že už nemají žádná světelná těla a duši. U mnohých už ani nevidím žádný světelný bod v srdeční čakře, který tam jinak vždy je. Místo toho vidím kolem nich něco jako vrstvu "lesklého asfaltu" a v ní obludnou bytost ve tvaru ještěra. Vidím, jak se kolem nich objevuje obraz krokodýla jako v konkávním zrcadle. Už nevidím světlo ani v krční čakře ani v čelní čakře."

Následkem archontího posednutí zejména klíčových osobností lidské společnosti řídí náš svět psychopati, notoričtí lháři a podvodníci, kteří necítí ani lítost, soucit ani stud. Do klíčových funkcí jsou dosazovány lehce ovladatelné osoby, chorobně toužící po moci, pederasti či nějak lehce vydíratelní jedinci. Zadlužují a ožebračují svůj lid a plní tak postupně archontskou agendu – plné ovládnutí a zotročení lidstva. Pokud si spojíme archontí charakteristiku s reptiliánskou posedlostí hierarchickou strukturou moci, pak nám přesně vyjdou takové osobnosti, jaké se po celou historii lidstva dostávají k moci a po celém světě vyvolávají války, zkázu, chaos, násilí a smrt. Tyto hrůzy jsou uměle připravovány archontskými pokrevními liniemi. Mají za úkol přivést lidstvo k totální kontrole a zajistit Archontům, jednou provždy k "obědu", pravidelnou porci nízkofrekvenční energie z lidského utrpení.

Archontsko-reptiliánští hybridi dokážou měnit podobu z lidské na reptiliánskou, ale i jinou, díky své duální DNA. Mají jak lidská tak i archontsko-reptiliánská informační pole. Když dojde k přepnutí jednoho pole do druhého tak se zdá, že změnili podobu, ale k žádné fyzické změně nedochází, protože nic fyzického není – vše jsou vibrace, energie, frekvence. Ne-lidské informační pole přebije to lidské a pozorovatel to vnímá jako fyzickou změnu. Tato změna se ale odehrává jen v jeho dekódovacím procesu – v jeho mozku. Dnes je mnoho svědectví tohoto procesu a tajné vojenské programy ho již dlouho studují a tento celý proces je také velmi dobře zdokumentován.

Americký občan Stewart Swerdlow objevil mnoho o nelidském kontrolním systému v letech, které strávil v zajetí jako účastník amerického vládního vojenského programu na ovládání mysli v Montauk v New Yorku. Říká, že archontsko-reptiliální genetici hledají ideální poměr lidské a reptiliánské genetické výbavy, aby vytvořili lidské agenty, kteří budou vypadat jako lidé, ale budou mít archontskou podstatu. Pokud se tito hybridi extrémně rozzuří, vygenerují silný elektrický výboj a mohou tak způsobit nečekanou změnu podoby. Celá řada lidí z celého světa byli svědky takové proměny. Konzumace vydatného množství lidské krve, která obsahuje lidský genetický otisk, je jedním ze způsobů, jak si tyto bytosti zabezpečují lidskou podobu a zvyšují dlouhověkost. Odtud pochází legendy a příběhy o upírech a satanských rituálech, při kterých se pije lidská krev.

Náš svět řídí archontští paraziti

06.10.2018

Rychlá navigace: