Souvislosti, které všude nenajdete

Církev vytunelovala a obrátila zcela naopak poselství buddhismu

(Článek 20)

Lidé jsou vychováni materialisticky tak, aby žádná Idea či Světlo ducha nebyla "nevědecky" nadřazována jejich posvátné hmotě. Díky své nechápavosti zalepují každý nově vytvořený prostor Světla, který se poznáním v říši Temna a Hada vytvoří. Za tuto činnost dostávají od Hada svou měsíční gáži a řadu akademických titulů, pracují tak na duchovním rozměru globalizace a na duchovním rozměru zlaťáku a jeho moci.

Svět neživých tak požírá svět živých tím, že neustále staví před vykřesávané Světlo poznání svou kamennou zeď, ke které se všichni otroci Pána hmoty, stále toužícího po lidské krvi, chodí modlit. Této zdi se říká - Zeď nářků. Židokřesťanství převzalo celou buddhistickou tradici, kterou také kompletně převzala i naše západní církev a zavedla "sériovou" výrobu svatých ostatků, stoprocentně falešných. Tato staletí trvající průmyslová výroba domnělých "svatých kostí" neudělala nic jiného, než v podobě podstrčených kostí, nikdy neexistujících křesťanských světců, napodobila podobnou praxi - výrobu literárních falz, která dala vzniknout celému západnímu židokřesťanství, podvržením textu "Nového zákona".

Západní křesťanství ukazuje svou odvozenost a návaznost na buddhismus celou řadou fenoménů. Jedním z nich je například kampanela – zvonice a vůbec veškeré užívání zvonu. Toto je jednoznačně buddhistická záležitost. Dalším převzatým prvkem je aura kolem hlavy světců, která byla zobrazována původně kolem hlavy Buddhy, "prvního Krista", jak o něm referuje Ireneus. I to je jednoznačně převzatá věc, tak jako vykuřování a svatý modlitební posunek "andžali" – sepnuté ruce před středem těla, vyholování hlavy, růženec, zpověď věřícího, mnišský oblek i samotný klášter jako instituce.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Církev vytunelovala a obrátila zcela naopak poselství buddhismu

07.08.2018

Rychlá navigace: