Souvislosti, které všude nenajdete

Současní křesťané se hluboce mýlí

(Článek 19)

Všichni křesťané, kteří dnes věří katolické církvi, ty dobré duše, které volají po morálce, čestnosti a spravedlnosti a myslí to upřímně, jsou hluboce se mýlící lidé. Židokřesťanství je podvod, kterým se nechali zmást a svést. Jejich tradiční víra ve zmrtvýchvstalého Krista, v pití posvátné krve, v Bibli jako svatou knihu, v neposkvrněné početí Panny Marie a v řadu křesťanských světců, nikdy nebyla žádným skutečným křesťanstvím, ale vždy pouze židovstvím. Židovská zrcadlová imaginace v Bibli nahradila Krista pravého, dávno uctívaného u našich indoevropských předků, jako vykřesané Světlo poznání, lidskosti a citu mezi dvěma silami slepoty a otroctví a vedla ke kompletnímu převrácení a zkažení celé duchovní školy. Zavedla bohužel západního člověka přímo do opaku dávného křesťanství. Svedený židovský křesťan sytí židovského boha Jahveho svou aktivní podporou a spoluúčastí na židokřesťanském imperialismu a jeho věčnou touhu po krvi a světském bohatství.

Kněží a učenci obdrželi klíče k poznání, ale skryli je, nevstoupili do komnaty poznání a ty, kteří vstoupit chtěli, nenechali vejít.

Tato gnostická slova, připisovaná v Tomášově evangeliu Ježíši Kristu, mají bohužel trvalou platnost až do dnešních dnů. Tito učenci plní také dnes za peníze daňových poplatníků stejně zkázonosný úkol jako katoličtí kněží, to je udržovat lid mimo poznání a ve slepotě. Podobně obrácenou optikou se dívají ze světa Noci východním směrem i západní egyptologové, iránologové, indologové a další „znalci“ Východu, kteří nepochopili klam Hada a uvěřili jeho lživému slovu. Proto také démon Madhu z Bhagavatgíty, lidožravý orel Anzu z mezopotamského mýtu, strašlivý lidožrout Chuvava z eposu o Gilgamešovi či děsní lidožraví Kyklopové z řeckých mýtů nejsou tím, čím mají pro každého chápavého člověka být, ale jsou pouhou nestydatou a zřetelně prokazatelnou pomluvou a báchorkou. Bohužel, pro všechny naivní čtenáře nejen dnešních novin, ale i četných starých mýtů, zatím platí: co je psáno, to je také dáno a nestydaté lži se pokládají za historickou pravdu.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Současní křesťané se hluboce mýlí

07.08.2018

Rychlá navigace: