Souvislosti, které všude nenajdete

Členové Deep state – cabal se vzdali mimozemšťanům a Pozemské Alianci na Antarktidě

Nedávno se objevily zprávy, že členové globální elity (chcete-li Cabala / Deep state) jedou na Antarktidu na tajnou schůzku. Z veřejných tweetů víme, že Claus Schwab, zakladatel a výkonný ředitel Světového ekonomického fóra a Christine Lagardová, prezidentka Evropské centrální banky, se zúčastnili tajného setkání v Antarktidě. Dva další přítomní byli Brad Garlinghouse – prezident a technický ředitel společnosti Ripple Labs, počítačové softwarové společnosti specializující se na on-line platební systémy a David Schwartz.
Čtyři tweety uvedených elitářů vyvolaly mnoho spekulací. Abych se dozvěděl více o setkáních v Antarktidě, kontaktoval jsem Elenu Danaan, abych zjistil, zda její mimo planetární zdroje mohou poskytnout odpovědi na to, co se v Antarktidě skutečně děje:
Elena obdržela odpovědi od Thora Hana Eredyona, velitele Galaktické federace světů (GFW) a od Oony z Intergalaktické konfederace (jinak Strážci). Odpovědi byly ohromující. Zdá se, že bylo dosaženo zásadního bodu obratu. Globální elity jsou povolávány na Antarktidu, aby se setkaly s delegací mimozemských ras a vůdců Pozemské Aliance k vyjednání podmínek kapitulace. Antarktida byla pro setkání vybrána kvůli portálu, který může členy globální elity přenést do vzdáleného světa v jiné galaxii, kde budou výše uvedení dobře zásobení, ale navždy vyhoštění. Před odjezdem do nového světa však musí nejprve pomoci s přechodem na nový finanční systém a zrušit velkou část černé magie, která jimi byla zavedena k udržení lidstva a samotné Země v otroctví.
Zde je první zpráva, kterou Elena (E) obdržela od Thora Hana (TH) dne 14. prosince o tom, co se stalo na setkání v Antarktidě:
TH: Rozhodnutím Vysoké rady GFW, následujících po nedávných dohodách na Jupiteru mezi Zemskou vesmírnou Aliancí a Galaktickou federací světů, Radou pěti a Zenateanskou aliancí:
Pozemské elity pod nepřátelským vedením vyhověly setkání na jižním kontinentu s našimi zástupci k tomu, aby předali Pozemské alianci své pravomoci v globálním finančním systému. Tento prastarý systém má být nahrazen novým systémem, který bude zaveden Pozemskou Aliancí. Výměnou se jim nabízí život mimo tento svět se všemi komoditami.
E: Proč nejsou prostě souzeni za své přečiny a podle toho odsouzeni?
TH: Mohou pouze pomoci odvát temnou síť, kterou vytvořili. Do základů vašich společností vrhli prvky velké nemravnosti. Společně s vysoko postavenými členy terranské (pozemské) hierarchie Pozemské Aliance bylo rozhodnuto, že díky těmto přesunům moci se nevyvine žádný větší chaos. Ekonomický kolaps by v těchto náročných časech terranským lidem, již tak značně zraněným, přidal ještě více utrpení. GFW a Pozemská Aliance se starají o to, aby tento přechod způsobil co nejmenší škody.
E: Týká se to pouze změn ve finančním systému?
TH: Průmyslové oblasti jsou vzájemně závislé na finančním systému. Buďte připraveni být svědky překvapivých změn v oblasti nových energetických systémů a zavádění technologií v mnoha odvětvích.
E: Proč jsi byl poslední dny na Jupiteru? A proč v ten konkrétní den, kdy došlo k úniku informací o těchto setkáních v Antarktidě, jsi opět zpátky?
TH: Říkal jsem vám, že na Jupiteru byly schůzky. Temné elity tam nebyly, v zařízení Shari (Ashtar GC) by nebyly tolerovány. Temní se setkali s našimi vyslanci na Antarktidě. Poslední setkání na Jupiteru se týkala těch, o kterých jsem se právě zmínil, pouze s vedením Pozemské Aliance. Tato setkání byla v terranském pojetí času dokončena dnes. Toto je prohlášení, které vám mohu dát se souhlasem mých nadřízených.
E: Děkuji Thore Hane.
Poselství Thora Hana nám dává jasnou představu o tom, co se v Antarktidě skutečně stalo. Globální elity, které tam byly svolány, se setkaly s delegací vůdců z různých mimozemských organizací a Pozemské Aliance, která se účastnila Jupiterských dohod podepsaných v červenci 2021. Elity měly přijít s plánem hladkého ekonomického přechodu ke spravedlivějšímu měnovému systému a zabránit globálnímu finančnímu kolapsu.
Toto tvrzení podporují také tweety dvou vysokých úředníků z Ripple Labs, Schwartze a Garlinghouse. Jejich přítomnost a odbornost signalizovaly, že to co se projednávalo v Antarktidě, zahrnovalo nový online platební systém.

Napsal Dr. Michael E. Salla dne 16. 12. 2021

Členové Deep state – cabal se vzdali mimozemšťanům a Pozemské Alianci na Antarktidě

29.12.2021

Rychlá navigace: