Souvislosti, které všude nenajdete

Co nám ve škole neřekli

Příběh Williama Morrise, část 1.

Příběh Williama Morrise, část 1.

(1. část)

Kapitán Butler, velmi respektovaný člen naší skupiny, se přidal k nám a k našim příběhům. Řekl nám tehdy, že existuje místo někde v jižním polárním kruhu a toto místo může být spojnicí s dalšími zeměmi. Řekl to zcela vážně a bez mrknutí oka. Vzpomínám si, že moje pozornost se výhradně obrátila jen směrem k němu a 5 nebo 6 z nás jsme v úžasu poslouchali jeho příběh. Chtěli jsme se smát, ale místo toho jsme hltali každé jeho slovo, když popisoval, že za Antarktickým kruhem jsou další země… více

04.12.2023

Příběh Williama Morrise, část 2.

Příběh Williama Morrise, část 2.

(2. část)

Dva dny před naším vyplutím se v mých dveřích objevil Fint (kapitánův známý) ještě s jedním neznámým mužem, který byl oblečen celý v černém a měl zvláštní přízvuk. Fint řekl, že je to urgentní a že je musím pustit dovnitř. Když vešli dovnitř, otevřel kufřík, vytáhl nějaký historický manuskript a začal přede mnou z něj recitovat: "Tak se na žádost připojuji, ve velké důležitosti, zde na přání našich pánů, ale tak, aby byly dveře vědění zavřeny pro ty, kteří odmítli být součástí naší slavné cesty a dovolených svobod."… více

06.12.2023

Příběh Williama Morrise, část 3.

Příběh Williama Morrise, část 3.

(3. část)

Konečně jsme vypluli z charlestonského přístavu. Vypočítali jsme, že dosáhneme studených antarktických vod asi za 140 až 150 dnů. Butler se také tehdy zmínil o "jiné rase", pokud se tam opravdu dostaneme. Dny plynuly a všechno šlo velmi dobře, měli jsme spoustu zásob. Na rovníku jsme udělali několik zastávek a na základě rady jsme si udělali velké zásoby. Kapitán nám řekl, že cesta bude delší, než jsme očekávali. Věděli jsme jasně, že časy temnoty a chladu v černých vodách jihu se blíží… více

08.12.2023

Příběh Williama Morrise, část 4.

Příběh Williama Morrise, část 4.

(4. část)

Všichni jsme mlčky čekali na slova kapitána, který se nám chystal říct něco, co se nám zdálo být jedinečné, a tu se objevilo náhle obrovské plavidlo. Zdálo se, že pluje přímo k nám. Jeden z chlapců naší posádky se šel podívat a zakřičel na nás: "Plují k nám a je to něco gigantického!". Všichni jsme zpanikařili, ale Butler nařídil zachovat klid, ale i když se snažil zůstat klidný, vypadal nervózně ve srovnání s tím, jakého jsme ho znali předtím, než jsme vypluli… více

11.12.2023

Příběh Williama Morrise, část 5.

Příběh Williama Morrise, část 5.

(5. část)

Muži pak rychle odešli. Podivná návštěva v nás zanechala více otázek než odpovědí. Cíl byl nyní jasný, zamíříme do nových zemí s názvem "Rodová Republika". Pluli jsme docela dlouho podle kurzu, který nám tito muži vyznačili. Butler poznamenal: "Díky Bohu jsme narazili na tyto lidi a nyní můžeme zamířit do Bezpečných zemí. Myslím, že bychom neměli stejné štěstí, kdyby to byla jiná loď. Pamatujme na to, že lidé, které jsme opustili (na území našich známých kontinentů) jsou velmi mocní lidé, kteří nechtějí, abychom se plavili po těchto vodách a tohle všechno se dověděli. Počkejte, až dorazíme do Rodové republiky, pak pochopíte více o této situaci… více

13.12.2023

Příběh Williama Morrise, část 6.

Příběh Williama Morrise, část 6.

(6. část)

Než jsem stačil cokoliv říct, důstojník mě požádal, abych ho doprovodil do kanceláře samotného prezidenta republiky. Pohlédl jsem na Butlera, který pokýval hlavou na souhlas, a já jsem se tedy vydal za důstojníkem. Čekalo na nás vozidlo, které jsem ještě v životě neviděl. V tomto městě nebyl ani jeden kout, kam by se nedostalo osvětlení velkými lucernami, které město zdobily a vyvolávaly krásný pocit, jako kdybychom se ocitli v nějakém nejlepším příběhu. Město bylo tiché, nebyly zde žádné kočáry ani koně nebo jakýkoli typ vozidel, které jsem znal z velkých měst, jako byl New York na přelomu 18. a 19. století. Rozdíl s tím, co jsem do nynějška znal, byl ve všem propastný… více

15.12.2023

Příběh Williama Morrise, část 7.

Příběh Williama Morrise, část 7.

(7. část)

"Reset je proces, který provádějí ve tvých zemích, aby zničili každého člověka. Ponechávají nejraději pouze novorozené děti, aby znovu osídlili tyto země a pak s nimi prováděli neustále ten stejný proces. Reset je podle našich informací prováděn vždy tehdy, když se něco vymkne jejich kontrole a takových startovacích faktorů může být celá řada. Nepochybujte o tom, že i poznání o jiných utajovaných zemích může vést k resetům, které mohou být způsobeny škůdci, povodněmi, požáry, morem, pandemiemi, válkami, střelami nebo kosmickými bombami, které nazývají asteroidy, nebo to může být všechno dohromady, nezáleží na tom, co použijí, ale na tom, jak děsivý to nakonec bude mít dopad na lidstvo..."… více

18.12.2023

Příběh Williama Morrise, část 8.

Příběh Williama Morrise, část 8.

(8. část)

Prezidentská budova byla ale neporušená a já do ní mohl vstoupit bez větších problémů. Přestože z pochopitelných důvodů byl u vchodu zmatek, lidé se navzájem neobyčejně slušně respektovali. Snažil jsem se procházet různá patra a najít kancelář prezidenta Fhaela, protože jsem potřeboval naléhavě mluvit s velením. Ten prudký útok se dotkl mého srdce natolik, že jsem se cítil stejně jako lidé těchto zemí, jakoby se zde má krev zrodila už kdysi dávno… více

20.12.2023

Příběh Williama Morrise, část 9.

Příběh Williama Morrise, část 9.

(9. část)

Čekala na nás tmavě modrá loď, která byla uzavřená. Seděl jsem vedle Butlera na sedadlech po 4 lidech, interiér se zdál větší, než byl zvenčí. Stroj se rozjel, ale mohli jsme slyšet sotva slabé pískání. Butler a důstojníci nás požádali, abychom se uvolnili, že si na stroj brzy zvykneme. Jakmile jsme se rozjeli, tak jeden z našich chlapců hned omdlel. Také se mi zatočila hlava, ale snažil jsem se uvolnit a přizpůsobit se té zběsilé rychlosti. Zdálo se mi, že jsem byl vymrštěn z nějakého nejsilnějšího děla. Občas jsme vjížděli do dlouhých tunelů. Chvílemi jsem si také myslel, že omdlím. Cítil jsem jen dočasnou nevolnost a závrať. Po patnácti až dvaceti minutách jsme si ale zvykli a již jsme všichni cestovali hladce. Bylo na čase také věnovat pozornost krásné krajině Republiky předků… více

22.12.2023

Příběh Williama Morrise, část 10.

Příběh Williama Morrise, část 10.

(10. část)

Před sebou jsem viděl absolutní blahobyt. Každý chlapec a dívka, které jsem viděl volně běhat po polích, byli šťastní a bezstarostní až do stáří třeba 240 nebo 250 let. Do hlavního města zvaného "Archa" jsme dorazili ve stanovený čas. Neměli jsme žádné zpoždění, dveře se otevřely a my jsme zastavili na plošině, kde bylo vše zakryto nějakým druhem křišťálu. Neumím vyjádřit krásu, kterou jsme viděli… více

25.12.2023

Příběh Williama Morrise, část 11.

Příběh Williama Morrise, část 11.

(11. část)

Chtěli jsme vědět co nejvíc informací a rozluštit tu neznámou lidskou historii, která proběhla v zemích, kde jsme se narodili. A byly ty velké ledové stěny umělé? A byli paraziti jiní lidé nebo to je rasa, kterou jsme ještě nepoznali? Obři, nové rasy, nové země a umělé ledové stěny. Náš svět se nám měnil každou sekundu. Butler k nám přistoupil a řekl, že do země obrů poplujeme lodí, která byla nejvíc podobná té, která se k nám přiblížila, jakmile jsme překročili ledové hradby. Vše bylo připraveno na odjezd do země Anakim, ale nejprve jsme se měli zastavit na pozemku kapitána Butlera… více

27.12.2023

Příběh Williama Morrise, část 12. – V zemi obrů

Příběh Williama Morrise, část 12. – V zemi obrů

(12. část)

Cesta na Thovthovy pohyblivé ostrovy proběhla bez větších nepříjemností. Jedinou zvláštní a pozoruhodnou věcí bylo, že nebyla žádná noc, jen se trochu setmělo na horizontu. První "noc" se na nebi objevil jasný Měsíc v úplňku, vypadal jako věčně hořící oheň. Poslední den cesty na ostrovy obrů jsme také viděli dva nebeské objekty barvy ocelové modři. Bylo těžké usnout kvůli tomu všemu, co se kolem nás dělo. Všichni jsme čekali na ten velký okamžik kontaktu s obry a bylo to něco, co jsme si ani nedokázali představit. Konečně jsme dorazili do docela moderního přístavu s menším počtem staveb, než bylo v majestátním hlavním městě Republiky předků, ale lodě obrů se zde dost lišily od těch, které jsem tam viděl dříve… více

29.12.2023

Příběh Williama Morrise, část 13.

Příběh Williama Morrise, část 13.

(13. část)

Pak jsem se zeptal: "Kolik zemí je tedy za ledovými hradbami Antarktidy?". "Známých světů je alespoň 178", bylo mi řečeno. "To je podle informací, které jsme měli možnost shromáždit", odpověděla She-Ki. "To se ale k tomu nezapočítají menší země a ostrovy, které existují mimo ně", doplnil ji Butler. She-Ki pak pokračovala ve vysvětlování některých dalších stránek této nádherné a jedinečné knihy s mapami. Pozastavila se u zemí s "Anunnaki"… více

01.01.2024

Příběh Williama Morrise, část 14.

Příběh Williama Morrise, část 14.

(14. část)

Kapitán Butler nás ráno probudil. Bydleli jsme ve zvláštních dómech, které automaticky regulovaly teplotu. V domech bylo vždy příjemně chladno, i když bylo venku občas nesnesitelné vedro. Rostlo zde ovoce všeho druhu. Většinu z nich jsme nikdy neviděli ani nikdy neochutnali. Některá vegetace vykukující z dálky měla nezvyklé a podivné barvy, které jdou jen stěží popsat. She-ki měla na sobě velmi barevné letní šaty, její tvář byla ve slunečním světle ještě krásnější a členové naší skupiny byli uchváceni jejím vzhledem i její přítomností… více

03.01.2024

Příběh Williama Morrise, část 15. – vyprávění She-Ki z kroniky lidstva o Nebeských zemích za Antarktidou

Příběh Williama Morrise, část 15. – vyprávění She-Ki z kroniky lidstva o Nebeských zemích za Antarktidou

(15. část)

Dozorci ("elity") dosáhli bodu, kdy jejich technologie pokročila exponenciálně natolik, že byli schopni projít i prvním dómem, ale pak nastal problém. Bytosti, které prošly prvním dómem, zemřely rozdrceni na prach téměř okamžitě. Elity na to nenašli už odpověď. Zkoušeli to různými způsoby a pomocí použití různých ras, ale všechny zemřely stejným způsobem. Později ve svém rozsáhlém studiu těchto zemí došli k závěru, že uvnitř existuje vědomá energie, kterou nazývali "Zdroj života"… více

05.01.2024

Příběh Williama Morrise, část 16. – Lidské jiskry života

Příběh Williama Morrise, část 16. – Lidské jiskry života

(16. část)

Tímto způsobem Dozorci a Anunnaki studovali lidskou bytost od pradávna. Zjistili, že všechno to úsilí vstoupit do těchto vyšších zemí je možné jen prostřednictvím člověka. Chybělo jim ale spojení, které nebylo vůbec jednoduché získat. Proto se zaměřili na manipulaci s dušemi a energií, které opustili lidská těla. Zpočátku zde prováděli prastarou, surovou a krutou kolonizaci našich zemí. Většina populace byla po nějaké době evoluce vyhubena a byli ponecháni pouze novorozenci… více

08.01.2024

Příběh Williama Morrise, část 17. – Doba svobodných zemí (Vyprávění She-Ki)

Příběh Williama Morrise, část 17. – Doba svobodných zemí (Vyprávění She-Ki)

(17. část)

Po nějaké době Dozorci ztratili zájem o člověka, když uvěřili tomu, že nejsou schopni najít způsob, jak plně zmanipulovat tuto lidskou duši nebo energii, která vyvěrá z lidských těl. Tehdy také Anunnaki ve svém prostředí procházeli krizí kvůli nedostatku zlata a minerálů nezbytných pro jejich rozvoj. Co tehdy udělali? Začali využívat nově zresetovaného člověka pro těžkou práci a těžbu. Přinutili ho, aby dokázal extrahovat zlato v drsné, vnitrozemské temné hlubině… více

10.01.2024

Příběh Williama Morrise, část 18.

Příběh Williama Morrise, část 18.

(18. část)

Když se Dozorci vrátili vítězně ze své války s Anunnaki, našli své zemské kolonie totálně zrevolucionizované. Vůbec nečekali, že se mezi obry, obro-lidmi a rozhněvanými lidmi, kteří konečně odhalili léta otroctví, do kterého byli uvrženi, vyvine taková síla. Když se vrátili a zanalyzovali nastalou situaci, věděli, že nemohou ihned začít další válku kvůli svým obětem z té minulé války. Očividně chtěli začít vytvářet okamžitý "reset" lidstva… více

12.01.2024

Příběh Williama Morrise, část 19.

Příběh Williama Morrise, část 19.

(19. část)

Prastaré duše Asgardu, Lemurie a Atlantidy, které obývaly lidská těla, musely začít od znova v zemích mimo vaše kontinenty – v zemi, kterou nazvali "Rodová republika". Přestože byli všichni zraněni tvrdou porážkou, nosili v srdci novou naději, začít znovu růst a vracet se zpět na vaše kontinenty s novými strategiemi. Ztotožnili se se dvěma velkými cíli – osvobodit lidskou bytost a definitivně skončit s Dozorci. Lidé se začali v těchto nových zemích spojovat se "Zdrojem" a začali chápat svou skutečnou minulost a svou velkou důležitost… více

15.01.2024

Příběh Williama Morrise, část 20.

Příběh Williama Morrise, část 20.

(20. část)

Z jedné minuty na druhou jsme pochopili, že my jsme ten "Zdroj", ta vědomá energie Nebeských zemí, která žila v každém z nás a také nás sjednotila s lidmi předků a se všemi, kteří prohrávali své životy v každém "resetu lidstva". Začali jsme pozorovat ptáky poletující kolem naší lodi, což znamenalo, že se opět blížíme k pevnině a k městu "El Arca", k modernímu hlavnímu městu Republiky předků. Miliony našich "Předků" žily své životy tak blízko tomu, o čem jsme kdysi jako děti snili a v co jsme v budoucnu doufali, v místě míru a lásky, kde není žádná zbytečná bolest ani utrpení, kde práce už neznamená vykořisťování, kde už není špinavá politika ani války pro území či moc, kde není žádná diskriminace a nesmyslné stereotypy, ani žádné velké sociální rozdíly… více

17.01.2024

Příběh Williama Morrise, část 21.

Příběh Williama Morrise, část 21.

(21. část)

Jako člověk se zkušenostmi z velkých bitev v námořní pěchotě jsem získal důvěru prezidenta Faela a jednomyslným rozhodnutím jsem se stal vrchním velitelem námořních sil "Republiky předků". Prováděli jsme simulace našich možných útoků na Známé země (naše kontinenty) bez hrubého ovlivňování civilních životů, ale tyto plánované mise byly téměř vždy vyřazeny z důvodu nalezení základen Dozorců. Ti se operativně přestěhovávali z jednoho místa na druhé pomocí portálů. Také nikdy nezůstávali příliš dlouho na území Země, ale vraceli se do svých vlastních zemí… více

19.01.2024

Příběh Williama Morrise, část 22.

Příběh Williama Morrise, část 22.

(22. část)

Úcta k životu druhých byla zde hlavním heslem a každý se této filosofii dobrovolně přizpůsobil. Bylo to pro všechny něco zcela přirozeného. Duchovno a introspekce byly zásadní pilíře a učily se od dětství jako nedílná část vzdělávání. Při výuce se nejdříve procházelo duchovním růstem a pak se teprve přecházelo k ostatnímu. Nevytvářet si o sobě nějaký obraz a nezabývat se životem z minulosti bylo základem, kterému jsem se snažil porozumět roky… více

22.01.2024

Příběh Williama Morrise, část 23.

Příběh Williama Morrise, část 23.

(23. část)

Zatímco existoval přímý plán na osvobození lidí, kteří zůstávali uvězněni v "karanténě zemských kontinentů" a byli manipulováni lží od narození, stále existovalo velké ohrožení nejen milionů lidí, kteří žili uvnitř ledových zdí, ale také lidí z Republiky a ras z okolních zemí. Butler jednoho rána dorazil do mé kanceláře spolu s Fhaelem a řekl mi, že vymysleli alternativu, která by mohla být účinná… více

24.01.2024

Příběh Williama Morrise, část 24.

Příběh Williama Morrise, část 24.

(24. část)

Projekt "Letní brána" byl úspěšný, protože si nás Dozorci několik let nevšímali, i když jsme jako celé skupiny proplouvali na zemské kontinenty. Butlerovi a naší posádce bylo ale na příkaz prezidenta Fhaela zakázáno vstoupit zpět na zemské kontinenty. Pokud by nás tam našli, nejen že by ukončili naše životy, ale pokusili by se jakýmkoliv způsobem získat od nás informace. Plán musel být dokonale zabezpečen, protože neúspěšný plán by znamenal zaručený reset na zemských kontinentech… více

26.01.2024

Příběh Williama Morrise, část 25.

Příběh Williama Morrise, část 25.

(25. část)

První útok Dozorců s využitím velkého počtu lidských vojáků a strážců technologie na země Rodové republiky se jmenoval "Operace HighJump". Bylo to prozatím největší akce zmanipulované lidské vojenské síly v historii "nového lidstva" proti Rodové Republice a přilehlým zemím… více

29.01.2024

Příběh Williama Morrise, část 26.

Příběh Williama Morrise, část 26.

(26. část)

Seděl jsem zamyšlený na břehu u krásného hlavního města El Arca. Před několika týdny jsem se začal cítit velmi divně. Nikdy nezapomenu na země, ve kterých jsem původně vyrůstal a žil. Zůstanou ve mně navždy, spolu se vzpomínkou na tváře mých blízkých, z nichž mnozí již dávno zemřeli. Ujistil jsem se ale, že poznali můj skutečný osud, a že k nim byly bezpečně doručeny moje dary. Jinak by si jistě představovali, že jsem zemřel na moři ve svém šílenství a posedlosti cestou s nejistým cílem… více

31.01.2024

Rychlá navigace: