Souvislosti, které všude nenajdete

Deep State nebyla vytvořena jen za účelem vydělávání peněz, je agendou protilidskou a chce plně zotročit lidstvo – Deep State – 4. část

(Článek 270)

Představte si, že Deep State nebyla vytvořena jen za účelem vydělávání peněz, ale slouží větší agendě, na níž se tato skupina dohodla. Předpokládejme také, že hlavní program a agenda této skupiny je duchovní: a to, že se zuřivě drží svého temného náboženského přesvědčení a protihumánní víry. Představte si, že praktikování jakýchkoliv činů a všech aktů svobodné vůle, včetně těch nejzvrácenějších a nejzvrhlejších, je spojeno s tím, stát se dle nich "osvíceným neboli iluminovaným". Představte si, že lidé, kteří se do této skupiny rodí, jsou od narození trénováni a cvičeni, aby byli zuřivě věrní a zároveň naprosto mlčenliví. Představte si, že tito lidé jsou pravidelně mučeni a nuceni dělat naprosto hrozivé věci, aby se co nejvíce "odlidštili", byli cyničtí, fanaticky poslušní a co nejvíce potlačili svoji duši. Tím vším se postupně stávají velmi nešťastnými. Představte si, že tato korporace má k dispozici ke své správě a administrativě tři hlavní města-státy, z nichž je v každém vztyčen jeden z hlavních obelisků.

 • Vatikán jako duchovní centrum
 • město Londýn jako finanční centrum
 • Washington, DC jako vojenské centrum

Představte si, že členové této skupiny byli po mnoho generací strašlivě mučeni a neuvěřitelně se obávají smrti, pokud by o tom někdy veřejně mluvili. Představte si, že přinejmenším nejvyšší členové tohoto kultu věří, že jsou "Bohem vyvolení" a chtějí, aby každý buď smýšlel jako oni nebo prostě zmizel. Představte si skupinu, která opovrhuje všemi ostatními, jako by to byli podlidé a věří, že lidé jsou "škodliví pro životní prostředí" a proto musí být vyhlazeni. Představte si, že pojetí masové genocidy je přeformulováno do podoby "láskyplného převzetí" Země do náručí, které, jak doufají, ji vyléčí od "infekce" - totiž od nás (Tak o nás Agent Smith hovořil v prvním filmu Matrix, což je jen jeden z mnoha příkladů). Představte si, že tato skupina se systematicky infiltrovala do nejrůznějších podniků, zejména nadnárodních, které postupně ovládla a používá je jako "zbrojní systémy". Představte si, že účelem těchto zbrojních systémů je se postupně a potichu postarat o masívní snížení množství lidí na Zemi. Představte si, že tyto zbrojní systémy obsahují následující položky, přestože běžná zmanipulovaná "věda hlavního proudu" je bude bránit a hovořit o nich jako o "konspiračních teoriích".

 • Fluorid ve vodě a konvenční zubní pasta, který ucpává epifýzu a snižuje IQ a spiritualitu
 • Dráty elektrického vedení a vysílací věže pro mobilní signály, které vytvářejí rakovinu, pokud žijete v jejich blízkosti
 • Mobilní / bezdrátové telefony a sluchátkové soupravy, které přivádějí nebezpečné elektromagnetické pole do blízkosti mozku
 • Benzínová vozidla, která vytvářejí oxid uhelnatý a další toxické atmosférické emise
 • Aerosoly rozprašované určitými letadly, které zvyšují celkové znečištění a toxicitu
 • Pesticidy jako Roundup v konvenčních produktech, které napadají a oslabují tělo
 • Hliník v konvenčním deodorantu do podpaží, který způsobuje rakovinu prsu
 • Rtuť v zubních výplních, která vytváří systémovou toxicitu a otravu těžkými kovy
 • Chemické koktejly v cigaretách, které udržují pracovníky naživu až do důchodového věku, a poté vyžadují dlouhodobou lékařskou péči
 • Osvěžovače vzduchu do elektrické zásuvky, které uvolňují toxické chemikálie a obelstí vás tak, že ignorujete plíseň a jiné domácí toxiny
 • Růstový hormon a antibiotika v konvenčním mlékárenském a masovém průmyslu
 • Geneticky modifikované organismy v obilí, zejména kukuřici, sóje a pšenici
 • Glutaman sodný Monosodium glutamate, který se skrývá za "přírodním aroma", kořením, hydrolyzovaným extraktem, autolyzovanými kvasnicemi, sirovátkovým proteinem atd.
 • Umělé bílkoviny v pšenici nazvané "gliadin", které napadají štítnou žlázu, ničí energii a zvyšují hmotnost
 • Přísady do vakcín, které zvyšují hladinu hliníku a těžkých kovů na toxickou úroveň a vytvářejí autismus u dětí (viz film Vaxxed) a (see "Vaxxed" movie)
 • Rafinované cukry v konvenčních potravinách, které způsobují nadměrné chutě, zvýšení tělesné hmotnosti a diabetes (viz film Fed Up) (see "Fed Up" movie)
 • Smažené potraviny, u kterých přepálený tuk žlukne a kde se cukr a koření používá k maskování odpovídající špatné chuti
 • Chemické koktejly v rychlém občerstvení (Fast foodech) požívané jako zbraň, které vedou k závislosti, přírůstkům hmotnosti, letargii a smrti
 • Alkohol jako zvolený omamný a opojný prostředek, který napadá každou buňku v těle, aby vyvolával pocit radosti a potěšení
 • Farmaceutické léky, jako jsou léky proti bolesti, které jsou ve skutečnosti toxičtější a návykovější než heroin

Všechny tyto praktiky na výše uvedeném seznamu pochází od zasvěcenců z Deep State, kteří byli vtaženi do této koncepce a záměru rozmístění těchto strategií. Většině těchto zbraňových systémů se lze jednoduše vyhnout praktikováním důsledné zdravé výživy.

Deep State nebyla vytvořena jen za účelem vydělávání peněz, je agendou protilidskou a chce plně zotročit lidstvo – Deep State – 4. část

23.04.2019

Rychlá navigace: