Souvislosti, které všude nenajdete

Deep State vyvolává masové války a tajně ovládá obě strany, aby tak dosáhla svých protilidských cílů – Deep State – 5. část

(Článek 271)

Představte si, že tato skupina, aby dosáhla svých cílů a upevnila si moc, vyvolává masové války a tajně ovládá obě strany, aby tak dosáhla svého ústředního cíle. Představte si, že všechny hlavní války ve 20. století byly tajně financovány, vyzbrojovány a kontrolovány stejnou skupinou na obou stranách, a to za účelem naplnění této zlověstné agendy. Představte si, že němečtí nacisté a další fašistické země, jako byla Mussoliniho Itálie, jsou některé z nejviditelnějších příkladů toho, jak tato skupina skutečně myslí a cítí.

Představte si, že tato skupina používala 1. a 2. světovou válku jako zástěrku pro to, aby mohla systematicky zabavovat všechny významné držby zlata na světě, a aby tak nic nemohlo konkurovat její "nekryté" měně nepodložené ničím. Představte si, že rozvoj této nekryté měny znamená, že tato skupina může doslova tisknout peníze z čirého vzduchu, a to v jakékoliv míře, jak se jí zachce. Tím pádem získala neomezené zdroje na ovládnutí, zkorumpování a koupení si všechno a všech kdo a co bylo na prodej. Naštěstí se všechno a všichni nedají koupit...

Rychle se blížíme k realitě úplně ve stylu science-fiction, anebo, jak to označuje Corey Goode (informátor, který pracoval dvacet let v tajném kosmickém programu): do "společnosti startrekovského typu". V tajných kosmických programech jsou již používány technologie, které nás po předání lidstvu posunou minimálně o 100 let evolučně dopředu. Tato odhalení nás budou šokovat a rychle změní celý náš život i celý svět. Proto je tak důležité, abychom si byli těchto témat vědomi, abychom se na evoluční skok a šok v budoucnosti připravili. Nezadržitelně, ale zatím vinou mainstreamu skrytě, probíhá celosvětová revoluce a posun celého paradigmatu v informacích i technologiích. Média jsou nejmocnější entitou na Zemi a kontrolují mysl mas. Mají moc udělat z nevinného viníka a z viníka nevinného a tak vypadá moc. Postupné probouzení lidstva, které právě probíhá je celosvětová revoluce, která se neděje pouze v USA. Je to posun kolektivního vědomí, které postupně dodává sílu lidem na celém světě, aby si vzali zpět do svých rukou vládu nad svým kolektivním osudem. Na celém světě si lidé začínají postupně uvědomovat, co se v naší realitě skutečně děje. Jsou již podezíraví, pokud jde o útoky pod falešnou vlajkou a hledají jejich charakteristiky okamžitě poté, co dojde k nějaké nehodě a sdílejí důkazy online.

Nové ekonomické modely, jako hnutí za osvobození Ubuntu, vedené Michaelem Tellingerem, se šíří po celém světě. Tento model vytváří "zcela nový systém, který mění soupeření ve spolupráci", což je filozofie, známá jako kontribucionizmus. Nepoužívají se peníze, ale společně se pracuje, aby města, městečka, země a život překypovaly hojností, jídlem, uměním, sportem, technologiemi, zdravím, zábavou a nekonečnou různorodostí... První etapou takové iniciativy jednoho městečka je vytvořit projekty, z nichž komunitě plynou jídlo a příjmy, a to vše běží na základě snahy členů komunity. Na začátku jsou tyto fondy vraceny zpátky, do dalších projektů na podporu produkce a výdělku, dokud město nakonec není soběstačné a dokud negeneruje přiměřený výdělek za pomoci externího obchodování.

Jsou zřizovány soudy pro stíhání narušitelů práva z řad elit (pro zločiny proti lidskosti), které v současném právním systému nelze stíhat (horní příčky žebříčku stojí v současném právním systému mimo zákon). Tyto soudy jsou:

"Mezinárodní soudní dvůr pro přirozenou spravedlnost"

"Právní komise pro vyšetřování obchodování s lidmi a sexuálního zneužívání dětí"

"Mezinárodní soudní dvůr pro zločiny církve a státu" (ITCCS, založený Kevinem Annettem)

Jejich účelem je "zákonným způsobem stíhat lidi a instituce, odpovědné za zneužívání, obchodování, mučení a vraždy dětí, jak v minulosti, tak i v současnosti a zastavit tyto i další trestní činy církve a státu a dosáhnout rozpuštění těchto institucí".

Deep State vyvolává masové války a tajně ovládá obě strany, aby tak dosáhla svých protilidských cílů - Deep State - 5. část

24.04.2019

Rychlá navigace: