Souvislosti, které všude nenajdete

Existuje 5 frakcí tajných kosmických programů

(Článek 273)

1. SOLAR WARDEN začala působit koncem 70tých let (za Regana).

2. ICC – meziplanetární korporátní konglomerát, což jsou nadnárodní korporace z celého světa, které kontrolují infrastrukturu tajného vesmírného programu. Tato infrastruktura ve vesmíru je obrovská.

3. TEMNÁ FLOTILA – tajná flotila velmi vyspělých kosmických bojových plavidel, která působí hlavně mimo sluneční soustavu. Je negativně zaměřená proti skutečným zájmům celého lidstva.

4. TAJNÉ VOJENSKÉ PROGRAMY.

5. GLOBÁLNÍ GALAKTICKÝ SVAZEK NÁRODÚ se zabývá obranou před mimozemskou hrozbou z vesmíru a je zaměřen mimo sluneční soustavu.

Celá řada pracovníků tajných kosmických programů pochopila v 90. letech, že slouží velmi temné agendě, namířené proti zájmům lidstva. Postupně vytvořili lidstvu pozitivně nakloněnou organizaci, tzv. "Alianci", která vznikla zejména z pracovníků Solar Warden a přeběhlíků z ostatních tajných vesmírných programů. Corey Goode je jeden z těch, kteří pracovali v utajených kosmických programech a měli odvahu přeběhnout a navíc ještě promluvit. Tito stateční lidé si uvědomili, jak je nesmírně důležité lidem sdělit pravdu.

Corey Good byl vybrán už jako šestiletý, provládní organizací MILAB, pro své paraschopnosti a byl postupně trénován a byly neustále rozvíjeny jeho výjimečné vlohy. Corey Gooda v průběhu života navštívila inteligence z vyšší hustoty, bytosti Blue Avians a to z deváté hustoty, aby jeho prostřednictvím komunikovali s lidstvem. Blue Avians jsou ze středu naší galaxie a už dlouho nás pozorují. Naše sluneční soustava směřuje v současné době do vysoce energetické části galaxie, v rámci oběhu kolem galaktického slunce, hvězdy Alcyon (trvá více jak 200 000 let), což postupně změní hustotu naší sluneční soustavy. Blue Avians sdělili, že projdeme v nejbližších letech transformací, která nás změní především na úrovni vědomí. Tyto bytosti si vybrali Coreyho Gooda pro komunikaci s pozitivně naladěnou částí lidstva a Corey k tomu říká: "Setkal jsem se s bytostí Blue Avians jménem RA-TEAR-EIR, který mi předal vzkaz pro lidstvo. Bylo mi sděleno, že musíme být více láskyplní a musíme začít odpouštět sobě i ostatním a tak zastavit kolo negativní karmy kolem nás. Také se musíme zaměřit na pomoc druhým, na zvýšení svých vibrací a rozvoj svého vědomí."

"Alianci" se moc nelíbilo, že si "Blue Avians" vybrali za prostředníka Corey Gooda, protože Corey nebyl přímo jedním z nich a ani nebyl na "Alianci" závislý. Proto neměli pod kontrolou jeho činnost ani mlčenlivost. Nebyl pro ně zárukou, že bude plnit přesně jejich rozkazy. "Blue Avians" si vyzvedávali Coreyho v jeho domě, prostřednictvím modrých létajících koulí – orbů o průměru 2,5 m. Generál poručík Gonzáles byl další kontaktní osobou "Aliance" a poslal pro Coreyho malé kosmické plavidlo (5 osob), kterým byl během 3-4 minut přepraven na Měsíční operativní velitelství LOC, kam přiletělo na připravenou konferenci s Blue Avians hodně důležitých osob. Místnost, ve které konference probíhala, měla katedrálový charakter a do otočných křesel se vměstnalo asi 300 lidí. Byli tam lidé v různých vojenských uniformách a kombinézách, vybraní z celého světa. Generál Gonzáles přivedl Coreyho na podium, který zde nervózně čekal na to, co se bude dít. Najednou všichni utichli a dívali se za Coreyho. Za ním se objevil jeden z Blue Avians, RA-TEAR-EIR. Takřka všichni viděli bytost "Blue Avians" poprvé. RA-TEAR-EIR telepaticky komunikoval s Coreym, který předával účastníkům konference co nejvěrněji informace slovo od slova. Zároveň odpovídal na dotazy, které měli na RA-TEAR-EIRA.

Dotaz: Proč je ve sluneční soustavě kolem 100 kulovitých sfér?

Odpověď: Jsou zde proto, aby tlumily tsunami proudů vysoce nabitých energetických částic, které prolétávají naší sluneční soustavou, aby nepříznivě neovlivňovaly vaši planetu a život, jak vstupujete do této části galaxie.

Bytost Blue Avians též oznámila, že kolem celé naší sluneční soustavy, byla vytvořena bariéra, tzv. kosmokoule a tím se zastavil dlouhodobý vstup i výstup do naší sluneční soustavy.

Válečně laděná "Aliance" očekávala od bytosti sfér vojenské technologie a pomoc při svrhnutí elit, ale tito lidé s vojenským myšlením byli zklamaní a šokovaní, když Blue Avians začal mluvit o lásce a odpuštění. Toto vůbec nezapadalo do naturelu a filosofie těchto lidí. Spousta z nich byla velmi znepokojena, protože očekávali jen pomoc taktickou a vojensky technologickou, protože "Aliance" upřednostňovala vojenský zásah. Ale poselství mluvilo jasně, že z negativního nevytvoříš pozitivní. Bytosti sfér sice předali Alianci silnou obrannou technologii, ale řekli jim také, aby neničili lidské životy ani infrastrukturu, protože ta by měla sloužit nové civilizaci. Bytosti sfér všem jasně sdělili, že se lidstvo může osvobodit jen skrze poznání a tedy přes plné odhalení.

Existuje 5 frakcí tajných kosmických programů

Podrobnější informace k tématu naleznete na webových stránkách https://www.matrix-2001.cz

26.04.2019

Rychlá navigace: