Souvislosti, které všude nenajdete

Globalisté nás ovládají, zotročují a programují svým nejmocnějším nástrojem – strachem

(11. díl)

STRACH je základním nástrojem elit v zotročování lidstva a toho, co nás neustále mediálně válcuje a snižuje naše vibrace. Tuto manipulaci mnozí z nás ještě neokázali diagnostikovat a rozpoznat. Je všude kolem nás, ten všudypřítomný a neustále podsouvaný STRACH. Stojíme neustále tváří v tvář nejmocnější podvědomé pasti, STRACHU, který mnohým cíleně zabraňuje využívat své šance v životě. Žijeme ve světě, kde strach je primární silou Temna, která ovlivňuje naše rozhodování. Je to jedna z nejtěžších překážek, kterou musíme překonat, jestliže chceme uniknout zotročení.
Zdá se, že nás "naučili" bát se všeho. Máme strach ze smrti, z těžké choroby, ze ztráty zaměstnání, z Boha, strach ze sousedů, z okradení, z autonehody, z autorit, ze zatčení, udušení, utopení, z neúspěchu nebo z Covidu. Někteří se bojí tolik, že se zapomenou radovat ze života a vážit si ho. Tato strategie strachu je velmi úspěšně užívána světovými globálně ovládanými médii ke kontrole mas a brání jedincům vybočit z řady. Banky, pojišťovny a zdravotnický průmysl používají strach nesmírně úspěšně jako součást svých marketingových kampaní. Co když budete mít nehodu, jak to zaplatíte? Máte dost pojištění na ošetření v nemocnici? Našetřili jste dost na váš důchod? Co když se nakazíte Covidem, musíte se nechat vakcinovat. Vymývání mozků je nekonečné.
Strach je masívně a nekompromisně vkládán do našeho podvědomí a neustále je nám vnucován a je oživován každodenními zprávami spolu s nepřetržitým tokem informací o válce, násilí, vraždách, nemocech, chudobě, bezdomovectví, hladu, nedostatku, finanční nejistotě ad. V televizi nejsou žádné dobré a povzbuzující zprávy a přesto jsme k ní přitahováni jako vosy na med. Pak zoufale nečinně kňouráme a stěžujeme si na mizerný život.
Tomuto se říká "programování mysli". Vše slouží této temné agendě, samozřejmě i televizní programy, seriály či "reality shows". Během herních pořadů jsou účastníci naplněni nadějí, ale zároveň jsou paralyzováni strachem ze ztráty. Vedle toho existuje ještě vážnější vedlejší účinek tohoto bombardování lidstva strachem. Denně totiž absorbujeme negativní zprávy, které v sobě nesou nejrůznější temné energie, nejrůznější kousky hloupostí a dezinformací. Naše podvědomí hluboko do sebe ukládá tuto směs a zde se přetváří na naši realitu, skrze kterou pak podobným způsobem nahlížíme na svět. Celý svět se nám pak jeví jako násilný, temný a nebezpečný. Nevědomky se stáváme obětí univerzálního zákona přitažlivosti a začneme v sobě projektovat přesně takovouto realitu. Jestliže nerozumíte těmto základním zákonům přírody a poznatkům, které už odhalila kvantová fyzika za posledních 100 let, vyzývám vás k provedení svého osobního vzdělávání v této oblasti, abyste si potvrdili to, co zde s vámi sdílím.
My všichni tomuto všemu potřebujeme porozumět, abychom se mohli posunout vpřed jako sjednocená komunita vědomých bytostí, které nedovolí temným a negativním energiím nás zatáhnout do nicoty nekonečného "zombie" stavu mysli, do role chodících spících mrtvol, naprogramovaných robotů a naivních nevědomých otroků. Snaží se lidi postupně změnit na tupé chodící biologické masy buněk, bohužel i tak je možné popsat dnešního "moderního" člověka, jako zoufalou nemocnou odpojenou bytost bez kontaktu se světem okolo nás, bez kontaktu s přáteli a matkou přírodou, bytost, která je odpojená od pravého účelu života, živých, dýchajících, lidských bytostí a bez kontaktu se svým vyšším vědomím. Ale toto všechno můžeme změnit mrknutím oka. Můžeme použít zákon přitažlivosti a představit si pro sebe nádhernou budoucnost, pomocí projekce pozitivních myšlenek, představ, svět, ve kterém chceme žít, svět sjednocené komunity plné lásky ke každému. Pokud si začnete vizualizovat takový svět, kde žijí lidé v harmonii se vším a s absolutním dostatkem v každé oblasti lidské činnosti, tak se posléze začne i postupně materializovat. Tak můžete rozbít tento systém kontroly mysli. Naším přirozeným základním přáním a zároveň i úkolem je milovat, tvořit a to máme vykonávat k prospěchu celého lidstva. Všichni dávní mistři a učitelé starověku nám říkali vždy to stejné, že jsme součástí Boha, že Bůh je v nás, víra hory přenáší a koná zázraky. My všichni máme obrovskou moc, ale málokdo si to uvědomuje. Nepotřebujeme žádný strach. Je to přesně naopak, právě "sám strach" potřebuje ty, kteří se bojí, aby sám mohl "existovat".

Globalisté nás ovládají, zotročují a programují svým nejmocnějším nástrojem – strachem

24.12.2020

Rychlá navigace: