Souvislosti, které všude nenajdete

Peníze nebo duši /život/

(12. díl)

Honba za penězi a mocí je v zásadním konfliktu se základními lidskými hodnotami – milovat a tvořit. Namísto dravé soutěže, rozkazování a surové honby za úspěchem bychom měli naše děti naučit spolupracovat a dělat věci k užitku všech. Neustálý úprk za penězi a osobním prospěchem posouvá na vedlejší kolej harmonii našich duší, naši lidskost, zvyšování našich vibrací a rozvíjení našeho vědomí. Naše směřování se také odráží i v celém právním systému a v zákonech vytvořených Temnotou, která stále ještě řídí naše životy, kde kousky papíru nazývané korporace mají více práv než my lidé. S námi lidmi se zachází jen jako se spotřebiteli a nedůležitými součástkami výrobně obchodní mašinérie a ne jako s lidskými, božskými bytostmi. Mnozí "lidé" přestoupili do služeb Temnoty a tráví svůj život ničením životů jiných lidí v rámci své "nelidské náplně práce" nebo takzvané kariéry. I my všichni jsme se tak někdy chovali pod tlakem egoistických pohnutek, ve chvíli hněvu nebo žárlivosti. Pouze někteří se ale zpětně zamysleli nad takovými vyhrocenými situacemi a vrátili se k nim ve svých myšlenkách a uvažovali, jak negativně ovlivnili život jiných, jen aby se cítili lépe. Někdy dokonce i s fatálním důsledkem. Jedinci, kteří si vydělali spoustu peněz díky utrpení jiných, si vždy najdou ospravedlnění, proč to udělali. Stali jsme se sami sobě nejhorším nepřítelem, který je připravený jít do války proti svým bratrům, protože nám to někdo nakukal. Tak jdeme i proti nám samým.
Dovolili jsme soukromým bankám tvořit peníze ze vzduchu a nevědomky jsme jim dovolili hrát si s lidmi na BOHA. Pokud necháme bankstery rozhodovat, co lidé mohou, co nemohou, stane se celá společnost nemocná, polomrtvá a zvrácená. Bankéři, necitliví, hamižní ekonomičtí roboti, pak budou rozhodovat naprosto o všem, co bude lidská rasa dělat, a my se celé naše životy budeme jen plahočit a shánět peníze.
Na vzdory všem odporným aspektům peněz stále existují ti, kteří se zoufale snaží je ospravedlnit. Přesvědčení, že peníze nám přinesou štěstí, je stejné jako prohlášení, že "boj za mír" nám přinese mír – což zjevně děláme bezvýsledně po celá tisíciletí. Tak jako míru nelze dosáhnout násilím nebo konfliktem, peníze se nikdy nemohou stát prospěchem společnosti právě proto, čím jsou – nástrojem kontroly, rozdělujícím lidi.
Všichni jsme se narodili na této krásné planetě a všichni jsme se narodili svobodní. Přesto se nemůžeme svobodně pohybovat po tomto světě. Musíme poslouchat pravidla a zákony, se kterými jsme nesouhlasili, když jsme se narodili. Musíme pracovat a platit za základní věci něčím, co nazýváme peníze! Nesouhlasili jsme ani s tím, že nám bude přiřazené číslo a že s námi bude zacházeno jako s objektem či firmou. My jsme přece žijící a dýchající lidské bytosti a nejsme žádná čísla. Máme nekonečnou duši. Jsme z masa a krve, ale to ještě neznamená, že bude s námi takto surově zacházeno. Omezení, která byla uvalena na lidstvo, jsou neskutečná a zhoršují se každým dnem. Každý sociálně-politický systém nás oklamal. To je důvod, proč jsme v takovém marasmu. Lidé po celém světě jsou směřováni k utrpení, neštěstí a společnost nemá žádnou vůli hledat nějaká řešení a učinit tomuto vnucovanému temnému systému přítrž. Každý měsíc, každý rok se to jen zhoršuje. Stále víc chudoby, hladu a bezdomovectví. Navíc při takovém plýtvání a zvrhlém hospodaření se surovinami je globální ekonomický kolaps nevyhnutelný.
To, že stále ještě máme tento systém, je ve své podstatě neuvěřitelné. Ukazuje to, jak pevně nás sevřeli do svěrací kazajky a jak velmi mocní jsou ti, kteří kontrolují globální ekonomiku a jakou mají nekonečnou moc. Není divu, už jsme zotročováni tisíce let. Ale my jsme ti, kteří s tím nyní mohou něco udělat a vzít si zpět to, co jsme delegovali autoritám. Jedná se o jednoduché věci, které můžeme všichni udělat, aby se konečně změnilo vše, co je spojené s našimi životy. Je neuvěřitelné, že "společnost" odpírá jedné třetině světové populace jídlo, protože nemají peníze. My jim ho nedáme, ale vyhodíme! Nemůžeme jim ho přece dát zadarmo, protože musí pracovat, ti "bastardi", že?!!!

Peníze nebo duši /život/

25.12.2020

Rychlá navigace: