Souvislosti, které všude nenajdete

Prý nutně potřebujeme peníze!

(13. díl)

Prý, ať si ti lenoši najdou práci a stanou se respektovanými členy společnosti! Prý, velmi nutně potřebujeme jejich práci. Ale toto všechno není pravda, nepotřebujeme! To je ta poslední věc, kterou potřebujeme. Když slyšíme, jak politici oznamují, že vytvořili nová pracovní místa, nemusíte se vůbec radovat, protože to je ta poslední věc, kterou potřebujeme. Udržují nás co nejvíce zaměstnané a v co největším nedostatku, abychom běhali stále do kola a ztratili schopnost si uvědomit, co je skutečně důležité a co je nutné udělat. Chtějí, abychom ztratili schopnost přemýšlet nad tím, jaký život bychom měli žít. Nazvali to "Buzy-ness" což volně znamená /utíkat stále dokola/. Všechno je zakódované v jazyce, který používáme.
Jak je možné, že se svět stal tak zlým? Musíme se vrátit tam, kde jsme už byli, do starodávné civilizace, kde se malá skupina královských, politických a bankéřských rodin zmocnila světa.
Toto se nestalo teď nebo před několika sty lety. Trvá to tisíce let. Začalo to před desítkami tisíc let, kdy se na Zemi dostali preadamité a další agresivní autoritativní bytosti. Pak to pokračovalo u Atlanťanů a před 6000 lety u Sumeřanů na Středním Východě v Sumerii. Sumerské tabulky nám o tom vypovídají. "Když bylo Království sneseno z nebes na zem." Informují nás, jak nám z ničeho nic byli dáni, kněžští vůdcové a králové, kteří přišli nebo byli jmenováni a řekli: "Budu vašim králem a budete mi platit daně." A proč se tito králové ve starodávných časech stali tak silnými? Byli dosazeni do svých funkcí "bohy". Nemluvíme zde o Bohu s velkým B. Mluvíme tu o bozích s malým b, kteří sem přišli a vyrušili nás tu, na této krásné planetě a ovládli nás.
A co se stalo, jakmile jmenovali své – "krále"? Králové vytvořili peníze, rafinovaný zdroj ovládání lidstva. Peníze totiž nejsou součástí naší přirozené evoluce. Jsou součástí velké manipulace s námi v lidské historii. Každý, kdo to nepochopil, si nesplnil domácí úkol. Peníze byly zlomyslně zavedeny ve starodávných časech jako prostředek k ovládání lidstva. Je to absolutní prostředek našeho zotročení a my právě teď pociťujeme tu nejhorší fázi. Ale my, lidé této planety, nyní můžeme uskutečnit zásadní změnu. Je to na nás, co uděláme s těmito informacemi, které již máme a jak se rozhodneme, zda si zvolíme život v trvalém otroctví nebo zvedneme hlavu a budeme se chovat jako nesmrtelné duše.
V dnešní době existují tři hlavní bankéřské rodiny, můžete argumentovat, že je jich víc, ale ty velké jsou: Rotschildové, Rockeffelerové a Morganové. Oni kontrolují světové finance a vlastní všechny banky světa. Mimo všech diskuzí je jasné, že nás ovládají peníze a přes peníze bankéři. Ale zapamatujte si – peníze neexistují! Peníze jsou jen prázdným slibem.
Musíme najít nový systém fungování společnosti, protože tento současný jen odvádí lidstvo od skutečných hodnot, je zkorumpovaný a navíc nereformovatelný. Nemůžeme stále pokračovat v tom, co děláme posledních 6000 let a co nás stále zotročuje a ničí čím dál, tím více. Toto je nepříčetnost a nepříčetnost je podle Alberta Einsteina definovaná jako: "Opakování stále dokola té stejné věci s očekáváním odlišných výsledků." Posledních 6000 let válek, násilí, zotročování, zneužívání a drancování všeho a všech už nás snad dostatečně poučilo. Nesnažme se opravit současný systém, protože ho musíme celkově zásadně změnit. Musíme prolomit všechny normy a manipulativní techniky, kterými se nás snaží udržet v kleci nevědomí. Musíme usilovat o vrácení všeho, co nám patří, nám, žijícím a dýchajícím bytostem.
Vytvořme nové sociální struktury a bude dostatek pro všechny. Jedním z příkladů je projekt UBUNTU, který se zakládá na starodávných vědomostech a poznáních. Bylo to období, kdy nebyly žádné peníze! Každý přispíval svým přirozeným talentem. Všechny starodávné kultury sdíleli tento africký společenský systém, který nazývaly různě, ale vždy se vztahoval ke stejnému modelu. Je úžasné, že starodávné kultury dokázaly přežít tisíce let, aniž by používaly peníze a vzkvétaly. Měly velmi jednoduchou filosofii: "Pokud to není dobré pro každého, není to vůbec dobré pro nikoho." Je to důmyslná a velmi humánní filosofie.
Ubuntu je přispívatelský systém a je hnutím Vyššího Vědomí těch lidí, kteří se chtějí přesunout do Nové Země, nové doby a nové éry vyššího Vědomí. Je pro ty, kteří pochopili sílu pozitivní energie, spolupráce, radosti a lásky k druhým. Je třeba předat moc lidem, ať už jsou kdekoliv, tak, aby začali vytvářet lokální komunity. Je třeba přepsat zákony, protože tyto zákony, které máme, nejsou psané pro potřeby lidí, ale pro potřeby korporací. Musíme zavést neodcizitelná lidská práva a tak čelit plíživému nastolování zotročení.

Prý nutně potřebujeme peníze!

26.12.2020

Rychlá navigace: