Souvislosti, které všude nenajdete

Hercula Soshi – Probíhá spirituální válka

(Článek 99)

Probíhá spirituální válka, kterou proti nám rozpoutali a my některé věci vidíme jen, jak se odehrávají na fyzické rovině. Ale ke skutečnému vítězství dojde v duchovní říši a bude se manifestovat tady v naší realitě. Elity a "globálně-mocenský systém" používaly takovou taktiku, kdy z nás dělaly prakticky zvířata a bránily nám v poznání, že jsme duchovní bytosti. Lidské vědomí, které funguje jak na duchovní, tak i na světské úrovni, se nyní na celém světě pozvedává a to jak na místní, tak i na globální úrovni. Jejich taktika, kdy nás odlidšťovali, selhala a globálně-mocenský systém ztrácí nad námi kontrolu, když se hlásíme k tomu, kým skutečně jsme, totiž vznešenými duchovními bytostmi a ne zvířaty s nízkými pudy. Jejich agenda je zaměřena na to, aby byly potlačeny základní znalosti o nás samotných a o našem pravém božském dědictví.

Lidský duch tak postupně vítězí nad egoistickou hmotou.

Nové ekonomické modely, jako hnutí za osvobození Ubuntu, vedené Michaelem Tellingerem, se šíří po celém světě. Ten model vytváří "zcela nový systém, který mění soupeření ve spolupráci". Nepoužívá peníze, ale společně pracuje na tom, aby města, městečka, země a život překypovaly hojností, uměním, sportem, technologiemi, zdravím, zábavou a nekonečnou různorodostí...

Na další frontě jsou zřizovány soudy pro stíhání narušitelů práva z řad elit za zločiny proti lidskosti, které v současném právním systému nelze stíhat, protože horní příčky žebříčku stojí v současném právním systému mimo zákon. Tyto soudy jsou:

"Mezinárodní soudní dvůr pro přirozenou spravedlnost" (www.itnj.org)

"Právní komise pro vyšetřování obchodování s lidmi a sexuálního zneužívání dětí"

"Mezinárodní soudní dvůr pro zločiny církve a státu" (ITCCS - www.itccs.org), založený Kevinem Annettem

Jejich účelem je "zákonným způsobem stíhat lidi a instituce, odpovědné za zneužívání, obchodování, mučení a vraždy dětí, jak v minulosti, tak i v současnosti a zastavit tyto i další trestní činy církve a státu, včetně rozpuštění těchto institucí."

Média jsou nejmocnější entitou na Zemi. Mají moc udělat z nevinného viníka a z viníka nevinného a tak vypadá moc.

Osvobozením zotročených mainstreamových medií a prosazení svobodného, pravdivého a nezávislého vysílání bude poslední a vítěznou tečkou stále sílícího procesu "Odhalení" a osvobozování.

Hercula Soshi - Probíhá spirituální válka

14.10.2018

Rychlá navigace: