Souvislosti, které všude nenajdete

Historie Chazarů, uctívačů boha Baala (3. díl)

(3. díl)

Papež Klement o měsíc později zemřel a o osm měsíců později zemřel král Filip na mrtvici během lovu. Papežovo tělo ironicky shořelo na popel v ohni, který zažehl blesk, jenž udeřil do kostela, kde ležel král Filip. Ale na rozdíl od toho, co nám popisuje oficiální historie, Řád templářů neskončil. Byly založeny nové řády s novými jmény, které byly v podstatě jeho pokračováním např. Vojenský řád Kristův v Portugalsku, Nejvyšší řád Kristův v Itálii ad. Templáři v každé evropské zemi jednoduše žili dále, tak jako předtím, jakoby se nic nezměnilo. Změnila se pouze jména řádu. Vznikl také Řád rosekruciánů, který založil Christian Rosenkreutz, německý aristokrat. Symbol templářského kříže byl v tomto řádu zkombinován s růží. Tyto symboly lze najít ve středověkých kostelech ve Francii, Španělsku a Portugalsku. V roce 1534 byl založen další tajný řád, dvě století, dvě dekády a dva roky po oficiálním rozpuštění Řádu templářů a to Tovaryšstvo Ježíšovo neboli jezuitský řád. Jezuitský řád byl katolický náboženský řád a byl založen v Paříži. Nenechte se ale oklamat... Jezuitský řád nebyl řád mnichů, kteří uvnitř zdí svého klášteru uctívali Ježíše. Byl to vojenský řád extrémistů, kteří přísahali absolutní podřízenost a poslušnost papeži a jejich nejvyššímu generálovi.
Jejich iniciační přísaha vám hodně napoví o jejich filosofii a poslání: "Prohlašuji, že nemám žádný vlastní názor nebo vůli. Ale bez zaváhání budu poslouchat každý rozkaz, který obdržím od svých nadřízených v milici papeže a Ježíše Krista. Dále přísahám a prohlašuji, že když se naskytne příležitost, budu vést bezcitnou válku, tajně nebo veřejně, proti všem kacířům, protestantům a liberálům, tak jak mi bude nařízeno, abych je vyhladil a zničil z povrchu zemského; a že nebudu šetřit nikoho na základě věku, pohlaví nebo třídy; a že pověsím, spálím, uvařím, oloupu, uškrtím a pohřbím tyto ostudné kacíře, roztrhám břicha a dělohy jejich manželek, a o zeď rozdrtím hlavy jejich dětí, za účelem zničení jejich příšerné rasy. Pokud tak nebude moct být učiněno veřejně, tajně použiji šálek s jedem, škrticí lano, ocel dýky nebo olověnou kulku bez ohledu na čest, postavení, důstojnost nebo autoritu dané osoby nebo osob, tak jak mi kdykoliv bude nařízeno agentem papeže nebo nadřízeného z bratrstva svaté víry jezuitského řádu. Potvrzuji, že tímto odevzdávám svůj život, duši a veškeré hmotné síly řádu a touto dýkou, kterou jsem nyní získal, podepíšu svoje jméno vlastní krví jakožto moje svědectví. A pokud se moje odhodlání prokáže jako slabé nebo falešné, nechť moji bratři a ostatní vojáci milice papeže mi uříznou dlaně, moje chodidla a moje hrdlo od ucha k uchu, nechť mi rozpárají břicho a nalijí do něj síru, nechť mi způsobí veškeré možné potrestání, a nechť je moje duše navždy mučena démony v nekonečném pekle!"
Je to trochu něco jiného, co byste očekávali od řádu Ježíše. Zde mluvíme o jezuitském řádu ve vztahu ke Cabal, velmi úzké špičce pyramidy, elitě řádu, která je lépe známá jako jezuitská rada. Dokumenty ze zlatého věku ukazují, že jezuitský řád se vyvinul do mocné skupiny mužů, jejichž vliv daleko přesahoval náboženský svět a prosakoval do světského. Jezuité postupně infiltrovali staré zednářské lóže. Původní zednáři byli odborní stavební řemeslníci. Pracovali rukama a pracovali tvrdě. Jezuité se k zednářům přidali díky svému přínosu v oblasti architektury, vědy a umění. Říkalo se jim svobodní, a tudíž přijali jméno svobodní zednáři. Svobodní zednáři byli bohatí muži se speciálními znalostmi architektury a stejně jako templáři byli fascinovaní chrámem Šalomouna. Zaměřovali se na zachování ezoterických znalostí, například o kabale. Fascinace chrámem Šalomouna není jediná spojitost mezi svobodnými zednáři a templářskými rytíři. I dnes York Rite spravuje tři zednářské řády. Jeden z nich je Řád templářů. Řád templářů York Rite je vojenská paže svobodných zednářů, tak jako středověký Řád templářů. Oba mají symbol červeného kříže.
Svobodní zednáři se stali velmi uzavřenou skupinou mocných jezuitů, kteří infiltrovali řadu zednářských lóží po celém světě. Jezuité se stali příliš mocnými a to se moc nezamlouvalo 80 hlavám států po celém světě, které se pochopitelně cítili ohroženi tímto mocným řádem. Řád zakázali a vyvinuli tlak na papeže Klementa XIV, aby učinil totéž. V roce 1773 papež podlehl jejich požadavkům a schválil Dominus Ac Redemptor, což byla písemnost, která jezuitský řád rozpustila. Ale historie se opět zopakovala. Tak jako templáři před nimi i jezuité pokračovali pod jiným názvem, v tomto případě pod jménem – svobodní zednáři. Rok poté byl papež Klement zavražděn otrávením. Tak jako luciferští Chazaři a jejich předchůdci templáři i jezuité prahli po pomstě.

Podle Janet Ossenbaard

Historie Chazarů, uctívačů boha Baala (3. díl)

05.02.2021

Rychlá navigace: