Souvislosti, které všude nenajdete

Historie Chazarů, uctívačů boha Baala (8. díl)

(8. díl)

I když měl Hitler na začátku své kariéry v parlamentu většinu křesel, neměl absolutní moc, po které toužil. Pouze o pár týdnů později byl "náhodou" podpálen Reichstag, sídlo německého parlamentu v Berlíně, údajně komunisty. Hitler tuto situaci využil, aby přesvědčil prezidenta Hinderburga ke schválení zákonu o nouzovém stavu, který omezoval osobní svobody. Zákon zrušil svobodu projevu, svobodu shromažďování, svobodu na soukromí a svobodu tisku. Zrušil právo na pronájem majetku a právo na soudní řízení před uvězněním. Legalizoval telefonní odposlechy a zadržování korespondence. Zákon byl použit jako právní základ k uvěznění kohokoliv, kdo byl považován za odpůrce nacistů. Lidé mohli být uvězněni za jakýkoliv nebo žádný důvod. Té noci bylo zatčeno kolem 4 tisíc lidí, byli uvězněni a mučeni skupinou SA. Hitler nyní mohl uvěznit komunistické vůdce, takže komunistická strana, jeho hlavní oponent během voleb, se rozpadla. Hitlerova SA zastrašila zbytek opozice, a posléze prosadila zmocňovací zákon, který mu umožnil další čtyři roky schvalovat zákony bez souhlasu parlamentu. Tohle Hitlerovi dalo absolutní moc. Pak zakázal všechny politické strany. Mohla existovat pouze nacistická strana. Poslední překážku k absolutnímu diktátorství byla překonána 30. června 1934, kdy došlo k Noci dlouhých nožů. 400 členů SA, kteří si kladli nějaké nároky, bylo zavražděno Hitlerovým SS. O měsíc a půl později měl Hitler absolutní vládu nad Německem. Stal se "Vůdcem", což znamená, že byl prezidentem, kancléřem a velitelem armády zároveň. Členové ozbrojených sil museli přísahat osobní přísahou věrnost, ne Německu, ale přímo Hitlerovi, což je typické pro jezuity. Pamatujete na přísahu naprosté poslušnosti vrchnímu představenému u jezuitů?
Kdo byl ve skutečnosti Hitler? Hitler pocházel ze zajímavé rodiny. Jeho matka byla Klára Pölzlová. Jeho "otec" byl Alois Hitler. U Aloisovy matky jsou určité okolnosti zastřené. Jmenovala se Maria Anna Schicklgruberová. Byla to prostá, venkovská žena a v době početí, v září 1846, žila ve Vídni, kde pracovala jako služka a pracovala pro Anselma Salomona von Rothschilda. Jakmile rodina zjistila, že je těhotná, byla poslána zpět domů, kde porodila Aloise. Maria odmítala každému říct, kdo je otcem dítěte. Musel to být někdo důležitý s velkou mocí, protože ho utajovala po zbytek svého života a tento biologický otec necítil potřebu si ji vzít. Nezávislí badatelé jsou přesvědčeni, že to byl Rothschild, kdo Marii oplodnil. Existují dva možní podezřelí ze znásilnění Marie. Za 1. Anselm, kterému tehdy bylo 33 let a za 2. jeho otec, Salomon Mayer von Rothschild, kterému tehdy bylo 72 let. Rothschildovy archívy obsahují ručně psané dopisy mezi synem Anselmem a londýnskou Rothschildovou bankou, což prokazuje, že v době početí Marie byl ve Vídni. Jeho otec byl v Paříži. V roce 1876, když bylo Aloisovi 40 let, najednou zdědil velkou sumu peněz a přitom v jeho rodině nebyly žádné peníze. Anselm Salomon von Rothschild zemřel o rok a půl dříve, což byl potřebný čas na to, aby pozůstalostním soudem prošel převod majetku. To se stalo ve stejné době, kdy si Alois najednou změnil svoje příjmení na Hitlera. Byla to jen náhoda, nebo to byl požadavek Rothschildů, aby mohl přijmout dědictví, a aby se zpětně nespojoval s pokrevní linií Rothschildů? Rothschildové byli oficiálně Židi, i když byli vlastně babylonští Chazaři, kteří pod tlakem ruského krále přestoupili na židovskou víru. Pokud chcete, říkejte jim falešní Židi, ale otec Adolfa Hitlera byl pro venkovní svět z poloviny Žid. Pokud by to prosáklo na veřejnost, byl by to pořádný skandál. A tak všechny stopy Vůdce Adolfa Hitlera vedoucí k Rothschildům musely být vymazány. Mnichovský Post v roce 1921 zadržel brožuru, která se šířila mezi prvními členy Hitlerovy nacistické strany NSDAP s názvem: Adolf Hitler – zrádce! Psalo se v ní o údajné židovské krvi v žilách Hitlera a obviňovala ho z přijetí finančních prostředků od židovských finančníků a za to, že se sám choval jako Žid. Mnichovský Post se brožuru rozhodl publikovat a ve stejný den, kdy se Hitler stal kancléřem, tak byl Mnichovský Post vydrancován a jeho redaktoři i autoři byli posláni do koncentračních táborů. Od té doby o nich, už nikdo, nikdy neslyšel.

Podle Janet Ossenbaard

Historie Chazarů, uctívačů boha Baala (8. díl)

11.02.2021

Rychlá navigace: