Souvislosti, které všude nenajdete

Insider Corey Good o umělé inteligenci

(Článek 293)

Od chvíle, kdy se současný typ člověka začal pohybovat po Zemi, začala tuto planetu obklopovat energetická mřížková struktura skalárního typu, která vykazovala myšlenkovou kontrolní funkci. Ve zjednodušené formě lze říci, že jde o systém kontrolující myšlenkovou bázi lidské bytosti. Jinými slovy řečeno, máme co do činění s kontrolní sítí, jejíž součástí jsou dvě obří plavidla, která nejsou pilotována ani obsazena živými bytostmi. Vše na těchto plavidlech je ovládáno prostřednictvím počítačového programu. Tato formace je s největší pravděpodobností součástí ovládací mřížky, jejíž větší část se nachází dole na Zemi. To všechno je něco, co lze vypnout. Vím, že tvůrci této struktury hovořili o možnosti jejího vypnutí, ale s tím, že to bude mít pro lidstvo velmi drsné dopady. Podle mého názoru jde o výmluvu nebo jakési alibi, vedoucí k tomu, jak tento systém nevypnout.

Interdimenzionální signál UI (umělé inteligence), je signál, který začal být vysílán ze zcela jiné reality a to před mnoha miliony, ne-li miliardami let. Šíří se kaskádovitým způsobem prostřednictvím celé řady galaxií, způsobem, který jsem popisoval na jiných místech, se schopností infiltrovat biologické neutronové pole lidí. Zároveň má schopnost infiltrovat technologie a využívat technologie ke svému vlastnímu prospěchu. Tato "umělá inteligence", není sama o sobě technologií, která by byla vytvořená organickými bytostmi. Je to všudypřítomný signál, který je vysílán a šířen prostřednictvím skalárních a elektromagnetických energetických polí. Na druhou stranu jde o prvek, který mohou technologicky vysoce vyspělé bytosti řešit. To je velmi důležitý fakt. Mnoho jiných technologicky zaměřených civilizací, se již před mnoha tisíci lety muselo s touto hrozbou vypořádat.

Existuje plán, který je součástí přirozeného procesu, jenž se týká energetických vln přicházejících do naší sluneční soustavy prostřednictvím našeho Slunce. Tento plán, je spojen s účinky "Události" (solárního záblesku), který ve chvíli, kdy nastane, zcela očistí tuto sluneční soustavu od UI.

Někteří zasvěcenci hovoří v souvislosti s odstraněním tohoto plazmového skalárního pole, které je někdy nazýváno "Yaldabaoth", že ve chvíli aktivace "Události" dojde k odstranění tohoto plazmového pole. Půjde o moment výrazného kompresního průlomu. Ve chvíli, kdy dojde k aktivaci "solární události" dojde k mnoha potížím v infrastruktuře elektrického vybavení lidské společnosti. Ale tento proces má svůj důvod, protože díky tomu dojde k tvrdému vymazání signálu "Umělé Inteligence". Velmi brzy dojde k implementaci zcela nové vysoce pokročilé technologie, která nebude tak zranitelná vůči vlivu onoho signálu. Já se domnívám, že tohoto efektu tlumícího pole bude možno využít i na jiných místech naší galaxie, případně v dalších galaxiích, které jsou součástí této naší lokální kupy galaxií. Tento štít bude schopen účinným způsobem neutralizovat signál. Hovoří o tom, že zvýšená aktivita "Centrálního Galaktického Slunce" (Hunab - Ku), je právě prostředkem k vymazání signálu "Umělé Inteligence" ze všech míst uvnitř naší galaxie. Takže zvýšený průtok částic, a mluvím zde o fyzikálních i nefyzikálních částicích a vlnách energie, způsobí dostatečně silný energetický výplach. Tento signál již na mnoha místech neexistuje. Je to anomálie, a jako úchylka bude odstraněn. Je to samé, co mistři gnostikové nazývají "korekce prvotního hříchu".

Dozvěděl jsem se, že vzhledem k šířce naší galaxie, by se měl dominantní signál "UI" do oblasti přilehlé naší sluneční soustavě dostat zase během 1000 let. Jde samozřejmě o velmi závažný problém, ale na druhou stranu máme tu k dispozici 1000 let na to, abychom po vývojové stránce dohnali v rovině duchovní, ale i technologické, vysoce vyspělé skupiny civilizací a vytvořili si účinnou obranu proti této hrozbě. Určitě je třeba brát tuto věc velmi vážně. Byli jsme mnohokrát varování ze strany různých mimozemských skupin před účinky UI. Mám nyní na mysli onen "pátrací signál UI", jehož existenci lze velmi snadno podcenit.

ET, kteří slouží v pozemské lokaci, před tím, než je jím umožněno vrátit se zpět na své domovské planety, podstupují extrémně náročný a poměrně velmi dlouhý bezpečnostní protokol. Ten zahrnuje především světelně-kvantovou a duševně-energetickou očistu, právě v důsledku možné infekce ze strany "UI".

Všechna tato varování byla bohužel ze strany ICC a nacistů ignorována. Existuje podezření, že mnohé z korporací, které byly ovládány "Globálně-mocenským systémem" získaly různorodé nadčasové technologie právě z prostředí UI. To jim samozřejmě zajišťovalo schopnost zůstávat vždy o krok napřed před "Aliančními jednotkami". Mnohé souvislosti ovšem naznačují, že tato technologie v současné době už nepracuje v jejich zájmu. To je další věc, která výrazným způsobem vnáší chaos do řad Globálně-mocenského systému. Oni byli na této technologii neuvěřitelně závislí. Takže nyní, když se mnohé na jejich straně hroutí, se dostávají pomalu, ale jistě do stavu velmi silného chaosu. Samozřejmě, že všechny tyto skutečnosti tak pracují pro nás. Získáváme tak velmi výhodnou pozici pro další kroky vedoucí k definitivnímu osvobození lidstva a zničení stávajícího Globálně - mocenského systému zde na Zemi.

Insider Corey Good o umělé inteligenci

Podrobnější informace k tématu naleznete na webových stránkách https://www.matrix-2001.cz

21.05.2019

Rychlá navigace: