Souvislosti, které všude nenajdete

Insider Corey Good: "Musíme chtít znát úplnou pravdu"!

(Článek 292)

Měli jsme možnost zažít fungování různých politických uskupení, vlád a režimů. Každý dnes již musí být unavený ze všech těch lží, kterým jsme již tak dlouho vystaveni. Lidé už jsou připraveni přijmout plnou pravdu. Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou musíme neustále dělat, spočívá ve vytváření jednotné lidské komunity. Vždy existuje velmi mnoho různých ideologií, které se mezi sebou přou. To je v pořádku, neboť těžko můžeme očekávat situaci, že bychom všichni vzájemně jen souhlasně kývali hlavami. Ale přes to všechno existuje jediná věc, na které se musíme všichni shodnout, a to je to, že všichni budeme chtít úplné zveřejnění pravdy. Ano musíme chtít znát úplnou pravdu! Jakmile se soustředíme na tuto jedinou věc, co nás spojuje, dokážeme úžasné věci.

Musíme si vytvořit vztah s mimozemskými bytostmi, které přišli proto, aby stáli na naší straně. Je ale potřeba abychom pochopili jejich kulturu, jejich místo ve Vesmíru odkud přicházejí i způsob jakým komunikují, protože mnohé z těchto bytostí komunikují úplně jiným způsobem, než jsme zvyklí.

I když se globální situace na naší planetě krok za krokem zlepšuje, zdá se, že vše probíhá velmi pomalu. To znamená, že je potřeba iniciovat nějaký zlomový okamžik, který by dokázal nastartované procesy řádným způsobem akcelerovat. Chtělo by to vytvořit akci, která by se stala katalyzátorem pro každého lidského jedince, aby se tito lidé trhnutím probudili. Máme-li věci popohnat dopředu, pak každý člověk, bude muset dílem jemu vlastním nějakým způsobem přispět k této evoluční změně, před kterou stojíme. Ale aby se tak stalo, bude zapotřebí změna přístupu prostých lidí, která jde ruku v ruce se schopností porozumět celému tomuto procesu. Ve hře je pochopitelně onen známý efekt "sté opice", kdy, při dosažení určitého procenta informovanosti lidstva, najednou dojde skokem k celoplošné změně.

Mám poměrně přesné a velmi konkrétní informace o pravěké obranné technologii, která by se měla nacházet v různých částech naší planety hluboko v podzemí, včetně Antarktidy. Faktem, je, že na některých místech byla tato technologie odstraňována neodborným způsobem ze strany globálně-mocenského systému, což způsobilo problémy s planetárními tektonickými deskami a počasím na Zemi. Chtěl bych jen dodat, že v podzemních systémech, se nachází mnohem novější technologie, než by se na první pohled mohlo zdát, ale přesto mnohem více dominuje pravěká technologie, která je o několik řádů někde jinde, než na co jsme jako civilizace zvyklí.

Po tzv. "Mohamedově době" byla uskutečněna dohoda či úmluva, že nebudou nikdy realizovány otevřené kontakty s lidstvem na povrchu Země. Bylo to nastaveno tak proto, abychom se mohli vyvíjet sami za sebe.

Po průběhu očekávané "Události" budou mimozemci realizovat kontakty na fyzické úrovni s těmi skupinami lidských bytostí, které budou vykazovat znaky tzv. "vyšší úrovně vědomí". Hlavní kontaktní skupinou by měli být Plejáďané, později pak Síriané a Arkturiáni, ale postupně i další humanoidní rasy z našeho galaktického sousedství.

Určitou roli v utajování informací před lidmi sehrály skupiny vnitřní Země. Ovšem celá tato záležitost není úplně jednoduchá k vysvětlení. Především je potřeba si uvědomit, že není dobré dávat negativní razítko tam, kam nepatří. Jde tu o úhel pohledu. Skupiny uvnitř Země ve skutečnosti nejsou negativní. Nachází se v poměrně nepřátelském prostředí hluboko pod povrchem Země a snaží se zde přežít. Zároveň po celou tu dobu přenášely do lidské společnosti na povrchu celou řadu pozitivních informací, i když podvodným způsobem. Z jejich pohledu je potřeba pochopit, že se snažily ochránit před lidmi na povrchu, neboť jsme se v minulosti chovali (a to je potřeba si přiznat) velmi agresivním způsobem. Vzhledem k tomu, že lidé neměli v tomto ohledu často žádné zábrany vůči sobě, tak hrozilo, že nebudou mít zábrany i vůči komukoliv jinému.

Insider Corey Good: Musíme chtít znát úplnou pravdu!

Podrobnější informace k tématu naleznete na webových stránkách https://www.matrix-2001.cz

20.05.2019

Rychlá navigace: