Souvislosti, které všude nenajdete

Invaze Archontů

(Článek 157)

V novodobé známé lidské historii existují tři hlavní invaze Archonů a jejich podmaněných ras, jako jsou Drakoniáni a Reptiliáni z vnějšího vesmíru na planetu Zemi. Všechny z nich se uskutečnily jak na fyzické rovině, tak na spirituálních planinách. První je Kurganská invaze, která nastala okolo 3600 let před naším letopočnem. Temné bytosti vstoupily skrze Kavkazský dimenzionální portál. Jejím účelem bylo, zničit neolitické kultury uctívající mírumilovnou Bohyni, a které vzkvétaly v neolitické Evropě.

Druhá byla "Chazarská invaze", která se stala okolo 393 našeho letopočtu. Temné bytosti použily ten samý Kavkazský dimenzionální portál. Účelem této invaze bylo zničit mysterijní školy, Křesťanské Gnostické skupiny a pohanství uctívající přírodu. Jejich cílem bylo je nahradit Křesťanským Kultem programujícím mysl. Toto programování bylo posíleno vytvořením virtuální reality pekel na nižší astrální pláni, která byla poté použita Církví pro posílení její pozice. Archontská ideologie si jen na sebe oblékla Krista. Násilná kristianizace, ke které následně došlo, probíhala opravdu surovým způsobem. Kdo nepřijal víru v "křesťanského" (archontského zbožštělého vládce) a dále ctil pohanské bohy, svátky, tradice, přírodu a chodil do posvátných hájů tak byl sťat a jeho majetek propadl církvi. Tak vzrůstala moc a majetek církve. Lidé měli volbu - buď přijmout víru v Temnotu, nebo dát hlavu na špalek. Podle dávných záznamů v kronikách tento násilný proces jenom na Moravě stál život tří milionů lidí. Jakékoliv iluze o údajně křesťanském vedení Evropanů k lidskosti můžeme proto velmi rychle opustit. Archontské náboženství si pak na sebe obléklo Krista, aby tímto trikem oklamalo všechny ty, kteří sice mají oči, ale nikoliv k vidění. Pochopilo již dávno, že napodobivé herectví a lživé chlácholivé slovo jsou stejně účinné prostředky k nastolení moci a dobývání cizího majetku, jako meč sám. Tak se stalo, že původní védský vykřesávaný duch Světla poznání byl proměněn do podoby tělesného Krista přibitého na kříži, celého zkrvaveného a posetého ranami, bez kterých by údajně nebylo našeho spasení!
Poslední zmínky o původních a skutečných křesťanech pocházejí jednak z oblasti Balkánu, kde se nazývali bogomilové, a dále z jižní Francie, kde si říkali katharos - ti čistí. Toto řecké slovo označující pravé původní křesťany se v německém znění die Ketzer a v českém kacíři, stalo ve středověké Evropě opakem čistého křesťanství a nadávkou. Archontským nástrojem vyvražďování ke světlu se obracejících věřících se stal vrah katarů Dominik, který založil po úplné fyzické likvidaci všech těchto původních křesťanů ve 13. století nový řád, nesoucí jeho jméno – Dominikáni, který se oblékal bíle, stejně jako Dominikem vyvraždění kathaři a začal používat i některé katarské rétoriky a praxe, aby tak opět smíchal dohromady světlo s temnem a tak filosofii těchto původních křesťanů vtělil, stejně jako původní gnostickou filosofii do katolické církve, do této věčné temné říše za zrcadlem.

Třetí je Konžská invaze, ke které došlo v roce 1996. Temné bytosti vnikly skrze válkou zničené Kongo, Rwandu a Ugandu. Hlavní důraz této invaze spočíval na éterické rovině a na nižší astrální rovině. Účelem této invaze bylo zničit hnutí Vzestoupení a cílem bylo posílit Matrix, který se již začínal v roce 1995 rozpadat v důsledku masového probouzení lidí na Zemi. Většina bytostí si není této invaze vědoma, protože jejich vzpomínky na Světlo, které bylo na Zemi přítomno před rokem 1996, byly vymazány v rámci intenzivní implantační kampaně lidstva v letech (1996-1999).

Po aktivaci portálu 11:11:11 se ale Matrix začal postupně konečně rozpadat. Tentokrát už nemůže dojít k žádné invazi Archontů z vnějšího vesmíru, protože planeta Země je už tou poslední, která bude osvobozena. Už se nacházíme uvnitř časového období rozhodující bodu zvratu. I přesto, že se vítězství Světla blíží, potřebujeme být mimořádně bdělí. Archonti na astrální pláni budou pokračovat ve vyvíjení tlaku na psychologicky slabá místa klíčových osob pozitivních sil na Zemi, aby je rozdělili a vytvořili mezi nimi konflikty. To slouží jejich záměru rozptýlení naší pozornosti do drobných hádek a odvedení pozornosti od našeho jasného záměru odstranění archontské Kabaly. Proto se musíme co nejvíce sjednotit. Proud vědomí "Osvobozování" je dost silný na to, aby byl archonský vliv překonán. Archontská struktura je ale stále dostatečně silná, aby vytvářela dlouhé a zbytečné průtahy své dlouhé nemilosrdné nadvlády nad lidstvem. Připravované hromadné zatýkání Kabaly, reset finančního systému a zánik Babylonského Matrixu, ale není jen fyzická operace, potřebuje jasnou spirituální podporu a co největší informovanost lidí, aby lidské masy nezpanikařily až nastane konec archontského Systému. V jistém časovém bodě (předpokládá se období kolem roku 2022) dojde k dlouho očekávané Události. Energie Galaktického Centrálního Slunce spálí všechny udržovací energetické struktury Matrixu na astrálních pláních a všechny negativní entity budou odstraněny. Tato energie umožní zničení archontské sítě a téměř okamžitě nastanou, pro neprobuzené a nevědomé, závratné změny a neuvěřitelné a šokující události. Archontské manipulativní programy už nebudou mít žádné místo, kde by se mohly skrýt. Budou vypnuty a nastane období úžasného progresivního vzestupu, harmonie, pochopení a "vyjasnění".

Invaze Archontů

11.12.2018

Rychlá navigace: