Souvislosti, které všude nenajdete

Archontská struktura se konečně rozpadá

(Článek 156)

Před 25.000 lety Temné síly vytvořily na Zemi karanténu a jako své rukojmí si vzaly lidstvo. Vytvořily dokonalý systém ovládání lidského vědomí pomocí virtuální reality, který způsobil, že nikdo nebyl schopen uniknout z této umělé reality. Do své vytvořené pasti umístily bytosti Světla, které měly spojení se Zdrojem a staly se generátorem pohonu, pro toto virtuální uspořádání. Tento systém virtuální reality je stále ještě v provozu a obvykle je na něj odkazováno jako na Matrix. Na fyzické úrovni je ovládání inkarnovaných lidí prováděno pomocí Orion-Babylonského otrockého finančního systému a skrze programování mysli pomocí masmédií. Na éterické, astrální a mentální planině je ovládání zajišťováno pomocí komor s elektromagneticky pokrouceným prostoročasem, podobných, jaké byly použity při Filadelfském Experimentu. Tyto komory vytvářejí iluzi uzavřeného systému, který se zdá být věčným, a to je také důvod, proč tak málo bytostí je schopno se z něho osvobodit a stát se osvícenými. Matrix je provozován bytostmi, které se nazývají Archonti (z řeckého vládci). Jsou to bytosti, které přišly z galaxie Andromeda a které si zvolily zažít temnotu. Odmítly se znovu propojit se Zdrojem. Počas milénií vytvořili Drakoniánskou a Reptiliánskou rasu skrze genetické inženýrství, aby je jako otrocké válečníky použili pro rozšiřování svého impéria.

Planeta Země je poslední planetou tohoto temného impéria k osvobození. Na planetě Zemi již zbývá pouze velmi málo Archontů. Na étherických a astrálních rovinách se jim říká Páni Karmy. Byli to oni, kdo do velké míry rozhodovali o životní pouti každého, kdo se inkarnoval. Vybírali naše rodiče a do určité míry určovali naše životní podmínky. Tento systém programování je známý jako karma. Na astrální pláni, s pokročilou technologií ovlivňování frekvenční vlny, manipulují astrální průběh planetárních energií a využívají je pro svůj zlovolný astrologický vliv. Udržují též zkreslenou časoprostorovou strukturu pomocí implantátů, které si sami vytvářejí pomocí časoprostorové anomálie. Tím matou lidskou mysl a jejich emoce. Implantáty jsou programovatelné krystaly, které byly vloženy do mentálních, astrálních a éterických těl každé lidské bytosti na Zemi za pomocí silných elektronických zařízení.

Na éterických a nižších astrálních planinách jejich Drakoniánští administrátoři udržují technologii umělé inteligence, a ta udržuje Matrix v chodu. Matrix má varovný systém, a když probuzená bytost začne svým Světlem vytvářet díru v Matrixu, pošlou Drakoniáni reptiliánského otrockého válečníka, který začne vyvíjet tlak na psychologicky slabá místa probuzené bytosti, aby tím snížil její vibraci a tím tuto díru uzavřel. Tito reptiliánští otročtí válečníci vyvíjejí neustálý tlak na mysl a emoce inkarnovaných lidských bytostí na Zemi tak, aby zabránili jejich spirituálnímu růstu a aby potlačili jejich boj za svobodu. A pokud ani toto nestačí, vysílají améby (elementární bytosti) a ty vyvíjí na jejich vědomí další tlak. Všechny tyto negativní bytosti se obvykle skrývají v záhybech zkreslené časoprostorové struktury na astrálních a éterických pláních. Jejich síla je ve strachu a skrytých motivech. Tváří v tvář světlu, pravdě a odvaze ztrácí všechnu svoji sílu. Pokud si jsme vědomí tohoto všeho beze strachu, světlo našeho vědomí tyto záhyby v časoprostorové struktuře vyrovná a všechny tyto negativní bytosti jsou tím odstraňovány z našeho vědomí i astrálních a éterických plání planety Země.

Na fyzické pláni jsou Archonti inkarnovaní uvnitř Jezuitské organizace a spirituálně kontrolují jejich administrátory (drakoniánské Ilumináty, kteří udržují finanční systém), jejich válečníky (reptiliánské žoldáky, kteří chrání Ilumináty) a jejich otroky (lidstvo, které pro ně pracuje v práci od 8 do 16 hodin). Skrze jezuitské organizace a 33. stupeň Zednářů drží pohromadě Iluminátskou strukturu. Tato struktura se nyní konečně rozpadá.

Archontská struktura se konečně rozpadá

11.12.2018

Rychlá navigace: