Souvislosti, které všude nenajdete

Otevřete konečně oči!

(Článek 155)

Probuďte svoji intuici a otevřete konečně oči. Odhalte pečlivě skrývané tajemství Babylonského protilidského systému a vámi podvědomě už dávno přijatý fakt o mimozemské přítomnosti na Zemi. Není potřeba se vůbec děsit, právě naopak. Vždyť přijetí této skutečnosti vás promění z naivní dětinské osůbky v dospělou sebevědomou bytost a navíc vás osvobodí z prokletí zmanipulované nevědomosti, do kterého vás uvrhl archontský Systém. Svým rozšířeným vědomím přispějete k definitivní demontáži obrovské manipulace, které jsme tak dlouho všichni vystaveni a pomůžete urychlit nástup "zlatého věku" lidstva.

Je velmi komické, jak je nám namlouváno, že žijeme sami ve vesmíru, že jsme vrcholem evoluce a nikdy nic dokonalejšího než my nebylo a není. Jak to opravdu úsměvné... při miliardách roků trvání vesmíru a při triliardách planet kolem nás. Komické je i to jak mainstream usilovně hledá známky života ve vesmíru, jak upírá své oči, teleskopy a dalekohledy do dalekého vesmíru a předstírá, jak hledá někde v neznámu mimozemský život a přitom konglomerát nadnárodních společností, který je součástí tajných kosmických programů obchoduje s více jak 900 mimozemskými civilizacemi. Tak je rozsah naší nevědomosti a propracovaného utajování velký. Tak velké hlupáky z nás dělají informované elity a jejich nohsledi. A nejen z nás, ale i z politických struktur a všech béčkových a céčkových vědeckých pracovišť a "tajných" kosmických programů a projektů. Nejkomičtější na celé situaci a přímo groteskní je fakt, že mimozemské populace, ať už ty negativní či pozitivní nikdy z naší planety neodešly a spolužijí zde s námi doslova desítky tisíc let. Pouze striktně dodržují dlouhodobé dohody o nevměšování a svém důsledném utajení (Mohamedova úmluva) s Archontským mocenským systémem, který nás před desítkami tisíc let zotročil a později vytvořil temný Babylonský systém – Matrix. Tyto dohody kdysi dávno uzavřely, aby byla ukončena vleklá, kosmická válka.

Na fyzické úrovni tu s námi žijí většinou na podzemních základnách, které jsou buď ryze mimozemské, nebo jsou společné, vytvořené spolu s globálním mocenským systémem. Celá řada z nich má čistě vědecký charakter. Je zde zkoumána celá planeta a její cykly, genetika rostlinné a živočišné říše, ale v popředí jejich zájmu je také samozřejmě zkoumání lidstva a jeho genofond. Struktura těchto základen je vytvořena podle modelu, kdy patra nejblíže povrchu jsou pod kontrolou lidských vojenských složek, v nižších částech výzkumné základny jsou společná pracoviště a v nejspodnější části jsou lidem nepřístupná pracoviště mimozemská. O společné práci s mimozemskými entitami na biologických programech, genetickém inženýrství a na vývoji utajovaných technologiích už informovali desítky vědců, lékařů, biologů a inženýrů. Promluvili přes velké represe zakotvené ve smlouvách, které všichni museli podepsat, přes vyhrožování a nátlak a dokonce i přes technologii "vymývání mozků", které je většina vědců, vojáků a výzkumných pracovníků vystavena. Velmi věrohodně, podrobně a nezávisle na sobě hovoří o mimozemské přítomnosti na základnách, o společném výzkumu, o životě na těchto zařízeních a o propracovaném systému utajování.

Řada mimozemských entit tu s námi také spolužije "utajeně" protože "obývají" jinou dimenzi (jsou vyladěni na vyšší nebo nižší frekvenci a tudíž jsou našimi smysly nepostřehnutelní). Další skupinu mimozemských entit na Zemi tvoří ti, kteří sem pronikli bez vědomí planetárních kontrolních struktur a zavedeného protokolu. Tito mimozemšťané se někdy snaží infiltrovat do běžné populace a mají různé agendy. Pokud jsou dopadeni je s nimi "velmi přísně naloženo", nezřídka kdy jsou i mučeni.

Největším paradoxem ale je, že vlastně my všichni jsme na fyzické úrovni mimozemšťané... V minulých 500 000 letech totiž probíhalo na naší planetě 22 mimozemských genetických programů, které si částečně konkurovaly, a každý z nich měl jinou mentorskou mimozemskou rasu a teprve nedávno byly tyto programy ukončeny a odpovědnost za naši výslednou DNA byla delegována na lidstvo. Cílem těchto programů bylo lidstvo evolučně popostrčit nebo ho přiblížit k agendě příslušné mimozemské civilizace. Výsledkem bylo vytvoření celé řady lokálních nejrůznějších národnostních skupin a lidských typů s různými povahami, schopnostmi, velikostí, s různou barvou pleti, IQ a genetikou. Vždyť se rozhlédněte kolem sebe a zjistíte, jak velmi odlišní jsou jednotlivé národy: pygmejové, maurové, indiáni, Číňané, Evropané, Eskymáci, černoši, Japonci, Indové ad. Míšením těchto somatypů a evolučním vývojem vznikly na planetě (díky 22 různým mimozemským genetickým intervencím) na fyzické úrovni velmi odolné bytosti, často vysoce kreativní. Arturiáni prý o nás hovoří dokonce jako o jedněch z nejkreativnějších bytostí ve Vesmíru. Problémem ovšem je, že díky své vysoké kreativitě a duchovnímu analfabetismu, který u nás cíleně rozvíjel Archontí Systém, jsme schopni vytvořit vedle těch nejkrásnějších a nejúžasnějších projektů také věci nejhrůznější, nejodpornější a nejšílenější.

Pravda o mimozemské přítomnosti na Zemi je tou základní kartou, kterou zlovolné entity a jejich lidští přisluhovači mají ještě v ruce, aby udržely lidské ovečky v ohradě. Jakmile tato skutečnost probublá do širší populace, bude konec zotročení lidstva a lidé se budou moci po velmi, velmi dlouhé době opět svobodně nadechnout. Postupně budou lidem uvolněny všechny utajované technologie. Tím budou mít všichni zabezpečeny základní životní potřeby. Budou moci dokončit svůj duchovní rozvoj a konečně jim nikdo nebude bránit v tom, aby spolu spolupracovali a harmonicky se rozvíjeli. Lidi už nikdo nebude nutit k tomu, aby spolu stále bojovali, a tak oslabovali lidstvo jako celek a jeho kolektivní vědomí, aby ničili sebe, planetu a vše pozitivní.

Otevřete konečně oči!

10.12.2018

Rychlá navigace: