Souvislosti, které všude nenajdete

Materialismus je náboženství - kult Velké Matky

(Článek 154)

Filosof Sačako odhaluje krásným způsobem blud egoismu a vysvětluje, že oblast, ve které nejsem pánem, ale otrokem svých vjemů, nemohu nikdy považovat za svou. Každá neprobuzená bytost si myslí a je ochotna se za tuto pravdu bít na život a na smrt, že moje tělo, můj pocit je mé pravé já. Jakékoliv domnělé pěstování či obrana ducha lidskosti - átmana je v takovýchto poměrech vždy pouze tragikomickým a marným gestem. Nejčastějšími náboženskými symboly, které kulty Země a hmoty užívají, jsou had, trojzubec, nahá či polonahá žena - bohyně, srpek Měsíce, posvátná skříňka coby vězení formy, černý kámen - kubus, značící spásné centrum síly gravitace, dále hůl či sloup, symbolizující sílu Hada a také základní prostředek materializace - pohlavní úd, černý oblek a černá pokrývka hlavy a právě černá barva zde platí za barvu boží. Všude, kde na tyto symboly v různých náboženstvích narazíme, máme před sebou vegetativní kult Hada a síly Země, kult Velké Matky - materializmus.

Nasměrování člověka dolů, do volného pádu gravitace je nazýváno svobodou, a tak se podařilo přesvědčit většinu dnešních uctívačů Hada - materialistů v Evropě, že v nic nevěří, a že jsou svobodomyslní ateisté. Jejich naprostá vlažnost při ochraně vnitřních hodnot člověka však plně dosvědčuje jejich materialistickou příslušnost. Materialismus, jak již dokládá sám název, je náboženstvím, které je založeno na uctívání černé hmoty coby Matky (latinsky mater) a všeho, co stojí svým principem vždycky v ostrém nepřátelství k hodnotám duchovního a ušlechtilého Člověka a "Otce" na Zemi.

Typický hadím rysem je fatalizmus a to, že za všechno může osud, hvězdy a člověk nemůže nic svou vnitřní silou dosáhnout. Fatalizmus ničí úsilí lidí o věrnost lidským hodnotám. Lidé se pod vlivem osudovosti vzdávají zodpovědnosti za svoje činy, což je pro hadí kult typické, že jsou odmítány následky činů. Dalším rysem kultu Hada je hromadění materiálního bohatství, a protože nevěří na jiné hodnoty než na materiální bohatství a hmotné poklady, tak je také neustále shromažďují. Připomeňme si ale původní védský původ a význam slova – "bohatství", což je něco, co máme dáno od boha a co vnitřně pěstujeme. Skutečné bohatství je spojeno s naší schopností vyjevovat se jako člověk, je to náš duchovní rozměr, naše tvořivost, věrnost, pravdivost, upřímnost. Toto vše bylo postupným úpadkem a působením hadí síly přepracováno na hmotný majetek a účty v bance. Hadí kult je kult boháče a ještě v antice všichni lidé věděli, že boháč je poslem Háda, pána podsvětí. Věděli, že uctívání bohatství a kapitalizmu je uctívání smrti. Kult Hada je také kult černé barvy. Prakticky všichni kněží se oblékali do černých a červených rouch, které uctívají kult smrti a krve. Dalším rysem hadího kultu je proměnlivost a v židovské filozofii se jasně a přímo hovoří o tom, že bezpáteřnost je ta pravá moudrost, bezpáteřnost je přímo páterem chtonismu a hadího kultu. Ti, kteří zatvrzele setrvávají na nějakých ideálech, odmítají přijmout zlo pro svůj prospěch jako životní cestu, jsou jimi považováni za úplné hlupáky. V přizpůsobivosti a podlézavosti vidí pravou filosofii života a všechny hodnoty vnímají zrcadlově, tedy přesně obráceně. Takže bezcharakternost je pro ně charakterní a obráceně. Za těchto okolností je velmi těžké se s takovými lidmi dorozumět, protože mluvíme zcela jiným jazykem. Služebníci Hada se bez problémů lokajsky podřídí jakémukoliv světapánovi.

Devastující je hadí pohled na jednotlivé národy. Má pohled ryze občanský. Tvrdí, že kdo se cítí být Čechem je Čechem, Portugalcem, Eskymákem, Indiánem, bez ohledu na jeho kořeny, kulturu či tradici. Takoví lidé bez pevných a hlubokých kořenů se svým rodem, jsou slabí, jsou lehce manipulovatelní a stávají se lehkou obětí konzumu, povrchnosti a hadí síly. Proto globální vládnoucí hadí síla dnes tak vehementně podporuje multikulturalismus a uprchlictví. Védská kultura je založena na duchovnosti, etice a tradici. Každý národ je mentální kra a je jako květina na louce. Představa, že by se měly všechny květiny smísit a vytvořit jedinou květinu je naprosto nepřijatelná a právě k tomu hadí kult směřuje. Tady si můžeme uvědomit, jaká barva vznikne, když smícháme dohromady krásné, jasné barvy - modrou, žlutou, červenou, zelenou - vznikne odporná šeď.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Materialismus je náboženství - kult Velké Matky

10.12.2018

Rychlá navigace: