Souvislosti, které všude nenajdete

Hadí kultura musí prolévat krev

(Článek 153)

Uctívači Hada věří, že život na zemi lze zachránit jen permanentním zabíjením a vedením válek, kdežto naše původní védská tradice nás vede k pravému opaku. Ano, my víme, co to je statečně bojovat, víme, co to je statečně se bránit, ale určitě nemáme představu, že musíme pořád někoho propichovat a zabíjet. Hadí kultura musí prolévat krev, i kdyby nevyhrála. Je to základní příkaz šéfů – krvavých archontských bohů, bohů materialistických, chtonických a lunárních kultů. Prolévání krve se tak stává hlavním cílem života. Všechny nesmyslné války a satanské rituály tak dostávají najednou smysl, včetně všech válek vedených často pro malichernou věc, zástupný problém či vykonstruovanou příčinu, kdy kvůli nicotnosti zemře velké množství lidí, civilistů, žen i dětí. Neustálé vyvolávání konfliktů, provokací a falešných teroristických činů je závazek bohu Zla od jeho přívrženců, že tento Bůh bude neustále sycen krví, a že poteče krev lidská nebo alespoň zvířecí.

Lidem je dlouhodobě namlouváno, že základní potravinou je maso, že je nezbytné a velmi zdravé. Opak je ale pravdou. Vyspělé dávné civilizace byly vegetariánsky zaměřené, život a zvířata ctili a žili s nimi v harmonické pospolitosti. Takto zorganizované každodenní masové vraždění a týrání zvířat jsou dalším hororem na naší planetě a dalším satanským rituálem uctívající boha Temnot a je nejvyšší čas se odklonit od tohoto podstrčeného životního stylu. Celá společnost, média, zdravotnictví i potravinářský průmysl je zatím v rukách kultu Hada, a proto i výživa masem je mocně propagována na úkor vegetariánství, přestože i ekonomicky je stravování masem mnohem dražší než rostlinnou potravou. Podíváte-li se na jídelníček v restauracích či v rychlých občerstveních, tak na rostlinnou výživu takřka nenarazíte, přestože vegetariánská strava je velmi pestrá, rozmanitá, chuťově bohatá a zdravější než stravování masem. Tento stav je důsledek toho, kdo zatím ovládá planetu.

Lidé, kteří přísahali na Hada, mají stejné znaky a vidění světa. Naprosto nechápou, co se nám snaží sdělit naše skutečná duchovní tradice, tvrdě potlačovaná satanským kultem Temna. Pro ně život vznikl z hmoty a vše je jen materialistické povahy. Vládci materialistického světa nám důkladně skrývají spirituální podstatu vesmíru a všeho kolem nás, přestože se spirituálními zákony sami řídí. Udržují lidstvo v hluboké nevědomosti pomocí dezinformací globálně ovládaných médií, zkorumpovaných politiků, pseudovědy i církví. Představa, že by existovala nějaká vibrace, která by neměla hmotný základ, je pro ně nepřijatelná, natož aby byla silou, která nese a ovlivňuje celý svět. Dalším rysem Hada je vegetativní vidění světa. Smysl bytí je chápán jako neustálé rozrůstání a za této okolnosti se pak myšlenka míru jeví jako scestná. Jakékoliv omezování a disciplína je tu považováno za smrt. Jestliže máme na něco chuť, a přesto to neuděláme, tak jsme z hlediska hadího myšlení blázni a hlupáci. Naopak védská tradice nám říká, že pokud neovládneme sami sebe a smysly, které nám pak poroučí, tak nestojíme jako lidé za nic. Toto je základní rozdíl obou koncepcí. Kult hada velebí přírodu, která má o všem rozhodovat. Přírodu ale používají jen jako lákadlo, abychom nasedli na vor hadího myšlení a pluli s nimi dál, po řece nevědomosti, krve a násilí.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Hadí kultura musí prolévat krev

07.12.2018

Rychlá navigace: