Souvislosti, které všude nenajdete

Musíme pochopit podstatu síly "Hada"

(Článek 152)

Had vyjadřuje svoji podstatu jednak tím, že se stále jen plazí a vlní, nedokáže se "postavit" a neví co je to přímost a pravda. Stále se spokojeně plazí pod střídajícím se diktátem dolní nebo horní síly. Had je symbolem mělkosti, není schopen se dostat do hloubky a z tohoto důvodu symbolizuje sílu vnějškovosti, která se pohybuje pouze po obvodu kruhu a není schopna proniknout do jeho vnitřku, do té důležité védské vystředěné "osy" - místa poznání. Hadí inteligence není schopná pochopit to "prázdné oko" jako "třetí rozměr" a také není schopna pochopit ty tři základní kosmické síly, které jsou podstatou fungování světa.

Abychom jako lidstvo obstáli, musíme pochopit tu "hadí sílu", která se sinusoidně stále valí dějinami, válcuje, ničí, škodí lidem a která tím, že byla před lidmi skryta, tak vytvářela pro lidstvo jen útrpný "odezdikezdismus". Pokud to převedeme na naše současné dění, tak vytvářela masový mainstreamový postoj - od pochlebování rudé Moskvě, k pochlebování židovskému New Yorku. Tato studená "hadí síla" světa, která se dnes tak rozbujela a ničí oduševnělý a kreativní život je tady ale nezbytná, je to síla těla, tělesnosti, síla strachu o tělo, síla údržby těla. My to tělo samozřejmě potřebujeme, protože teprve v něm může naše duše a duch získávat zkušenosti a založit v něm, jako v kotli, oheň poznání a umožňuje nám objevit a nalézt to nejdůležitější - svoji duši.

Hadí síla je též reprezentovaná "Pánem vod" a všemi neprobuzenými, je to amorfní princip a duch nápodoby. Je to "nic", které napodobuje jakýkoliv šat a jakoukoliv formu. Je to "Ten", který není, ale "Ten", který se však stává (hebrejsky - stanu se, kým se stanu). Toto studené vodní božstvo není schopno dát vzniknout ani Světlu poznání, ani životu samotnému. Snaží se všeho jen digitálně zmocnit pomocí rozštěpení každého organického celku na malé části, pomocí rozdrobení všeho vyššího a organického na malá, separovaná a stále primitivnější "já". Odtud pramení jeho řecký název Diabolos – "Rozdělovač". Tento Rozdělovač - Ďábel stále zvětšuje svou sílu a moc tím, že stále rozděluje a pak zase spojuje všechny tělesné síly, síly vod a síly sebestředné egoistické gravitace. Vše slévá do jedné obrovské potopy amorfnosti a nevědění. Postupně spojuje veškerou nevědomost, hříšnost a otrockost do falešné ideologie, do falešné lidské vzájemnosti, demokracie a humanismu v rámci tohoto otrockého údělu.

Největším a nejzáludnějším trumfem Pána vod je to, že jako stín dokáže napodobit hereckým či virtuálním obrazem vše skutečně živé a srdečné a pak pomocí následné záměny všeho živého a hřejivého za jím vytvořený studený, bezduchý obraz, se postupně dokáže zmocňovat vlády nad životem a přivést ho k bezobsažné duchovní smrti. Tato zhoubná ideologie byla postupně šířena do všech civilizací a náboženství včetně evropského křesťanství. Svět nápodoby vytváří hmotnou zrcadlovou napodobeninu všeho původního a vykřesaného, aby se tak pomocí tohoto zrcadlového obrazu zmocnil mysli a smyslů nevědoucích a demagogicky manipulovaných věřících a zavedl je do hlubokého omylu.

Hadí síla je v každém z nás. Jde o to, abychom o této síle věděli, pojmenovali ji a abychom se naučili ji ovládat. Pokud hadí síla ovládne celého člověka a celého ho pozře, pak takový člověk přestane mít sám sebe v moci a je zcela zatopen potopou. Představa ležícího lidského těla na hladině, kdy je potopena jen půl těla a člověk plave, symbolicky znázorňuje normální stav rovnováhy. Ale pokud hadí síla zcela ovládne celého člověka a ten se propadne do temnoty nevědění, tak se utopí stejně jako všechny zaniklé civilizace, které zcela ovládla hadí síla. Zánik takových civilizací je znázorňován potopou biblických rozměrů, kdy je celá civilizace zničena kultem temnoty a bezbřehého materializmu.

Princip kultu hmoty se stará především o naše tělo a o to, abychom mohli fungovat na hmotné úrovni, což je naprosto v pořádku, bez těla a fyzického zrození bychom nemohli existovat. Problém nastane v momentě, kdy naše hmotná podstata spojená s naším egem a "já" chce ovládnout celého člověka, včetně všech principů, reprezentovaných naší duší, duchem a vědomím. Hlavním úkolem každého z nás je, abychom se vymanili z područí ega a materiálního principu, který je tak vehementně podporován hadí společností, a který se po světě rozbujel jako rakovina.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Musíme pochopit podstatu síly Hada

05.12.2018

Rychlá navigace: