Souvislosti, které všude nenajdete

Chtonický kult, kult Hada

(Článek 151)

Chtonický kult je materialistický kult Země, který nepřipouští duchovní školu, a proto za jedinou životadárnou sílu uznává tu, která pochází z nitra Země. Je to kult podsvětského božstva a bohatství, který se vztahuje pouze k jisté části sil v kosmu. Je projevem naší lidské mentality nižšího řádu a je temné a démonské povahy. Velebí zvířecí sílu, sílu krve a gravitace. Ostře se vyhraňuje vůči náboženství slunce, světla poznání a vůči duchovní cestě, jak ji pěstují Indové a jejich džňána márga. Doklady tohoto podzemního kultu nacházíme po celé planetě. Každé osvícené náboženství je ale založeno na kultu světla a duchu poznání, na hodnotách které reprezentovala Véda, a které dodnes reprezentuje pravá Védánta. Postupně, jak se každá civilizace rozvíjí, tak stárne a spěje ke svému úpadku. Přechází pomalými krůčky do proměny, kdy se celá kultura vrhne na uctívání síly, symbolizované Hadem a na uctívání pouze hmotného bohatství a všeho toho, co s tím souvisí. To bývá většinou konec celé civilizace. V současnosti jsme uvězněni v konečném stádiu vlády Hada, kde síla peněz je ve společnosti naprosto největší silou. Každý člověk, který dnes horuje pro jakoukoliv pravdivost, čestnost nebo upřímnost, je v takovéto společnosti směšný blázen, který prý ještě nedospěl, který ještě nepochopil, že přece zlo vládne a řídí tento svět, tudíž se k tomu musíme "dospěle postavit" a máme být také zlí, máme také lhát, krást, abychom si také přišli na své. Staří buddhisté i staří Indové měli jednoznačně pravdu v tom, že pokud se nepěstuje úcta k cestě poznání, úcta k obraně lidských hodnot a lidských kvalit, tak společnost volně padá "gravitací" stále níž, přechází na uctívání chtonického božstva a je odsouzena k zániku. Velkou a důležitou roli u chtonického kultu, který je projevem skryté archontí agendy, hraje krev. Krev je ďábelským "prostředkem očisty" a údajně "prostředkem spásy". Zde se rituálně a "z náboženských důvodů" prolévá krev a pomocí prolévání krve se koná i očista, jak tomu říkají. Prolévají krev obětních zvířat, buď býka, berana či kozy. Pracují s černým zvířetem, do něhož se projektuje démonským způsobem prý všechno špatné v člověku a podříznutím zvířete se snímá čarodějnicky z člověka údajně všechno zlé a odplavuje se všechno špinavé. Tak si v těchto chtonických kultech představují, že dochází k očištění. Ale hlavně si přijde na své archontský bůh Temna, který je vzniklými energiemi strachu, bolesti, utrpení a touto krví živen, protože u těchto obřadů teče krev proudem. Důležité je si uvědomit, že tento ďábelský kult Země je vlastně materialismus – od latinského "mater" - "matka", který se stal během posledních století základem "vědeckého" pohledu na svět. Buddhisté a především gnostici krásně osvětlují ve svých spisech důležitou skutečnost, že tito uctívači spodní síly Země jsou jenom děti materialistické Matky, kteří neuznávají duchovního Otce. Toto je jeden z podstatných rysů chtonického myšlení, že právě jen Matka, ta "padlá Sofia" z krásného gnostického mýtu, která odmítá mít cokoliv společného s duchovním Otcem se domýšlivě domnívá, že pouze ona sama a její děti mohou vládnout na světě, a že nepotřebují žádného otce a světlo poznání. Toto jasně ozřejmili gnostici i pro prostého člověka. Není možné chtít vytvářet harmonii z jednoho zdroje. Harmonie vzniká zastoupením a propojením obou základních principů, pokud ale převáží pouze ten materialistický, zemitý, mateřský, tak to vede jen k destrukci a satanským koncům.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Chtonický kult, kult Hada

05.12.2018

Rychlá navigace: