Souvislosti, které všude nenajdete

Zdeformovaná duchovní tradice

(Článek 150)

Celá prehistorie lidstva a celý starověk byl založen na duchovních základech. Naše zdeformovaná společnost nám z hlediska dnešní pragmatičnosti, ziskuchtivosti a nasměrování na větší a větší zisk, dezinterpretuje celou historii lidstva. Je nám zamlčováno, že duchovnost v minulosti prostupovala celou společností, a že celý svět byl plný chrámů, duchovnosti, duchovních obětí a liturgie. Materialistická věda nám záměrně tuto tradici zamlčuje, aby nás neinspirovala a neinterpretovala život dávné společnosti jinak, než jak vidíme život společnosti dnes. Tak nám dnešní materialismus a pragmatismus zabraňuje pochopit tu životadárnou filosofii, díky které jsme vznikli, a která byla náplní života našich prapředků. Snaží se v nás posilovat představu, že vždy všechno šlo tak, jako dnes. Materialismus a jím podávaná "historie" nám vykresluje a glorifikuje pouze sám sebe. Tvrdí nám, že to byla společnost vždy celá vyrostlá na "obdivu k přírodě a jejím silám", na pragmatismu a na nelítostném "boji o život", na nekonečné žádostivosti, případně na dobyvačných válkách a vyvražďování původních obyvatel "ve volné soutěži".

Vzdělanost ve věcech náboženských a znalost védské filosofie nám říkají zcela jiné informace o naší historii a také o smyslu života a nositeli védské kultury rozumíme všechny ty, kteří jsou schopni vykřesávat ducha poznání. Védská představa o světě a všem kolem nás je spojena s představou, že celý svět prostupují dvě síly, které se permanentně sráží na mikro i makro úrovni a díky těmto srážkám, vzniká síla třetí, síla rozkřesaného ohně, vykřesaného zvuku a ta je právě považována za nositele života a celého kosmu.

Kult slova v podobě božího posla, který přináší světlo poznání je dokonale zapracován ve védské tradici. Smysl oběti před kristianizací katolickou církví, měl zcela jiný smysl a charakter a krvavé oběti byly všem pokrokovým bytostem zcela odporné. Bohužel se dodnes katolíci, kteří se ideově drží chtonicky vytvořené Bible, podílejí na těchto démonských rituálech, upírských a satanistických obětech, často z prostého nevědění a z naprosté nevzdělanosti. Myslí si, že dělají něco dobrého, ale pravý opak je pravdou, protože žádná satanská oběť, prolití krve a zabití zvířete nemůže lidi spasit, zbavit hříchů a je nesmyslná pro lidi, toužící se spojit se skutečným Bohem. Ve védské tradici se oběť duchu poznání, bohu a tvůrci života konala pouze v podobě nabízení naší čistoty a sbíráním tzv. duchovních zásluh. Později se oběť konala prostřednictvím nějaké květiny a zejména měla podobu svatého slova, protože svaté slovo bylo tou pravou védskou obětinou. Recitace slova poznání byla forma té správné komunikace s "Bohem Světla", protože s ním lze komunikovat pouze duchovně, prostřednictvím idejí. Idea řecky znamená světlo a my jsme v kontaktu s Bohem prostřednictvím idejí, tedy světla. Pokud se nám podaří zformulovat a říci nějakou čistou myšlenku, tak jsme se tímto právě spojili se skutečným Bohem, s Bohem Vědění a Světla. Smyslem a poselstvím Védy je: "Zachraň toho, který je s tebou stejný, zachraň toho, který už pochopil, a se kterým se můžeš ztotožnit, protože tím jste spolu spojeni jako bytosti, které mají stejný cíl, jako přátelé a bratři."

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Zdeformovaná duchovní tradice

04.12.2018

Rychlá navigace: