Souvislosti, které všude nenajdete

Védská tradice - kříže

(Článek 149)

Védská tradice kříže je původní tradicí védského "spasitele Krista" a je daleko, daleko starší, než je tradice biblická. Je zcela duchovní a člověka podporující. Až mnohem později udělali Židé z Krista fyzické tělo a opředli ho tím krvavým martýriem a smrtí na kříži. Tak zmátli a přivedli celou duchovní tradici do nepochopení a obrátili ji v pravý opak. Původní "kříž", který byl užíván ve védské a v indoevropské tradici i v celé řadě starých předbiblických kultur byl zcela jiný, byl jednoznačně světelným symbolem, symbolem křesání Světla poznání a otvírání životadárného prostoru.

Pradávná tradice "kříže", ale také svastiky, je tradicí "vykřesávání Agniho", "posvátného ohně" coby lidské vroucnosti a niternosti. Původní tradice je spojena s vykřesáváním ducha života, bez kterého bychom jako lidé vůbec nebyli. Symbolicky je tento proces zobrazován prostřednictvím "kříže", který vyjadřuje vykřesávanou, životadárnou sílu, rozprostírající a směřující ze středu na všechny světové strany. V tomto smyslu byl také symbol kříže v indoevropské duchovní tradici po tisíciletí a před vytvořením Bible užíván.

Kříž byl spojen s vykřesáváním světla za účelem poznání a otvíral lidem oči. Byl spojen s životodárnou silou a touhou po dokonalosti. Už od pravěku se nacházejí všude symboly kříže, to je známo a pro archontský chtonismus bylo mnohem jednodušší smysl tohoto zavedeného symbolu převrátit naopak a použít ho pro své temné cíle, než jej zničit. Tak byl záměrně zaměněn pozitivní symbol stoupání za světlem, za temný, krvavý symbol násilí.

Tradice kříže v židovském křesťanství je potom už úplně jiná. Zde je Spasitel mučen, trpí a umírá na kříži, kdežto ve védské původní podobě se na tomto kříži rodí! Takže i tady máme před sebou opět ten nechvalně známý chtonicko - židovský zrcadlový efekt záměny a vytvoření přesného opaku smyslu původní liturgie!

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Védská tradice - kříže

03.12.2018

Rychlá navigace: