Souvislosti, které všude nenajdete

Nekrvavá védská oběť

(Článek 148)

Na rozdíl od chtonické, se konala védská oběť pouze slovem a samotné slovo bylo tou obětinou. Jednalo se o slovo, nesoucí světlo poznání. Tahle dlouhá tradice nekrvavé oběti trvá v hinduismu až do dneška a používá oběti v podobě květin. Symbol květiny, sanskrtem se řekne Sumanas, je něco jako dobrotivá mysl. Takže květina tady symbolizuje dobrotivou mysl coby základ lidské společnosti, na čemž každá společnost musí trvat, jestliže chce vůbec jako lidská společnost dlouhodobě existovat. Jakmile začne vládnout na planetě materialistický chtonismus v jakékoliv podobě, ať už v aztécké nebo židovské, tak se celý svět obrací do nenávisti, válek, násilí a krveprolévání. To je velmi důležité si uvědomit.

Ve védské tradici je součástí obřadů pití z poháru poznání Soma, kdy se symbolicky pije světlo poznání. Stamiliony dobrotivých naivních křesťanů chodí k přijímání do kostela, kde pijí krev beránka a pojídají jeho tělo. Černokněžníci, kněží je přesvědčují, že se tím zbavují hříchu, ale oni ve skutečnosti tomu hříchu ve své nevědomosti napomáhají, podporují zlo, morfologické vibrační pole temnoty a krvavé náboženství, které přináší skrytě nenávist, války, násilí a přitom všem se věřící ještě domnívají, že dělají něco dobrého.

Slova "duch" a "duchovno" byly v dnešní době zchaotizovány nejrůznějšími vulgárními a pověrečnými interpretacemi, které nás zavádějí zcela opačným směrem. Pravou podstatu je možné pochopit z Védy. Je taková, že tělo "nebeského Člověka" – "Puruši" je jako pomyslný měch neustále doplňováno vším smýšlením, cítěním a konáním lidí, kteří si uvědomují svoji lidskost. Puruša má samozřejmě pouze duchovní tělo, které je plněno lidskými, duchovními oběťmi, tedy tím, čemu v sanskrtu říkáme "punyam", což jsou nejrůznější lidské a duchovní zásluhy. Podle prastaré indické vize je veškerá hmota jen to, co nedokáže obětovat a co chce být pouze samo sebou a pro sebe. Zastánci takového přístupu se nedokážou spojit s vyššími duchovními říšemi a také, kdo nepřijme "Světlo poznání", ten zde zůstává věčně a prodělává stále znovu zrození, stárnutí a smrt. Vše, co je ale v kontaktu s bohem Světla a poznáním, má pravé vědomí a je skutečně živé, nesmrtelné a stoupá pryč z našeho hmotného světa, který je prostorem věčné lačnosti a smrti. Toto je základní, védská vize, kterou když přijmete, tak všechno ze slavné indické duchovní školy se vám bude zdát daleko srozumitelnější a pochopitelnější.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Nekrvavá védská oběť

03.12.2018

Rychlá navigace: