Souvislosti, které všude nenajdete

Jak ovládnout a zotročit Goyimy v Novém světovém řádu (2. díl)

(2. díl)

"Abychom měli pevně v rukách veřejné mínění, tak musíme nevyhnutelně zavést stádium zmatků a omylů a právě k tomu nám skvěle poslouží tisk. Ten bude lidem podsouvat mnoho nejrůznějších a zejména protichůdných názorů a informací, až nakonec se nikdo nebude schopný pořádně zorientovat v bludišti všech těch sdělení a prohlášení. Výsledkem této naší činnosti bude konečná ztráta uceleného pohledu a mínění na děje a skutečnosti v politice, ezoterice i v duchovních otázkách."
Dalším prvkem v pořadí ovládnutí Goyimů je vzbudit v nich touhu po Luxusu: "Abychom zesílili zruinování průmyslu Goyimů, tak u nich budeme přednostně vzbuzovat a všeobecně rozšiřovat neobyčejnou touhu po nekonečném přepychu a blahobytu. V lidských živočišných tužbách je principiálně zakódována touha 'obyčejných lidí' po přepychu, kterou budeme vhodně podporovat, aby po luxusu snili, a když pak budeme k tomu pořád uměle zvedat ceny, tak dosáhneme nakonec toho, že takový pracovník stráví v práci stále více času pro dosažení požadovaného, a než si tuto hru dostatečně uvědomí, tak už bude dávno totálním rukojmím našeho 'Systému'."
Politika je nástrojem ovládání: "Díky našemu budování liberalizmu ve státních organizacích se postupně změní celá politická scéna. Ústavnost přeměníme na nejednotnost, nedorozumění, bezpráví, hašteření a stranické roztržky, což je jedním označením škola všeho, co slouží ke zničení podstaty státního režimu. V dobách existence republik budeme nahrazovat vládce prostřednictvím karikatury vlád, takovými prezidenty z lidu, kteří ale budou ve skutečnosti našimi loutkami z řad našich otroků. Volby použijeme jako prostředek, který nám bude dopomáhat ke konečnému zisku světového trůnu a zároveň tím dáme i těm nejslabším z lidu zdánlivý pocit, že napomáhají utvářet vzhled státu. Současně je nevyhnutelné abychom postupně likvidovali i význam rodiny včetně jejího výchovného působení, protože právě díky absenci rodinných zkušeností, zásad a eliminace všech morálních hodnot odstraníme možnost vzniku samostatných osobností. Demokracie je výborným prostředkem přeměny společnosti v chaos tvořený lůzou, protože moc je slepá, nesmyslná a lehce ovlivnitelná nerozumná síla, například pomoci násilí, strachu či dezinformačních manipulací. Slepec nedokáže vést slepce bez toho, aby některý z nich nespadl do propasti, takže ve skutečnosti stát může řídit jen nezávislý, předurčený člověk, který zná politickou abecedu získanou přímou výchovou už od ranného dětství. Náš úspěch bude dosažen tím, že při styku s lidmi, které potřebujeme využít, zapůsobíme na citlivé stránky lidské přirozenosti, tedy na peníze, vášně a jejich nenasytnost po materiálních věcech a statcích a zejména využijeme psychologické zákonitosti s prvky korupce."
Kontrola výživy: "Naše moc závisí též na stálém přetrvávání nedostatku potravin. Díky účelově nastavené kontrole kapitálu vytvoříme uměle vytvořený hlad, protože ten pak donutí pracovníky dřít stále více a mnohem efektivněji, než by to dokázala svými nařízeními jakákoliv diktatura a elita, obdařená zákonnou královskou mocí. Nedostatek základních životních potřeb u mnohých povede postupně ke vzniku či nárůstu závisti a nenávisti, a to je přesně voda na náš mlýn při ovládání lůzy. Nebezpečí pro nás tvoří vlastníci půdy, protože jsou samostatní a tím i těžko ovládatelní, takže je musíme o půdu obrat za každou cenu. To docílíme nejlépe tak, že je zatížíme neúměrným zmnožením nákladů spojených s vlastnictvím půdy a vytvořením přikázaných tvrdých limitů a nepříznivých podmínek pro pěstování plodin a chov dobytka tak, aby časem při práci na polnostech převážily dluhy a zoufalství s jejich konečným rozhodnutím se této půdy co nejdříve zbavit (nařízené kvóty pro farmáře, hrozba pokut a povinnost nakupovat výhradně certifikované drahé semena pod hrozbou žaloby a likvidační pokuty s odvoláváním se na veřejnou hygienu).
Všem toužícím po moci dáme přesné podněty, abychom zneužili jejich chamtivost a to tak, že zkoncentrujeme všechny politické sily a obrátíme je proti sobě, což povede k vytvoření vzájemného nepřátelství jednoho s druhým.
Budeme kontrolovat vzdělávání: Goyimům odepřeme chápat historické souvislosti a nedovolíme, aby aplikovali historická pozorovaní bez předsudků. Musíme přesvědčit lůzu, aby plně akceptovala naše 'vědecká zkoumání', což bude neustále podporovat tisk, média a 'oficiální věda'. To povede k slepé důvěře ke všem našim uveřejňovaným 'vědeckým teoriím'. Naši nastrčení intelektuálové budou Goyimům vychvalovat svoje poznatky navzájem, a tím si lid odvykne přemýšlet a tvořit vlastní názory a budou mluvit takovým tónem, který si budeme přát a který bude s námi rezonovat."

Podle Martina Solcanského

Jak ovládnout a zotročit Goyimy v Novém světovém řádu (2. díl)

19.02.2021

Rychlá navigace: