Souvislosti, které všude nenajdete

Jak ovládnout a zotročit Goyimy v Novém světovém řádu (3. díl)

(3. díl)

Protokoly dále hovoří o kontrole svobodozednářských lóží a charakterizují vše takto: "Ve všech krajinách budeme zakládat a množit svobodozednářské lóže, abychom nalákali a sdružili osobnosti, které mají schopnost vyniknout a oslovovat dav nebo už to dávno dokázali. Všechny lóže budou spadat pod naše centrální vedení, které jim, kromě držitelů nejvyšších stupňů, budou neznámé, a tak naši skrytou a neviditelnou moc nic a nikdo nepřemůže. Nežidovští svobodozednáři nám ve své nevědomosti a zaslepenosti poslouží jako dokonalá kulisa, zatímco naše skutečné mocenské plány zůstanou pro naše bratrstva tím nejposvátnějším tajemstvím."

Tento světovládný projekt počítá i s kapitolou jménem: Smrt, která je charakterizována jako přirozená a nevyhnutelná součást konce všeho a zároveň dodávají, že je nutné ji urychlit u všech, kteří se pokusí postavit se jejich cílům do cesty. Plán zotročení světa musí být dokonaný a musí se neustále naplňovat a jedině tak bude dokonale použitelný po celý ten čas, než nenastane ta naše vhodná a úspěšná osudová chvíle. Je také nevyhnutelné, abychom hned na začátku rozdělili svět na otrockou společnost východu a vládnoucí rasu západu a zabránili syntéze víry a filosofií těchto protipólů a vytvořily vhodné podmínky pro vzájemné odmítání a pohrdání.

Uvedené protokoly se svou plánovanou Agendou měly být k náhledu jedině zasvěcencům od 33 stupně židovského zednářství. Mnozí jsou dnes přesvědčení o tom, že uvedené protokoly byly poprvé představené v roku 1897 ve švýcarské Bazileji na "Prvním Sionistickém Kongresu". Ale Rabbi Ehrenpreis, který zastával post hlavního švédského rabína od roku 1910, až do své smrti v roce 1924 prohlásil, že se s obsahem "Protokolů" setkal dlouho před tímto shromážděním při citacích těchto textů pod záštitou otce moderního sionizmu, který se tehdy zmiňoval, že jejich původ sahá minimálně 200 roků dozadu. Dobovou platnost těchto textů potvrdil v rozhovoru pro noviny New York World i Henry Ford dne 17. února 1921, když text glorifikoval a hovořil o něm jako o protokolu světového významu. Pochopitelnou otázkou, ale s logickou jasnou odpovědí je, proč po dalších sto letech jsou tyto texty označeny jako absurdní protižidovský konspirační hoax.

Závěrem si "vyslechněme" ještě vyjádření židovského historika Henryho Makowa PhD, v kterém stojí následovné: "Je všeobecně zakázané připomínat autenticitu Protokolů Sionistických Mudrců a mluvit o nich bez připomínky, že to jsou samozřejmě 'falzifikáty' z dílny Maurica Jolyho a pekelného dialogu mezi Machiavellim a Mentesquieu (1864). 'The Protocols of the Elders of Zion' jsou ale brilantním velitelským plánem pro vyvlastnění, zotročení a tyranii všech národů kromě chazarských židů ve jméně dlouho připravovaného Nového Světového Pořádku (New World Order). Je to klíč k tomu, abychom pochopili a porozuměli tomu, co se ve světě i u nás odehrává a co se snaží určité síly prosadit. Nejde určitě o to, abychom zavrhli a nenáviděli celé židovstvo, ale jde o to, abychom pochopili nebezpečnost, krutost a nelidskost židovsko-chazarských bankéřských klanů, majitelů nadnárodních monopolů, všech médií a vysoko-stupňového zednářství, kteří společně utváří řídící ďábelskou strukturu a praktikují válku proti celé lidské rase, včetně té židovské.

Pokud by se vám váš plán, zotročit celou planetu, měl sesypat a hrozilo by jeho veřejné odhalení, tak co byste se snažili udělat? Vzdali byste se ho i celé té vidiny mamonu a absolutní moci a přiznali se otevřeně všem? Ne, toto byste rozhodně neudělali. Najali byste si armády bezcharakterních dezinformátorů, a manipulátorů bažících po majetku, kteří by měli za úkol přesvědčit každého o hoaxovém pozadí už prozrazeného plánu a o nepravosti dokumentů, nepravdivosti tvrzení, předpojatosti či antisemitistických předsudcích."

Podle Martina Solcanského

Jak ovládnout a zotročit Goyimy v Novém světovém řádu (3. díl)

20.02.2021

Rychlá navigace: