Souvislosti, které všude nenajdete

Jak ovládnout a zotročit Goyimy v Novém světovém řádu a jak se osvobodit (4. díl)

(4. díl)

Moc v pozadí vykonává nekonečnou, obrovskou práci: zastírá všechny důkazy a to v rozsahu své obrovské síly a svého velikého ekonomického vlivu. Vše je rozpracováno do těch nejmenších detailů a slouží k zakrytí i těch nejdrobnějších střípků pravdy. Dnešní situaci demonstruje naivita, důvěřivost, prodejnost a "inteligence" davu. Nejdříve ti utajení v pozadí kolonizovali naši mysl a důvěřivý dav nyní nedokáže pojmenovat ani dohlédnout k našemu utlačovateli a ze strachu z okamžitého obvinění z antisemitismu a fiktivní hrozby nosí roušku i na očích a uších.
Je to úplně stejné, jako kdyby černošští otroci na bavlníkových plantážích nemohli svého krutého zotročovatele nazvat bělochem jen proto, aby jim v momentě někdo neřekl, že jsou zfanatizovaní rasisti a navíc by jim za to dokonce ještě hrozily tvrdé sankce. Tak se stalo, že většina z nás se chtíc – nechtíc, z důvodu této sofistikované manipulace, stala ignoranty a obětí tohoto tajného spřísahání, které v podstatě nedovoluje, aby dokonce samotní dobrosrdeční a hluboce věřící židi mohli o těchto okolnostech svobodně promluvit, protože by byli ihned odsouzeni jako rouhači, odpadlíci a zlosynové. Illumináti chazarsko-židovští zednáři nejvyšších příček, jejich bezcharakterní přidružení spojenci a všichni vypočítaví převlékači kabátů, kteří ve jménu moci a peněz na sebe klidně navléknou židovskou jarmulku, nasadí si turban či jakoukoliv společenskou masku, která jim zajistí bezbřehou moc. Ochranu vlastní moci si zabezpečují manipulací veškerých mas prostřednictvím nejrůznějších společenských uspořádání: liberalizmu, socializmu, kapitalismu a také pomocí všech mocensky podchycených náboženství: židovství, islámu či "křesťanství" ad.
Podle zápisů ve výše uvedených protokolech budou mocní vytahovat tyto argumenty o nepravosti protokolů vždy, když bude hrozit jakýkoliv náznak ataku na jejich neviditelnou vládu. V tomto kontextu jde vlastně o ovládání lidí manipulativním terorem a každý, kdo pozná a pochopí skrytou pravdu a nestane se odpůrcem této protilidské doktríny, tak se zákonitě stane spolupachatelem a podílníkem na nekonečném lidském utrpení. Všichni poctiví a nevinní židé již dnes také odmítají nést zodpovědnost za současný zotročující teror z dílny kabalistů a satanistů, protože si uvědomili, že jsou v prvé řadě příslušníky lidské rasy a teprve potom židovské. Každý vědomý člověk by měl pochopit, že je v prvé řadě Člověkem a součást lidského druhu a kolektivního vědomí a až potom Němcem, Židem, Rusem, Američanem nebo Čechem.
Temnota, která si oblékla kabát Moderního Sionizmu, je něco jako rakovina, která prorostla původně zdravým organizmem lidstva, demoralizuje a vraždí náš svět cíleným vykořisťováním, zbytečnými válkami, pomalu zabíjí lidstvo nesmyslnými lékařskými postupy a chemickými léky už minimálně přes 150 let. Tento Sionizmus nemá nic společného s Judaizmem, který vychází z jiné víry a nese jiná poselství. Je to čistě mocenská struktura, která se rozhodla napadnout jakékoliv lidské poznání a všechny procesy našeho žití pro získání své naprosté dominance. Její úspěch financuje dynastie Rotschildovců, Rockefellerů a dalších nadnárodních nelidských gigantů, kteří udivují svět svou bezcitnou vychytralou genialitou, jejichž moc je založená na kultuře majetku, jako nástroji moci a snaží se všemi politickými, ekonomickými i silovými prostředky dokončit svůj satanský plán. Tito "lidé" se nikomu nezpovídají, beztrestně dominují politické korupci, převratům světových vlád a jejich systémům, společenské destrukci, finančním krizím, hospodářské panice, ekonomickým depresím a jimi vyvolaným válkám. Stačí jim na to banky, zbraně a kontrola informací. Odtud pramení, při našem falešném pocitu svobody a projevu, naše nevědomé (fyzické i duševní) zotročení.
Jaká cena pro elity by teoreticky byla hodná kamufláže nejmocnějšího spisu světa, aby od něj a jejich tiché kompletní realizace byla finálně odvrácena pozornost lidí? Genocida? Jeden celý holokaust? 100 miliónů obětí? Nebo 7 miliard?
Thomas Jefferson jako prezident USA vyhlásil, že v jeho zemi nejsou žádní chudáci. Dnes v USA najdete žebrajícího bezdomovce na každém rohu. Jejich počet se v odhadech liší, ale hovoří se tak o 55 miliónech. Je to výsledek toho pověstného amerického snu? A co zbytek planety? Zamysleli jste se někdy nad příčinou tohoto zdevastovaného obrazu světa, jeho zkázy a zotročení lidí? Kde mají všichni při potřebě nastolení svobodné demokracie a tržního kapitalizmu své domovy? V prospěch koho pracují ti údajně nezávislí prověřovatelé faktů a cenzoři? Kdo a proč nás donekonečna nazývají alternativními dezinformátory přes používání seriózních zdrojů a přes existenci jasných důkazů?
Podle nejnovějších informací chce slovenská vláda, ale postupně i celá EU zakázat šíření "konspiračních teorií", takže potom bude cenzura ještě mnohem jednoduší než je teď, protože lidé ze strachu před touto nálepkou se budou bát pojmenovat i to nejokatější zlo. Populace ve své lenivé ignoranci nezadržitelně nabírá přímo kritický kurz, a to směrem do těžkého nepředstavitelna...
Lidé, už není čas kličkovat, pospávat a uhýbat. Vědomě se rozhlédněte a pohlédněte pravdě přímo do očí. Ukažte jasně svůj odhodlaný postoj, vyjadřujte statečně svůj nesouhlas a odpor a postavte se rozhodně, ale klidně na obranu základních lidských hodnot. Najednou zjistíte, že se přidávají další a další a všechno nakonec dobře dopadne! Koncentrujte ve svém vnitřním středu pozitivitu a harmonii a tak porazíte Systémem naordinovaný strach a celý svět se vám najednou začne měnit před očima...

Podle Martina Solcanského a Oty Veselého

Jak ovládnout a zotročit Goyimy v Novém světovém řádu a jak se osvobodit (4. díl)

21.02.2021

Rychlá navigace: