Souvislosti, které všude nenajdete

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Je třeba opět vzkřísit nezdolného ruského a slovanského ducha

(18. díl)

Jak úplně správně poznamenala Světlana Stalinová, Berija byl hlavním vykonavatelem vůle Kaganoviče a byl tím sionistickým požíračem, který házel do ohně lidi, které sionisté odsoudili k smrti. V jedné ze svých řečí Chruščov odhalil, že Berija a jeho klika překonali všechny hranice nelidskosti a vznášejících obvinění proti těm lidem, které se rozhodli zničit. Všechno se to dělo s cílem zabezpečit svoji vlastní kůži před možným útokem "ruských národovců". Noviny Times 7. srpna 1978 uvedly, že jen v samotném Washingtonu na zpracovávání "veřejného mínění", speciální vysoce kvalifikovaní agenti, zvláště Židé, utrácejí ročně kolem miliardy dolarů. Před mnoha lety americký žurnalista John Swinton, jako jeden z redaktorů nejvlivnějších amerických novin New York Times, které patří židovské rodině Ochs-Dreyfuss-Sulzberger, jednou prohlásil, že v Americe neexistuje nezávislý a pravdivý tisk. Nikdo nemůže říci pravdu. Žurnalisté prodávají sebe i svoji rodinu za dolary a stávají se otroky boháčů, kteří stojí za jejich zády. "Tito lidé tahají za nitky a my podle nich poskakujeme." Jestliže východní Židé nejsou semitští Židé, ale Turko-Tataři, pak z toho vyplývá, že Rusko uprostřed 20. století prožívalo opět ještě jedno "tatarské jařmo", pouze, takříkajíc v současném muslimsko-židovském uskutečnění. Sionisté v USA zaslepení "mesiánskou nenávistí" se mohou odhodlat zahájit jadernou válku, dokonce s vědomím toho, že i oni sami zahynou. Mnozí představitelé štábů ozbrojených sil se ale dnes vůbec nechystají podrobovat "sionistické mafii" a jít také do záhuby. V západní tisk dostal pokyn štvát obyvatelstvo proti SSSR, proti ruskému národu a připravovat lid na "vojenskou psychologii". Na celém světě probíhá skrytý boj světového sionismu s ruským principem. Jedním ze základních cílů světového sionismu je úplné rozčlenění Ruska na jednotlivé části a vytvoření skupiny "nezávislých demokratických států" na jeho území. I ruští lidé se musí konečně vzbudit a neuzavírat okruh svých zájmů "vlastním stolem", kam je tak horlivě zahánějí současní siono-svobodozednáři.
Stalin posilněný vítěznou armádou byl zabit při zoufalém pokusu svrhnout ze sebe dlouhodobě nošené sionistické okovy. Přiblížení celonárodní genocidy a katastrofy zrodilo zachránce – maršála Žukova, který uskutečnil svoji hlavní úlohu. Nový bek – Berija – byl zabit. Kagan Kaganovič se svými vazaly byl odstraněný od moci a potom odstavený z funkce. "Vítězoslavný" Žukov zemřel bez toho, aby dotáhl dílo do konce. Vzít absolutní moc do svých rukou se neosmělil. Zpočátku byl komunistou, a potom ruským občanem. Proto semena a kořeny siono-svobodozednářství zůstala v hojnosti zaseta v ruské zemi. Zrádcové, kteří zradili národy Ruska za možnost vládnout a beztrestně vykrádat svůj stát pod ochranou tajných svobodozednářských lóží, zase obnovili svoje černé dílo. Siono-svobodozednářská elita obnovila svoji plnou kontrolu nad akademií věd, nad medicínou, vyšším školstvím, orgány soudu i prokuratury! "Židé na pozicích", členové gójských rodin sionizovaných cestou smíšených manželství a jejich děti pronikají na stále větší počet výhodných a vlivných postů státní administrativy.
V době červnové operace v roce 1953 maršál Žukov celé Rusko nezachránil. Zachránil pouze svoji stranu od diktátu židovského kaganátu a i to ne v plné míře. Po bleskovém útoku na hlavní štáb katů strana přestala být nástrojem chazarského kagana, ale ani tak se nedokázala očistit od "nomenklaturních" židů a siono-svobodozednářských agentů rozkládajících národ. Hnutí židovských disidentů ukazuje, že strana skutečně přestala být nedělitelným vlastnictvím sionistů – strojem na vykastrování národně myslících lidí gójského národa. V tom tkví zásluha maršála Žukova. Mnozí sionisté se stali disidenty, protože přestali být pány Ruska. Předtím byla komunistická strana poslušným nástrojem "vyvoleného národa" ve věci vytvoření "Všesvětového Izraele". Jakmile přestala být stranou čistě židovskou, přestala být tak cizí a nepřátelskou vůči ostatním národnostem. Stala se populárnější, zvláště v očích ateistů. Stala se silnější a přestala být nástrojem v rukou sionistů.
Ruský národ musí mít přinejmenším správnou představu o skrytých silách a centrech nepřátel Ruska. Musí chápat strategii na jejich cestě k dosažení jejich cíle – světovlády. Je nevyhnutelné přinést slovanským národům tyto nabité znalosti a šířit pravdivé informace o mezinárodním sionismu a varovat je před hrozícím velkým nebezpečím zotročení Ruska i ostatních slovanských národů "světovou vládou" a následné úplné genocidy všech Slovanů. Aby mohlo být zachráněno Slovanství, je třeba především vzkřísit v něm nezdolného ruského ducha. Ne nadarmo všechna nečistá Temnota, všechna démonská síla tohoto ruského ducha bytostně nesnáší!

Podle V. Uškujnika

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Je třeba opět vzkřísit nezdolného ruského a slovanského ducha

18.03.2021

Rychlá navigace: