Souvislosti, které všude nenajdete

Jaká je současná situace na Zemi

Podívejme se nyní na současnou situaci iluminátů, resp. Kabaly na zemi. Mnozí příslušníci lidských elit konečně přišli na to, že jejich dlouho očekávání sumerští bohové nejsou takoví, jak si je představovali. "Temná parta" cítí, že se blíží komplexní a historické zúčtování, a proto odtud chtějí mimozemští "bohové" co nejrychleji zmizet. Lidské elity, které jistí mimozemšťané tak dlouho podváděli, se konečně začínají obracet proti svým dosavadním falešným rádcům, s nimiž je již nepojí žádný společný cíl. Okolo naší sluneční soustavy funguje již nějakou dobu ochranná bariéra a poněvadž nyní nemohou proniknout přes tuto bariéru, pokoušejí se skrýt v podzemních vojenských základnách na naší zemi. Elity urputně bojují o místa v luxusních podzemních zařízeních v Asii, Africe, jižní Americe a Austrálii, přičemž nejdůležitější podzemní zařízení pro tyto západní elity se nachází v Brazílii.

Žádné z těchto podzemních míst však už není bezpečné tak, jak by si elity přály, neboť v rámci probíhajících energetických přeměn na Zemi by se nikdo neměl zdržovat mnoho kilometrů hluboko pod zemí. Byl odhalen záměr iluminátů, kteří chtěli vyvolat ničivý Armageddon či finální obřad sebeobětování, aby tak přiměli své "nadřazené bohy" ke zničení Země s likvidací jejich nepřátel. Jejich původním plánem bylo se uchýlit, než se armagedon přežene, do přepychových základen umístěných hluboko pod zemí nebo na kosmická plavidla na orbitu či na některou ze základen na jiné planetě. Věrouky o poslední bitvě a zániku světa se již před dávnými lety staly součástí různých náboženství a touto formou chtěli lidi naprogramovat k tomuto sebezničení. Mnozí příslušníci elit mají tento program v hlavě a jsou posedlí vírou v nezbytnost velkých obětí, aby tak přiměli bohy k pomoci při nastolování "Nového světového řádu" na zemi. Operacemi pod falešnou vlajkou se neustále pokoušejí rozpoutat třetí světovou válku a provést touto formou tento obrovský satanský obětní rituál. To se však už nestane. Stejně tak se jim už nepodaří přeměnit USA v policejní stát. Mnohé údajně teroristické útoky, vraždy jednotlivců nebo skupin či jiné zákeřné ataky na celém světě neproběhly tak, jak to líčí hromadné sdělovací prostředky MSM. Každá šelma je nejnebezpečnější, když je smrtelně zraněná. Přesně takto můžeme popsat aktuální stav negativních elit. Tito "lidé" propadli velké panice, neboť vědí, že ztrácí nadvládu nad světem, kterou drželi v rukách neuvěřitelně dlouho.
Občané Země by se proto měli soustředit na pozitivní věci a na udržení sebekontroly nad svým životem. V žádném případě by neměli mít před čímkoliv STRACH, protože ten produkuje energii loosh, kterou se živí tyto negativní bytosti, které nás tak dlouho ovládaly, zneužívaly a zotročovaly.

Podle knihy Jana van Helsinga – MIB.

Jaká je současná situace na Zemi

12.09.2021

Rychlá navigace: