Souvislosti, které všude nenajdete

Poškození duchovní roviny VAKCINACÍ

Během práce s mými "probuzenými" očkovanými klienty jsem zjistila, že podaná látka ovlivňuje nejen naše fyzické a energetické tělo, ale že v sobě zahrnuje ještě další úrovně, které nejsou na první pohled patrné a mohou se začít projevovat až později, takže je možné je snadno přehlédnout.

Z toho, co jsem dosud zjistila lze usoudit, že ve většině případů se po této "látce" nastavení energetického systému výrazně změní – dojde k zablokování (částečnému či úplnému) energetických center, zejména těch v horní části těla, díky kterým jsme schopni chápat duchovní rozměr našeho života, vnímat jiné reality a vyjadřovat svobodně své názory.

K tomuto uzavření dochází postupně a s každou další dávkou je silnější. Postupně tak lze dojít do stavu úplného odpojení od naší duchovní podstaty. V tomto stavu zapomeneme na vše, co jsme dosud poznali a budeme schopni vnímat a chápat pouze svět hmoty, který nám zprostředkovávají smysly našeho těla.

Pro ty, kteří neměli přístup k těmto energiím a informacím ani dříve, se v tomto ohledu v podstatě nic nezmění. Ale pokud byl energetický systém v horní části těla již funkční, má jeho zablokování značný vliv na kvalitu dalšího života.

Byla jsem svědkem takovéhoto zablokování u duchovně napojeného člověka. Vypadalo to, jako by tato osoba upadla do té nejhorší noční můry, ze které se nedokázala probudit. Najednou nebyla schopna napojit se na duchovní poznání a komunikovat s duchovními bytostmi, které byly dosud součástí jejího života. Uvědomovala si, že by měla něco vědět, ale nebyla schopna si vzpomenout co. Cítila velkou beznaděj, opuštěnost a strach. Začala se chovat agresivně a vulgárně. Původní jemnost a soucit zmizely a byly nahrazeny tvrdostí a bezohledností. Byl vidět vnitřní boj, který uvnitř této bytosti probíhal – její duše se snažila znovu získat kontrolu nad tělem i myslí, ale bylo to stále obtížnější.

Díky této zkušenosti jsem pochopila, jak obtížný a skličující může být tento nový stav pro ty, kteří už "věděli" a vnímali duchovní rozměr, přesahující materiální pojetí našeho života.

Ramana Nová

Poškození duchovní roviny VAKCINACÍ

11.09.2021

Rychlá navigace: