Souvislosti, které všude nenajdete

Masy jsou zbavovány svého vrozeného práva na pochopení, tápají v nevědomosti a pomalu se stávají opovrženíhodnými otroky duchovních podvodníků

Při pohledu na různá témata, od MK ultra a jiných forem kontroly mysli až po informace přicházející od informátorů/insiderů, je patrné používání obřadní magie ze zvrácených důvodů elitou. Přestože je děsivé o tom uvažovat, je nutné přijmout fakt, že se to stále děje. Ti, které považujeme za naše vůdce, a mají velkou moc, stojí za globální korporatokracií a za všepřítomnou propagandou, které jsme všichni neodbytně vystavováni. Jsou zřejmě vedeni entitami a "duchy" z míst, o kterých jsme se ještě nedozvěděli a v důsledku toho je masivní manipulace lidstva řízena těmito "démonickými" entitami. Edward Bernays říká, že vědomá a inteligentní manipulace organizovaných zvyků a názorů mas je důležitým prvkem společnosti. "Ti, kdo manipulují tímto neviditelným mechanismem společnosti, ale tvoří neviditelnou vládu, která je tou skutečnou vládnoucí mocí Země. Vládnou nám, formují naši mysl, náš vkus, naše myšlenky, a jsou to většinou 'lidé', o kterých jsme vůbec nikdy neslyšeli."

Ted Gunderson, bývalý speciální agent FBI a vedoucí jejich pobočky v LA, se před svou smrtí snažil tyto hrůzy odhalit a zveřejnit. Byl jedním z mnoha, kteří v této oblasti vykonali mnoho práce, která se nyní potvrzuje a shoduje se s výše uvedenými informacemi.
Kdo jsou tito lidé dnes? John C. Calhoun, který byl v letech 1825 – 1832 sedmým viceprezidentem Spojených států, byl jedním z desítek těch, kteří se snažili světu a lidstvu sdělit, že ve vládě povstala moc větší než samotný lid, sestávající z mnoha, rozličných a mocných zájmů, spojených do jedné masy a držených pohromadě soudržnou silou jejich obrovského přebytku v bankách.
A co je třeba udělat? Jsou-li tito lidé skutečně zapojeni do používání obřadní magie, čarodějnictví a skrytě ovlivňují všechna důležitá rozhodnutí a směřování lidské rasy, pak je zřejmé, že je třeba tyto osoby odhalit a odstranit jejich vliv.

Satanistická gesta mezi hvězdami.

Pokud se lidstvo naučí číst jazyk symbolů, tak z očí všech lidí spadne veliký závoj. Najednou poznají skutečnost, začnou odhalovat pravdu, a co víc, uvědomí si, že veškerá pravda byla od počátku na světě lidem skryta a je nepoznána, kromě malého, ale postupně narůstajícího počtu lidí.
Pyramida a Horovo oko jsou iluminátskou symbolikou. Pyramida je starobylá forma založená na posvátnosti čísla 3 pro starověké mysteriózní náboženství, používala se speciálně k vyvolávání démonů nebo okultismu.
Sova je satanským symbolem Satana. Spojuje se smrtí, čarodějnictvím a temnou stránkou života.
Had představuje Satana, který v přestrojení za hada oklamal Evu, aby jedla ovoce ze stromu dobra a zla a zkazil lidstvo. Je považován za symbol zednářů a používá se k označení toho, komu jsou všichni povinni poslušností.
Pravítko a kružítko představuje nástroje používané velkým architektem lóže (Luciferem), jejich falešným bohem.
Písmeno "G" představuje gnosticismus, základní doktrínu zednářství, a generativní proces (sexuální akt). Zednářství je sexuální kult.
Jak nahoře, tak dole – znak hermetismu, pro ilumináty představuje zničení Země a celé civilizace. Zavedením chaosu se Země má stát podobiznou pekla. Používá se také v souvislosti s nositelem "světla", kterým je Lucifer.
Obrácený kříž vzhůru nohama: Kříž je obrácen vzhůru nohama, aby zesměšnil a zneuctil Krista jeho učení, oslavil jeho smrt a je poctou opoziční síly, která se vzbouřila proti božskému uspořádání. Tento symbol představuje odmítnutí Boží vůle.
Všemu se vysmívající jazyk: Toto znamení představuje hadí jazyk a je znakem vzdoru, vzpoury a otevřené deviantní sexuality.
Znak V je znamením okultismu, v kabale má hebrejské písmeno V (waw) význam hřebík. Hřebík je jedním z tajných titulů Satana v rámci "Bratrstva satanismu". Satan nám dává najevo, že toto je jedno z jeho oblíbených znamení: V pentagramu je 5 V (Penta = 5).

Masy jsou zbavovány svého vrozeného práva na pochopení, tápají v nevědomosti a pomalu se stávají opovrženíhodnými otroky duchovních podvodníků

10.04.2022

Rychlá navigace: