Souvislosti, které všude nenajdete

Meditace návrat světla byla obrovským úspěchem

(Článek 218)

O meditaci bylo informováno mezi jedním a dvěma miliony lidí a mezi 300.000 a 400.000 se jí skutečně zúčastnilo, takže kritické množství jsme několikrát přesáhli. Energetická vlna z Centrálního Kosmického Slunce dosáhla povrchu naší planety a tato energie zde byla nezvratně ukotvena. To významně změnilo strukturu primární anomálie kolem povrchu planety a my jsme vstoupili do další fáze Prolomení Komprese, do takzvané fáze nukleace:

Meditace návrat světla

Fáze nukleace je velmi důležitou fází přechodu mezi dvěma dynamickým systémy a my jsme právě dosáhli této fáze planetárního a kosmického osvobození. Od této chvíle se začaly v důsledku přímého zásahu Centrálního Kosmického Slunce formovat uvnitř karanténní Země tzv. "Bubliny Nebes". To bylo možné pouze díky tomu, že naše kolektivní vědomí během naší meditace fungovalo jako čočka, kdy se toto Světlo Kosmického Centrálního Slunce koncentrovalo na povrchu naší planety. Budoucí civilizace s největší pravděpodobností budou na toto období pohlížet jako na rozhodující okamžik ve vývoji vědomí na naší planetě.

Bubliny Světla jsou oblastmi čistého "Světla", které existuje nezávisle na veškeré hmotě, která byla vytvořena uvnitř 11-ti dimenzionální membrány časoprostorového kontinua světa. To v praxi znamená, že na povrchu planety v rámci fyzické a nefyzické hmoty existují malé oblasti, které jsou již mimo dosahu temných sil. To je důležitá událost pro úplný návrat "Světla". Z praktického hlediska to také znamená, že od této chvíle bude o mnoho snazší ve vašich životech vytvořit a dosáhnout Světla. Znamená to, že jsme vystoupili z fáze Odporu, kde jsme bojovali s Kabalou a vstoupili jsme do fáze Průlomu, kde již tvoříme naši Novou Realitu, zatímco můžeme s klidem pozorovat ve svém vystředěném prostoru, jak se starý svět hroutí pod tíhou své vlastní entropie bez toho, aniž abychom byli vtaženi do tohoto dramatu, ale přesto vrhajíc Světlo na všechny kolem nás probíhající děje a situace. Bubliny Nebes nyní porostou v rámci pekla Země, dokud nedojde k Průlomu (Události).

Nyní nadešel čas uvolnit určitou informaci, která může být pro někoho šokující, ale uvnitř sebe jste o ní již dávno věděli. V určitém bodě po Události dojde k fyzickému překlopení pólů rotační osy Země, což bude spuštěno tím, že naše Slunce přejde do hvězdné fáze micronova T-Tauri, do které bude dovedeno aktivitou Centrálního Kosmického Slunce a Centrálního Galaktického Slunce. Toto aktivované Slunce potom vyšle obrovskou vlnu plasmy, která povede k přesunům zemské kůry, rotační osa Země se přesune a vytvoří vlnu cunami o výšce 1600 metrů vysokou. Tato míli vysoká tsunami efektivně vyčistí z povrchu planety všechny nečistoty, které ještě bude potřeba vyčistit. Samozřejmě, že všechny Ostrovy Světla a všechny Oblasti Světla budou touto vlnou tsunami zcela nedotčeny, protože budou ochráněny pokročilými technologiemi, které lidstvu předají pozitivní mimozemské rasy po Události. A protože k tomuto všemu dojde až několik let po Události, tak se není čeho bát. Podobná solární plasmatická událost, ale menšího rozsahu a bez fyzického přesunu pólů nastala před jednou polovinou cyklu precese, tedy před 12 900 lety.

Členové Kabaly jsou pochopitelně nervózní, protože vědí, že se nemají kde schovat a proto vyvinuli různé tajné vesmírné programy v plané naději, že pomocí nich uniknou před událostí. Také vytvořili podvod jménem globální oteplování, aby zakryli pravdu o přicházejícím přesunu pólů. Přicházející posun pólů je jedním z jejich tajemství, které se snaží skrýt. Pravda ale vychází na povrch a magnetickému přepólování předchází fyzický přesun osy, který již probíhá. Druhé tajemství, jenž se Kabala snaží skrýt, je to, že interakce mezi ženskou a mužskou polaritou vytváří toroidní elektromagnetické pole, které aktivuje energii kundalini, která vede k planetárnímu osvobození. Tak, jak selhal jezuitský plán na potlačení lidské sexuality, tak vytvořili nový plán. Chtějí depolarizovat a poplést ženskou a mužskou sexuální identitu tím, že propagují genderový zmatek - poženšťováním mužů a defeminizováním žen. Mimo jiné také zaplavují trh hygienickými produkty, které vytvářejí u žen hormonální nerovnováhu.

Čisté, nepokroucené aktivní elektrické mužské energie a čisté nepokroucené reflektivní magnetické ženské energie jsou pro planetární osvobození nezbytné. Čistá elektrická aktivní mužská maskuliní energie a čisté magnetické receptivní ženské energie vytvářejí rezonanční pole, které je "Kontaktní plochou" pro Událost. Společně vytvářejí Svatý Grál a dohromady vytvářejí Mandalu Rodiny Duše. Nyní nastal čas pro nejprobuzenější členy povrchové populace, aby začali formovat propojení Rodiny Duše založené na pohledu Duše. Mandaly Rodin Duše začnou žít v Ostrovech Světla. Proces vytváření Ostrovů Světla již byl zahájen, a projekty tohoto druhu již započaly v Asii, Evropě, Africe i v Americe. Mandaly rodiny duše a Ostrovy Světla jsou Bublinami Nebes, které jsou vytvářeny zevnitř, ale paralelně k peklu současných podmínek na povrchu této planety. Jakmile je přítomný dostatek Světla, materializují se. Jsou to semínka budoucí odtržené civilizace na povrchu této planety.

Meditace návrat světla byla obrovským úspěchem

22.02.2019

Rychlá navigace: