Souvislosti, které všude nenajdete

Vatikán a Katolická církev v rukách Jezuitů je genocidní teroristický stroj na zabíjení lidí a likvidace národů

(Článek 217)

Naše dějiny by vypadaly zcela jinak, pokud by s lidstvem tisíce let negativně nemanipulovaly zlovolné síly, nevytvářely umělé důvody k válkám, nepodporovaly násilí a neustále nerozdělovaly lidi na tisíce skupin tak, aby se lidstvo nemohlo sjednotit a nespolupracovalo. Je na každém z nás, abychom opustili všechny protilidské programy, které jsou do nás vkládány tisíce let, a které nás zotročují a nedávají žádnou životní perspektivu nám ani našim dětem. Musíme si vzít zpět vládu nad námi samými, duchovně se osvobodit a nenechat se již dále mentálně ovládat. Je nejvyšší čas začít rozvíjet svoji intuici, zodpovědnost, citlivost, skutečnou lásku a otevřít v tomto duchu svoje srdce. Láska, kterou nabízí Vatikán je láska slepá, neupřímná, zvrácená a jen na oko. Láska totiž nikdy nelže, negativně neprogramuje, není sobecká a neovládá. Všechno, co vzniklo z pravé lásky, se dotýká věčnosti a přináší lidem radost a jiskru poznání. Láska nemůže být nikdy to, co je příčinou otroctví a závislosti.

Stali jsme se otroky mocných a bezohledných korporací, které ovládají nelidští sociopati a Vatikán je tou nejmocnější. ONI ale nemají žádné právo lidstvo takto ničit a sebe prohlašovat za BOHY. Došlo to už příliš daleko!!! Tato satanistická organizace, která se schovává za BOHA, ale již brzy skončí a to jednou provždy. ONI sice ovládli celý finanční systém, moc, média a tak se většina lidí nemohla dozvědět pravdu. Tato situace už ale brzy skončí a lidé se již postupně dozvídají pravdu, která byla lidem skrývána stovky a některá i tisíce let. Síly světla již brzy převezmou média pod svou kontrolu a pro mnoho nepřipravených lidí to bude doslova šokující. Nepříjemná pravda se na nás pohrne i s oficiálních medií a ne jen z alternativních. Všechny temné a protilidské skupiny budou brány postupně k zodpovědnosti, protože protilidské satanské impérium se nezadržitelně rozpadá a ztrácí finanční i politickou moc. Již brzy bude konec zotročení, zneužívání, dluhů, úroků, bezdomovců, strachu, násilí a válek. Lidstvo již brzy bude moci užívat utajované technologie, které umí vyléčit jakoukoliv nemoc, prodloužit lidský život, zbavit lidstvo uměle vytvořené bídy a odstranit ekologické problémy. Každý z nás již brzy pozná, že jsme ve vesmíru nebyli nikdy sami a tato lživá, falešná realita, o které nám tak dlouho tvrdí, že je skutečná, bude rozpuštěna jako mýdlová bublina.

Žili jsme velmi dlouho uzavřeni v krabici nevědomí, kde nás učili jen trpět a lidé si myslili, že takhle má vypadat skutečný život. Ukazovali nám, jak máme "správně" myslet a k tomu jim sloužil celý vzdělávací systém a všechna náboženství, které za stovky a tisíce let zamořili temnotou, nevědomostí a zvrácenými dogmaty. Před našima očima nám brali energii, radost ze života i životy samé. Lhali nám, zotročovali a upírali nám informace a poznání. Kradli, mučili nás a vraždili. Hromadili peníze a zlato a koncentrovali obrovskou moc. Přesto jejich doba končí. Nyní je třeba demontovat jejich celý hrůzný systém, který ONI vytvořili a zneutralizovat temnou energii morfologického pole, které Vatikán i Katolická církev vyzařují jako atomová bomba radioaktivitu.

Kdo poslušně a nezúčastněně mlčí, i když ví o páchaném zlu, tak s ním vlastně souhlasí a může nést v duchovní rovině karmickou spoluzodpovědnost a také přímé následky v rovině fyzické. Dnes už je prokázáno, že Vatikán je ovládán satanskou organizací, je řízen chazarskou mafií, spolupracuje s drogovou mafií, pere peníze Kolumbijské mafii, Italské mafii, (Cosa Nostra, Camora), japonské Jakuze i mexickým klanům. Vatikán obchoduje s drogami z Albánie, Afganistánu, Thajska, Laosu a Barmy.

Náboženství byla vytvořena, aby byli lidi rozdělováni, kontrolováni a stavěni proti sobě. Každý, kdo chodí do kostela, mešity či synagogy, se stává naprogramovanou, ovládanou a zotročenou bytostí, která pomáhá tomuto temnému systému dále zotročovat ostatní lidi. Díky nim jsou udržovány v chodu manipulativní a ovládací programy lidstva a je udržováno zlo na planetě. Každý neprobuzený a "slepě věřící" člověk se bohužel automaticky staví na opačnou stranu než kde je pravda a "Světlo", ke lži, nevědomosti a do temnoty...

Vatikán a Katolická církev v rukách Jezuitů je genocidní teroristický stroj na zabíjení lidí a likvidace národů

21.02.2019

Rychlá navigace: