Souvislosti, které všude nenajdete

Gasudarjon Anti-Iluminat Andromeda: Vatikán a Katolická církev v rukách Jezuitů je genocidní teroristický stroj na zabíjení lidí a likvidace národů

(Článek 216)

Bůh existuje a je skutečná čistá láska, ale Vatikán s tímto Bohem nemá naprosto nic společného a jen se za něj schovává, páchá zločiny proti lidskosti, programuje lidi pro nevědomost a otroctví a všechny po celém světě jen rozděluje. Jsou to velmi staré programy, které vedou lidi k slepé poslušnosti. Drží lidstvo v totální nevědomosti, strachu, beznaději a zoufalství. V kostele se nikdo pravdu nedozví, ani to jak se může osvobodit, zbavit se utrpení a už vůbec se nedozví, co se ve světě děje a kdo stojí za genocidou celých národů. Jsou to Jezuité a Vatikán, uměle vytvořený starobylými archontskými rodovými liniemi z Itálie a Říma. Na příkaz této černé šlechty jsou lidé udržováni v hluboké nevědomosti. Vatikán nashromáždil majetky v hodnotě 500 triliónů dolarů, které nakradl a naloupil při násilné kolonizaci, genocidě národů a při mocenském ovládání mnoha států ve jménu "Boha". Katolická církev s Vatikánem v minulosti zabíjela a upalovala každého, kdo se nechtěl dát pokřtít a jejich majetek pak propadl církvi. Vatikán stojí za lhaním, mučením, upalováním, krádežemi dětí, pedofilií, satanskými rituály na lidech dokonce i praktikovaným kanibalismem za "zdmi Vatikánu". Tyto zdrcující informace se každým dnem dovídá velké množství lidí a zvedá se proti jejich činnosti stále větší vlna odporu a znechucení. Po pochopení role Katolické církve v historii a seznámení se s jejími praktikami můžou svůj život spojit s touto církví jen lidé naprosto nevědomí, blázni nebo lidé naprosto zvrácení. Patřit do organizace jako je tato, znamená podporovat čisté zlo. Je třeba si uvědomit, že nevědomost nikoho neomlouvá a nezbavuje karmické zodpovědnosti za své postoje. Každý, kdo se jimi nechá naprogramovat, stává se spolupachatelem ničení a devastace ostatních lidí, národů, životního prostředí a celého harmonického chodu světa. Zároveň s tím vším napomáhá udržování zla na této planetě, neustálému vedení dalších a dalších válek a eskalaci násilí, chaosu a nerovnováhy. Přispívá na Zemi k udržování naprostého zla u moci. Ti, co chodí do kostelů, ani netuší, na jaké démonské spirituální síly se napojují a že tímto krokem jim bude odebírána jejich životní energie, ničeno jejich biopole i aura. Jen zvrácený blázen může podporovat a hlásit se k těm, kteří zabíjí a likvidují ostatní lidi. Vatikánské programy dělají z lidí tupé, odevzdané a poslušné ovce bez vlastní vůle, což je duševní genocida. Vatikán ale je také mistrem při provozování fyzické genocidy a v oboru genocidy národů je nepřekonatelný. Vatikán nemá s opravdovou láskou a skutečným Bohem naprosto nic společného. I mnozí obyčejní knězi, jako zmanipulovaní věřící, vůbec netuší kam a do jaké společnosti se to dostali...

Satanisty ovládnutý Vatikán se stal nástrojem na kontrolu a ovládání zbytku světa a zmanipulovaných mas. Lidé ovládnutí jejich temnými programy naprosto nejsou schopni se poučit. Ovládací programy jsou tak silné a mocné, že se tito lidé drží zuby nehty naprogramovaným memů a frází. Jejich závislost na těchto dogmatických programech je stejně velká jako závislost feťáků na narkotikách a jimi konzumovaných drogách. Pokud se pokusíme udělat těmto lidem osvětu a přivést je na cestu poznání, je jejich reakce stejná jako kdybychom jim chtěli sebrat jejich drogu. Ale není jiná cesta než pomalu detoxikovat jejich mysl, aby se zbavili této závislosti a my tak vyčistili naše kolektivní vědomí a znovu nastolili na Zemi životní podmínky založené na lásce, pravdě, lidskosti a transparentnosti. Zejména ale musíme zlovolné protilidské síly odhalit, popsat, pochopit a musíme se naučit jim říkat DOST a NE.

Gasudarjon Anti-Iluminat Andromeda: Vatikán a Katolická církev v rukách Jezuitů je genocidní teroristický stroj na zabíjení lidí a likvidace národů (české titulky)

20.02.2019

Rychlá navigace: