Souvislosti, které všude nenajdete

Jezuité – 1. "Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu beránčím, ale uvnitř jsou to draví vlci"

(Článek 206)

Přečetl jsem snad tisíc knih o jezuitech, některé už jsou jen v elektronické podobě. Několik skvělých lidí mi totiž poslalo elektronické soubory knih, protože v tištěné podobě už možná neexistují nebo jsou uloženy v rozsáhlých archívech ve sklepeních Vatikánu, říká Dean Garner, vědec, který se specializuje na fenomén jezuitů. V 19. století dostali Rotschildové od Jezuitů pokyn, aby odkoupili společnost REUTERS a začali slučovat všechny větší nakladatelství. Tím postupně došlo ke kontrole všech médií prostřednictvím nadnárodních společností. Dříve jen v Americe byly stovky nakladatelství, ale po roce 1880 většina přestala fungovat, včetně novin a časopisů.

Zednáři se v 19. století chlubili, že kontrolují policii, média, soudy, armády i vlády. Neinformovaní lidé k tomu říkají: "Přece máme demokratické volby. V 19. století byli lidé mnohem nevzdělanější, v USA neexistoval vzdělávací systém a lidé byli lehce zmanipulovatelní. Vysoké školy byly určené jen pro "elitu". Po vynálezu knihtisku mohli lidé sdělit svoje myšlenky, zkušenosti a vytisknout je. Vyšlo opravdu velké množství knih o špatném a děsivém chování Tovaryšstva Ježíšova neboli Jezuitů. V těch knihách byla tvrdá fakta. Vzniklo mnoho potlačovaných knih. Také Thomas Jefferson a Abraham Lincoln hovoří s velkými obavami o Jezuitech. V Baltimoru prohlásil, když se ho Jezuité snažili zabít: "Jezuité mě ještě nezabili". Lincoln věděl vše o Jezuitech a o americké občanské válce hovoří jako o boji mezi dvěma jezuitskými frakcemi."

Jezuité od roku 1540 začali aktivně kontrolovat lidstvo a celý svět. Převzali otěže moci od někoho, kdo je převzal od Řádu Templářů, kteří ji převzali od říše Římské, ti od Egypťanů a ti od babylonských a sumerských linií. Už v té době se podle Chammurapiho zákoníku děly temné a zlověstné věci a platilo – "oko za oko, zub za zub". Svět byl uvržen pod tvrdou superkontrolu a diktát této síly, pod skrytou nadvládu sil, jejíž pokračovateli jsou i Jezuité neboli Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité rafinovaně zvolili tento název, kdy se zaštítili a schovali své temné cíle za osobnost Ježíše Krista. Přitom jsou Jezuité pravým opakem lidskosti Ježíše. Jsou totiž neskutečně zlí, o čemž hovoří obrovské množství knih, dokumentů i svědectví a díky těmto knihám si to mohli uvědomit lidé po celém světě.

Mluvíme tady o nepřerušované mocenské rodové linii, jejíž kořeny a počátky spadají hluboko, hluboko do dávné minulosti, a která od té doby stále mění svoji tvář, ale přitom to je pořád ta stejná síla, která manipuluje s lidstvem a skrytě řídí vývoj událostí na planetě podle stále stejného plánu. Už římská mince má na jedné straně orlici a na druhé je pyramida, stejně jako symboly na státní pečeti USA na dolarovce. Uvažujte o tom, proč jsou ve Vatikánu sfingy, hieroglyfy a egyptské symboly? Důležitým zdrojem vědění lidstva a pochopení všeho byla Alexandrijská knihovna, která byla údajně vypálena. Byl to útok pod falešnou vlajkou. Nezávislí informátoři tvrdí, že se z ní před vypálením odvezlo všechno důležité a spáleny byly jen daňové dokumenty. Vše hodnotné bylo tehdy převezeno do vatikánských sklepních knihoven včetně nadčasových informací a starověkých technologií...

Jezuité – 1. Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu beránčím, ale uvnitř jsou to draví vlci

07.02.2019

Rychlá navigace: