Souvislosti, které všude nenajdete

Minulost a budoucnost spolu komunikují

(Článek 332)

Na poli kvantové fyziky se ukázalo, že se tzv. kvantové vlny rozšiřují naše myšlenky a přesvědčení nejen prostorově, ale i časově. Rozšiřují se tedy nejen v prostoru, nýbrž i v čase (časové vlny). Existují tedy kvantové vlny, které běží z minulosti do budoucnosti, tzn. normální časové vlny. Existují však ještě vlny jiné energie, které se rozšiřují z budoucnosti do minulosti! To je velmi pozoruhodné. Vlny, které běží do budoucnosti, nazýváme nabídkové vlny, a ty, které běží zpět do minulosti, označujeme jako odražené vlny. Pokud obě vlny na sebe narazí, tedy přijde-li nám taková odražená vlna z budoucnosti naproti a setká se s námi vyslanou nabídkovou vlnou, moduluje jedna vlna druhou a jako výsledek vzniká tzv. pravděpodobnost události. Pravděpodobnost, že nějaká událost nastane, vychází podle kvantové fyziky "ze setkání nabídkové vlny z minulosti a 'vhodné' odražené vlny z budoucnosti". "Podobným způsobem spolu komunikuje minulost a budoucnost a při setkání vhodných signálů vytvářejí, na půli cesty, konkrétní událost vysoké pravděpodobnosti, to znamená prožitou současnost. Dokazuje to, že nejen minulost ovlivňuje budoucnost, ale i budoucnost ovlivňuje minulost!"

Náš rozum to má při takových představách trochu těžké, protože čas pro nás vždy plynul lineárně, tedy z minulosti do budoucnosti a teď to má fungovat i obráceně? Hypotéza Johna G. Cramerse byla dosud nejen mnohokrát potvrzena, ale teprve díky ní byly vyjasněny určité paradoxy na poli kvantové fyziky. Budoucnost, už existuje "někde tam venku". Jinak by nemohla poslat žádné vlny zpět do minulosti, tedy do naší přítomnosti. I naše budoucnost už existuje, teď, v každé sekundě, ale přesto ještě není předem určena, neboť každý z nás má možnost si vybrat různé druhy budoucnosti. Podle nových vědeckých poznatků jedině proto, že naše budoucnost již existuje, máme možnost vybrat si tu, která nám vyhovuje.

Jak to tedy funguje, když budoucnost, již existuje? Není už pevně určená? Není, protože naše budoucnost je sice daná, ale existuje v nespočetných variantách. Dnes však víme, že existují různé paralelní budoucnosti současně. A tady to začíná být zajímavé ve vztahu k energii našich přání. Vycházíme z toho, že čas plyne lineárně, tedy tak, jak to cítíme my, ale přitom se všechno odehrává současně. Minulost probíhá také v tomto okamžiku, právě tak jako přítomnost i budoucnost. Naše vědomí přirozeně vnímá pouze jeden čas. Neznáme nic jiného. To nás nemusí udivovat, víme, že naše smysly jsou vlastně velmi omezené. Naše smysly vnímají pouze 8% celkového světelného spektra. Celých 92% skutečnosti, která nás v každém okamžiku obklopuje, neumíme našimi smysly vůbec zachytit, takže pro nás vlastně neexistuje. Přesto ale existuje.

Lineární průběh času je pouhá představa, kterou jsme si vytvořili. Čas neprobíhá lineárně, protože se všechno děje současně. Vše se odehrává současně a budoucnost může ovlivnit naši minulost. Neexistuje pouze jedna realita, ale nekonečně mnoho realit. Protože se vše odehrává současně, působí na nás také zpětně mnoho odražených vln z budoucnosti. Tím je otevřeno mnoho možností z budoucnosti, které se mohou rozvinout z naší současné přítomnosti nebo z naší minulosti. Přesně vzato se naše přítomnost rozvíjí z nabídkových vln, které jsme vyslali v minulosti. Mohli bychom si to představit, jako bychom hráli v nějakém filmu, jehož konec je závislý na našich rozhodnutích. My sami máme ten "šťastný konec" ve svých rukou. Ne všechny vlny se k sobě hodí, ne všechny spolu rezonují. Pokud jsou si tvary nabídkových a odražených vln velmi podobné, dochází k tzv. modulaci. Jenom tehdy se uskuteční tzv. transakce, tzn. spojení naší minulosti – tedy toho, co jsme vyslali – a jedné z mnoha možností v budoucnosti.
Námi vysílané nabídkové vlny hledají stejně kmitající odražené vlny z budoucnosti, aby vytvořily vysokou pravděpodobnost realizace události. Energie, kterou vysíláme, testuje všechny možnosti různých druhů budoucnosti a spojí se s takovou budoucností, jejíž tvar vlny nejlépe odpovídá tvaru naší nabídkové vlny. Nabídková vlna proniká celou naší budoucností. Všechny možnosti jsou prozkoumány – nejen ty v následujícím okamžiku, ale i ty v příštím roce nebo desetiletí. Zde objevila kvantová fyzika následující fenomén. Čím časově blíž je budoucí událost, tím větší je síla rezonance. A tak se dostáváme k síle našich přání, neboť když si něco intenzivně přejeme, není to nic jiného, než že si přitáhneme jednu z těchto vln a mnoha možností do našeho života. Proto bychom měli kontrolovat své myšlenky, protože všechno to, na co myslíme, nebo co cítíme, VŠECHNO vyvolává rezonanční pole.

Minulost a budoucnost spolu komunikují

03.07.2019

Rychlá navigace: