Souvislosti, které všude nenajdete

Musíme odstoupit od všeho hrubohmotného a soustředit se na to vnitřní

Měli bychom být pyšní na světový odkaz velkých českých osobností: Jana Amose Komenského, Jana Husa, a také Jiříka z Poděbrad, který svým postojem a filosofií nenásilí dokonce inspiroval Mahatma Gandhího. Málokdo ví, že 1. husitská výprava Jana Žižky z Trocnova vedla napříč celou Evropou, byla naprosto nenásilná, během níž nepadl jediný výstřel. Tato výprava, ale spíše filosofická mise, propagovala nenásilí, mírové soužití mezi národy. Její účastníci přesvědčovali posluchače, že absolutní síla lidstva je v jednotě, a že nejdůležitější věc spočívá v našem probuzeném vědomí a právě na této úrovni se lidé musí spojit. Žižkova výprava nabádala všechny k pokojnému řešení všech lidských problémů pod heslem:

"Už nepotřebujeme mezi sebou bojovat zbraněmi, musíme odstoupit od všeho hrubohmotného a soustředit se na to vnitřní, jemněhmotné a duchovní."
Ve stejném duchu působí i Komenský, říká, že na individuální úrovni jsme tělo, duše, duch a na kolektivní úrovni je celé lidstvo jeden živý organizmus, který musí bezpodmínečně ctít mravní a morální zásady a spolupracovat:

"Jediným učitelem, který je hoden toho titulu jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a rozvíjí cit osobní zodpovědnosti."

"Pochlebování je falešný peníz, který udržuje v oběhu jen naši marnivost."

"Varujte se těch, kteří jsou podobni sloupům u cest, jež nám pouze ukazují kam jít, ale samy nejdou nikam."

"Činorodý život je život opravdový. Zahálka je lidským hrobem zaživa. Co máš udělat, do toho se dej s chutí; co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej. Když můžeš někomu pomoci, učiň to s radostí."

"Šťastný je ten člověk, kterého varují cizí chyby."

"Veškeré kvaltování toliko pro hovado dobré jest."

"Světlo má moc zahnat tmu a ne naopak. Kdekoli vzchází Světlo, Temnota řídne nebo zcela mizí, ale naopak Temnota nemá sil, aby odstranila Světlo."

Pro každého člověka by mělo být přirozené, aby se držel Kristova ideálu: milosrdenství, lásky, bratrství, sounáležitosti a porozumění, třeba i proti všem, jak píše Alois Jirásek. Komenský k tomu říká toto:

Nechtěj všeho, co vidíš. Nevěř všemu, čeho se doslýcháš. Neříkej každému všechno, co víš. Dělej jen to, čeho si povinen a tak budeš opatrně vědomý. Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný, vroucí a upřímný v srdci. Miluj vše a i ty milován budeš. Komukoliv můžeš pomoci, pomož rád! Už dávno se hovoří o tom, že sloužit a pomáhat jsou vlastnosti těch nejvznešenějších povah. Vše na tomto světě se dá napravit jemným teplem lásky“.

Musíme odstoupit od všeho hrubohmotného a soustředit se na to vnitřní

17.01.2022

Rychlá navigace: