Souvislosti, které všude nenajdete

Náboženství Hada si jen na sebe obléklo Krista

(Článek 24)

K odlišení plev od zrna se v jižní Francii ve 13. století užívalo velmi charakteristické zkoušky. Protože se mezi tamními obyvateli nedali kacíři (ti čistí) vyhledat přímo a rychle bez dlouhých vyšetřování a výslechů, vynalezli propagátoři židokřesťanského kultu velmi rychlou metodu k jejich objevení. Stačilo každého vesničana podezřelého z kacířství podrobit zkoušce, zda je ochoten zabít jakékoliv malé zvíře, např. kuře. Pokud bez okolků vykonal nožem tuto uloženou krvavou práci, byl shledán pravověrným a patřil do západní katolické církve. Když se zdráhal prolít krev, neboť jeho přesvědčení mu to nedovolovalo, byl shledán kacířem - tím čistým a skončil proto na šibenici nebo v plamenech.

Jakékoliv iluze o údajně křesťanském vedení Evropanů k lidskosti můžeme proto velmi rychle opustit. Náboženství Hada si jen na sebe obléklo Krista, aby tímto hereckým trikem, stejně jako to udělal Jákob-Izrael, který oklamal svého slepého otce Izáka a záměnou se vydával za svého prvorozeného bratra v Bibli. Podobně toto židokřesťanské náboženství oklamalo všechny ty, kteří sice mají oči, ale nikoliv k vidění. Spodní svět vod již dávno pochopil, že napodobivé herectví a lživé chlácholivé slovo jsou daleko účinnější prostředky k dobývání cizího majetku, nežli meč sám. Slovo "Lež", zde otevřelo Židům budoucnost moci, v jejich židovském náboženském významu a je přímým opakem védského slova "Pravda", stejně jako probuzení a poznání. Židovské "slovo" se pak bohužel vydalo na své vítězné tažení po celé planetě.

Křesťanství láká lidi vzhůru, ale vede je dolů na rozdíl od Védánty. Vede jej vědomě od stromu poznání, avšak říká tomuto směru bezostyšně "směřování vzhůru". Všimněte si popisu židovského "ráje" v Bibli, který je zde chápán jako zvířecí ráj primitivů a zvířecích instinktů, jako "božské splynutí s přírodou", doprovázené odporem k poznání, takže tady je těžiště a to židokřesťanské nasměrování.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Náboženství Hada si jen na sebe obléklo Krista

09.08.2018

Rychlá navigace: