Souvislosti, které všude nenajdete

Proč je nutné zcela odmítnout katolictví a židokřesťanství?

(Článek 25)

"Spása", o které se v židokřesťanství jedná, není určena pro člověka ušlechtilého, kvalitního a čistého, není určena pro dharmiky, pro zbožné lidi naší indoevropské duchovní tradice. Židokřesťanská spása je určena jen pro bytosti nechvalného charakteru a mdlého rozumu. Je to "spása" lačných žádostivců, "spása" spodiny. K tomuto poznání však můžeme dojít teprve širším vzděláním a věděním nebo srovnáním židokřesťanské nauky s indickou duchovní školou nebo i s islámem.

Pokud přijmeme takovouto nauku, tak už jsme o sobě rozhodli. Už nemůžeme reptat vůči "nemorálním poměrům" ve společnosti, už nemáme nárok na to, abychom někomu něco vyčítali. Jestliže do toho, co je pro člověka spásné, zahrnujeme podlost, lest, lež a dokonce rituální vraždu, což je "oběť Krista" a pití jeho krve, tak to, co se dnes děje ve společnosti, je jen pouhým logickým důsledkem této nečisté nauky, kterou podporujeme, a kterou jsme přijali.

Také smysl oběti je v židokřesťanství pochopen tím nejstrašnějším možným způsobem. Celé západní dogma, celá liturgie, doslova všechno je v katolictví neboli židokřesťanství spojeno právě s domněle spásnou "obětí Krista". Tuto oběť Krista musíme ztotožnit s obětí velikonočního beránka a vázat ho tedy s židovským obřadem, který má dávnou tradici a jehož smyslem je prolití krve na podporu démona - spodního Boha nitra Země tak, jak se výslovně píše v Bibli: "On tuto krev chce, on tu krev pije". Čili máme před sebou čistě démonské upíří učení, nejvyšší možné zlo, které existuje, které jsme ve své naivitě přijali v rámci "nejvyššího dobra"! Slušní, bohabojní křesťané neprohlédli to, o co se v židokřesťanské "oběti Krista" jedná, nepochopili ďábelskost tohoto scestného učení. Jsou často velmi naivními a jednostranně informovanými dobráky, kteří nepochopili základní podstatu této manipulace a nechali se přesvědčit sladkými slůvky.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Proč je nutné zcela odmítnout katolictví a židokřesťanství?

09.08.2018

Rychlá navigace: