Souvislosti, které všude nenajdete

Odmítněte náboženství, kde podstata "oběti" je krvavá

(Článek 26)

Obecně a bez jakékoliv výjimky platí, že jestliže podstata "oběti" je krvavá, tak se jedná vždy o démonství a my podporujeme zlo. Proto jakékoliv krvavé obětnictví, a je zcela lhostejné, zda je prováděné reálně nebo pouze "symbolicky" (krev Páně, tělo Páně, kříž), musíme co nejdůrazněji odmítnout! Jestliže ho neodmítneme, jsme sami vinni vším, co bude následovat a tím, kam nás naše naivita zavede. Je to stejné, jako když se spojíme s vrahem, přijmeme ho k sobě domů a tam mu nosíme jídlo a kamarádíme se s ním, a když jednoho dne přijdeme domů a všechny naše děti jsou mrtvé, tak pak jsme tím sami vinni, protože jsme ho neměli přijímat! Měli jsme se do posledního dechu bránit a odmítat ho! Proto se musíme do posledního dechu bránit před ideologií, která oslavuje zabití člověka jako "spásu"! Musíme zcela odmítnout krvavé náboženství a celý mysteriózní kult krve. Nic takového nás naši praotcové neučili, nic takového tady nebylo ani ve Védě, ani u starých Slovanů.

Védskou víru reprezentuje sanskrtské slovo pro víru - "šradhá", které znamená důvěru ve védské svaté slovo. Je to důvěra ve svatou tradici "zřeců", těch, kteří vidí. Víra, kterou jsme přijali my v podobě Bible a židokřesťanství je ale víra slepá, je to víra fatalistů a pověrčivých lidí, že nám neznámý a nepoznatelný Pán světa a času něco přiřkne bez našeho přičinění, bez naší práce a duchovní oběti. Je to egoistická víra v to, že právě já přežiji, že mně "můj Bůh" pomůže, a když mně pomůže, tak já mu za to budu sloužit a děkovat a třeba i prolévat krev. Je to víra ve stále narůstající egoismus.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Odmítněte náboženství, kde podstata oběti je krvavá

09.08.2018

Rychlá navigace: