Souvislosti, které všude nenajdete

Véda

(Článek 27)

Samotná Véda se dělí na čtyři části, tzv. samhity: Rg véda, Sáma véda, Yajur véda a Atharva véda a tzv. "Védánta", znamenající ukončení Védy a ucelení Véd. Máme tu tradici 4 Véd, ze kterých je Rg Véda ta nejstarší a nejdůležitější. Je to 1017 hymnů nebo manter, bráhman či šáster, které velebí různé projevy jedné duchovní síly, jenž jsou nazývány nejčastěji jako "agni", "indra", "varuna" nebo "mitra". Během náboženské tradice v Indii vznikly výkladové či pomocné knihy k těmto čtyřem sámhitám, tzv. "bráhmany". "Védánta" jsou filosofické vývody, které z těch védských samhit, bráhmani časem sami vyvodili. Třetí část, která se nazývá "aranyaka", jsou jakési přídavky k bráhmanám. Důležité části aranyak se nazývají "upanišady". Ty byly vyňaty z aranyak a proslavily se, protože v nich je spousta zajímavých filosofických úvah, které svou úrovní vysoce převyšují vše, čemu se v Evropě říká "filosofie".

Jaké upanišady bychom si měli pamatovat nebo alespoň znát? Snad těch nejstarších šest. Nejslavnější a také nejdůležitější z nich jsou tzv. Brhádaranyaka upanišada a Čhándogya upanišada, velmi pěkná je Kaušíthakí upanišada, která celá pojednává o práně coby brahma. K těm nejstarším šesti ještě patří Kéna, Taittríya a Áitareya, to jsou ty nejstarší a rozhodně jsou předbuddhistické. Ještě mezi ty nejdůležitější patří upanišady Kathaka, Íśa, Śvétaśvara, Mundaka a Mahánáryána, čili to je celkem 11 upanišad, které mají zásadní teologickou a filosofickou závažnost a k nim můžeme ještě počítat Prašnu, Maitrayányu a Mandukyu, což je tedy dohromady 14 upanišad a to je filosofický základ, se kterým bychom měli pracovat, kdybychom chtěli studovat podstatu učení tzv. "staré Védánty". V mladých upanišadách je zjevně stále více posilovaný monotheistický pohled, blížící se židokřesťanství, kdy všemocný a milosrdný "Stvořitel", často pod jménem Śiva, začíná zcela ovládat pole, a tím ruší významnost vnitřního lidského procesu poznání, který je ve Védě vyjádřen obrazem a slovem jako "křesání sómy". To znamená, že ta vnitřní práce samotného člověka, a to spoluúčastenství na tvorbě hodnot člověka a světa, už zde postupně mizí.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Véda

09.08.2018

Rychlá navigace: