Souvislosti, které všude nenajdete

"Rg Véda"

(Článek 28)

To nejdůležitější z čeho vyšla celá indická duchovní tradice je tento obrovský soubor hymnů, který byl zapsán do písma kdysi dávno, někdy v 1. pol. 1. tis. př. nl., ovšem s tím, že jak v samotných hymnech, tak i ve spisech, které indickou tradici doprovázejí, se mluví o tak pradávné historii vzniku těchto zpěvů, že o tom není možné v rámci racionalistické západní vědy vůbec hovořit, protože bychom byli oficiálními strukturami ihned znevěrohodněni. Indové totiž běžně mluví o milionech let jejich starého vzniku, mluví o minulých yugách, minulých kalpách a o časových periodách trvajících statisíce let, kterými již tyto pradávné Védy prošly a kterým již předcházely. Véda je velmi stará a zachovala se nám díky neuvěřitelně dlouhé a pečlivé činnosti indické tradice, která přechovávala a předávala svým následovníkům všechny svaté hymny, jejich učením nazpaměť a jejich recitací z generace na generaci.

Každý kult postupně směřuje od duchovního k materiálnímu, od vnitřního, k zevnímu a směřuje vždy k rozdrobení, ale zároveň ke zhmotnění a materializaci. Potom jakýkoliv Bůh, tak i celá ideologie nabírá fyzickou a konkrétní podobu. Tak je tomu pochopitelně i s Védou a je zde velké nedorozumění, protože lidé v materialistickém světě vidí pouze tolik, kam jsou schopni dohlédnout (člověk, který vidí na metr, tak je jeho "svět" měří metr, člověk, který vidí na kilometr, tak je jeho "svět" je kilometr). A pokud je kolem lidí všude jen materialismus, tak jsou jen velmi těžce schopni zavnímat pravou podstatu duchovního učení, které Véda přináší.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Rg Véda

09.08.2018

Rychlá navigace: