Souvislosti, které všude nenajdete

Védština

(Článek 29)

Duch hmotné nápodoby, materialismu a chtonismu, vyprodukoval v naší vnucené židokřesťanské kultuře ideologii, která se pokouší zničit původní, dávnou duchovní školu slova tím, že materializuje a digitalizuje řeč. Snaží se přišpendlit duchem okřídlenou píseň nebo báseň ke hmotě a zlikvidovat hudbu, tón i ducha řeči, které jsou její podstatou a stavebním kamenem. Védština má čtyři základní vokály, stojící pro svůj velký posvátný význam na počátku abecedy: a, i, u, r. Tyto vokály reprezentují čtyři směry proudění, čtyři světové strany a zároveň i život ve své úplnosti. Proto také aiur-véda je dodnes v hinduismu chápána jako věda o životě a jeho udržování.

Védština je nejstarší řeč na planetě a její kořeny sahají desítky tisíc let a její stopy nalezneme po celé planetě a u všech kultur. Je obrazem největšího a nejdramatičtějšího boje dvou temných a nepřátelských sil v kosmu, který se neustále odehrává. Pochopení jak se tyto dva světonázory projevují, jaké mají metody manipulace, co zakrývají, je pro nás zásadní záležitostí. Védská tradice nám také znázorňuje podstatu, věčně živou kvalitu "boga", toho, ze kterého všechno vychází, duchovního slunce, které svými paprsky podněcuje život. Védská tradice nám říká, že prapodstata tohoto Boha se dá vyjádřit slovem Poznání. Bůh v koncepci védské, východní ale i pohanské či slovanské je synonymem absolutního poznání. Je Světlem beze stínu - Amythaba.

Ve védské tradici se jasně hovoří o tom, že Tvaštar – stvořitel lidí, není nejvyšší bytostí, což je lidem skrývaná pravda a temné chtonické síly se snaží, aby židovský Jahve či jiná chtonická božstva byly prezentovány jako nejvyšší stvořitelé. To způsobuje chaos a nepročištěnost, kvůli čemuž celé lidstvo nesmírně trpí. Na zemi žije plno kvalitních lidí, kteří jsou ale nedovzdělaní nebo kteří se neměli možnost seznámit se skutečnou pravdou a uvízli tak v osidlech chtonismu a temných, satanských sil, různých kazatelů a ideologií, které jim zcela popletli hlavu znečištěnými informacemi, které v sobě ani zdaleka nenesou světlo poznání. Jsou studené, mrtvé a nemohou nás obohatit a postupně nás duchovně zabíjejí.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Védština

09.08.2018

Rychlá navigace: