Souvislosti, které všude nenajdete

Našemu světu vládnou nemilosrdní archontí vládci

(Článek 74)

Hmotnému světu vládnou bezcitní vládci, kteří mění vzhled a dokážou přecházet z lidské podoby v jinou a nazpátek. Posedlí lidé takovou entitou se mohou projevovat jako schizofrenici, kteří přecházejí z jedné osobnosti do druhé. Pohybují se mezi svou vlastní osobností a tou, která je posedla. Někdy se ovládající agent viru stáhne a původní osobnost daného člověka se vrátí, až do okamžiku, kdy se ovládající entita opět prosadí a oběť opět prochází dramatickou proměnou osobnosti. Lidé, kteří žili se satanisty, popisují, že mají často zcela jinou povahu ve dne a jinou v noci. Ovládající entity mohou také použít svou oběť k tomu, aby pronikli "s milou tváří" mezi další lidi a skupiny. Pak se najednou do ostatních pustí s nenávistí a cílem napáchat co nejvíce škody. Často ti, kterých se to týká, nemají ani ponětí, že jejich nenávist nepochází z nich samotných, ale z toho co je ovládá. Mají touhu ničit a zranit, myslí, že to pochází z jejich mysli a přitom to řídí pokřivené vědomí, které je používá jako nástroj pro své záměry. To nezbavuje zúčastněné zodpovědnosti za své konání, protože se v minulosti svým chováním tomuto zlu otevřeli. Navíc existuje řada tajných vládních a vojenských programů na ovládání mysli. Ty mají za úkol připojovat ovládající entity k jinak nevinným lidem a ti se pak stávají nositeli archontího viru – agenty zla. K této agendě jsou používány mainstreamová média, neziskové organizace i učební programy. Probuzení lidé musí být stále ve střehu, protože tyto programy a postupy na nás stále útočí.

Súfijský učenec Rumimi ve 13. století k tomu řekl:

"Když člověka posedne zlý duch, lidské vlastnosti se z něj vytratí. Cokoliv řekne, jsou ve skutečnosti slova toho ducha, i když se zdá, že slova vychází z jeho úst. Nad kým má duch vládu, ten je majetkem tohoto ducha a ne sebe sama, jeho "Já" odešlo a on se stal oním duchem."

Tento popis odpovídá lidem, kteří se stali obětí posednutí a velmi nebezpečné pro lidstvo je, že právě toto se děje zejména s lidmi, kteří drží v rukou politickou, vojenskou, ekonomickou, bankovní a úřední moc a stali se nositeli a prostředníky archontského viru zla.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Našemu světu vládnou nemilosrdní archontí vládci

19.09.2018

Rychlá navigace: