Souvislosti, které všude nenajdete

Demiurg, nejvyšší archontský virus, na sebe bere různé podoby

(Článek 75)

Archontský virus na sebe váže mnoho podob a může ovládnout jakoukoliv formu, která spadá do jeho frekvenčního pásma. Dvě nejznámější podoby, o kterých hovoří i nově nalezené texty z roku kolem 400 let našeho letopočtu u Nag Hammadi v roce 1945, jsou reptiliáni, oproti lidem velmi vysocí a šediváci, kteří mají vzhled podobný nenarozenému dítěti s tmavýma nehybnýma očima. Zprávy o reptiliánech a šedivácích popisují, že se dokážou náhle objevovat a mizet (to když vstupují do našeho frekvenčního pásma a zase z něj vystupují), a že jsou studení, mechaničtí a nemají žádný soucit ani svědomí. Totéž se říká o Archontech a jejich různých podobách. Starodávné legendy hovoří o tom, jak se reptiliáni křížili s lidskou populací, aby vytvořili ovládací, hybridní pokrevní línie ("s modrou krví"), z části lidské a z části reptiliánské, která nese archontský vir. Jedná se o "elitní" pokrevní hybridní línie, které dodnes skrytě řídí Systém jako zástupci Archontů na Zemi. Archonti se dlouhodobě snaží připojit lidstvo ke stejnému Demiurgovskému internetu, což je zároveň cílem transhumanismu. Vzhledem ke genetickým manipulacím s naší DNA, ke kterým ze strany mimozemšťanů docházelo v minulosti velmi často, máme v sobě všichni reptiliánský rozměr. Jeden z nejsilnějších vlivů na naše chování má pozůstatek těchto manipulací - reptiliánský mozek. Věda ho pojmenovala jako R-komplex. Lidské embryo prochází během svého vývoje ještěří fází. Ještěří mozek má jeden hlavní zájem, a to přežití, proto neustále sleduje okolí a hlídá, zda se někde neobjeví potenciální hrozba a ohrožení. Reptiliánský mozek neuvažuje raciopnálně, ale často jedná spontánně a vše u něj řídí strach, útok nebo útěk. Reptiliánská část mozku zodpovídá za následující rysy chování:

"Chladnokrevné uvažování, teritoriální vymezování svého majetku, touha ovládat druhé, posedlost hierarchickými strukturami, agresivní chování, hájení svého statutu, reputace, moci, nadřazenosti, intelektuální převahy, ale také může vést k podvolení se hierarchii a autoritě. Propaguje hesla – "silnější vyhrává", "vítěz bere vše"."

Toto vše jsou charakteristické rysy Archontů. Nesetkali jste se s nimi někdy? To je ale náhodička...

Ti, co usilují o absolutní ovládnutí lidské společnosti jsou posednutí a jsou projevem tohoto viru.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Demiurg, nejvyšší archontský virus, na sebe bere různé podoby

20.09.2018

Rychlá navigace: